Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Mária Janíková 206 B 2 058/ 2445520 maria.janikova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Michaela Štrbová 206 B 2 058/ 2445520 michaela.strbova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Katarína Olivová 205 A 2 058/ 2445518 katarina.olivova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Lucia Ondrikova 205 A 2 058/ 2445518 lucia.ondrikova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Monika Dubecká 205 B 2 058/ 2445519 monika.dubecka@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Monika Ivorová 205 B 2 058/ 2445519 monika.ivorova@upsvr.gov.sk
späť