Referát služieb pre zamestnávateľa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agent pre voľné pracovné miesta Mgr. Martina Fabová 201 B 2 058/2445221 martina.fabova@upsvr.gov.sk
Sieťový agent, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov, realizácia výberových konaní a burzy práce, spolupráca so zamestnávateľmi, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, Agentúry Mgr. Katarína Papcunová 201 B 2 058 / 2445 201 katarina.papcunova@upsvr.gov.sk
EURES asistent, agenda cudzinci – povolenia na zamestnanie, agenda hromadného prepúšťania, agenda predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov Ing. Alena Piatková 207 B 2 058 / 2445 209 alena.piatkova@upsvr.gov.sk
späť