Contact

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota Informácie: 047/24 50 101 rs@upsvr.gov.sk, upsvr_rs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka Vargicová Aneta, Ing. 408 4. 047/2450 100 aneta.vargicova@upsvr.gov.sk
Asistentka Antalová Júlia 409 4. 047/2450 101 julia.antalova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Pánisová Jesika, Ing. 401 4. 047/2450 170 jesika.panisova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Nagyová Helena, Bc. 416 4. 047/2450 134 helena.nagyova@upsvr.gov.sk
Pálová Andrea, Mgr. 416 4. 047/2450 132 andrea.palova@upsvr.gov.sk
Sujová Valéria, PhDr. 416 4. 047/2450 131 valeria.sujova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 047/2450322

Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSZ
riaditeľka odboru Jakabová Janka, Mgr. 320 2 047/2450 300 jana.jakabova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Antalová Eva, Mgr. 318 2 047/2450 310 eva.antalova2@upsvr.gov.sk
Sojková Sofia Mária, Mgr. 318 2 047/2450 402 sophiamaria.sojkova@upsvr.gov.sk
Hlodáková Andrea, Mgr. 318 2 047/2450 312 andrea.hlodakova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a poradenstva
vedúca oddelenia Sihelská Beáta, Ing. 311 2 047/2450 450 beata.sihelska@upsvr.gov.sk
Szabóová Martina, Mgr. 315 2 047/2450 463 martina.szaboova@upsvr.gov.sk
Kováčová Judita 315 2 047/2450 454 judita.kovacova2@upsvr.gov.sk
Cirbusová Svetlana 322 2 047/2450 459 svetlana.cirbusova@upsvr.gov.sk
Balážiková Lýdia 322 2 047/2450 457 lydia.balazikova@upsvr.gov.sk
Mihályiová Silvia 314 2 047/2450 452 silvia.mihalyiova@upsvr.gov.sk
Drugdová Eva 314 2 047/2450 453 eva.drugdova@upsvr.gov.sk
Puškášová Aneta, Bc. 306 2 047/2450 404 aneta.puskasova@upsvr.gov.sk
Kureková Jana 301 2 047/2450409 jana.kurekova@upsvr.gov.sk
Burešová Barbora 301 2 047/2450481 barbora.buresova@upsvr.gov.sk
Kiapešová Martina, Mgr. 302 2 047/2450 401 martina.kiapesova@upsvr.gov.sk
Ruszó Bánová Mária, Mgr. 302 2 047/2450 408 maria.ruszobanova@upsvr.gov.sk
Ádámová Monika, Ing. 303 2 047/2450 405 monika.adamova@upsvr.gov.sk
Rakytová Iveta, Ing. 303 2 047/2450 406 iveta.rakytova@upsvr.gov.sk
Katreniaková Denisa, Ing. 304 2 047/2450 305 denisa.katreniakova@upsvr.gov.sk
Hrivnáková Romoková Andrea, Bc. 304 2 047/2450 304 andrea.hrivnakovaromokova@upsvr.gov.sk
Fűkőová Kristína 306 2 047/2450 461 kristina.fukoova@upsvr.gov.sk
Gedai Richard, Ing. 413 3 047/2450 230 richard.gedai@upsvr.gov.sk
Faragóová Janette, Mgr. 413 3 047/2450 224 janette.faragoova@upsvr.gov.sk
Ďurčáková Tatiana, Ing. 420 3 047/2450 231 tatiana.durcakova@upsvr.gov.sk
Vrťová Monika, Mgr. 420 3 047/2450 464 monika.vrtova@upsvr.gov.sk
Deáková Slavomíra 411 3 047/2450 455 slavomira.deakova@upsvr.gov.sk
Dzubová Aneta, Mgr. 411 3 047/2450 221 aneta.dzubova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva
vedúca referátu Danišová Andrea, Mgr. 305 2 047/2450 460 andrea.danisova@upsvr.gov.sk
Štoberová Rastislava, Mgr. 313 2 047/2450 451 rastislava.stoberova@upsvr.gov.sk
Stanko Peter 313 2 047/2450462 peter.stanko@upsvr.gov.sk
Roman Jakab 313 2 047/2450 234 roman.jakab@upsvr.gov.sk
Gódorová Renata, Mgr. 310 2 047/2450 330 renata.godorova@upsvr.gov.sk
Sliva Tomáš, Mgr. 312 2 047/2450 133 tomas.sliva@upsvr.gov.sk
Kriška Branislav, Mgr. 312 2 047/2450 472 branislav.kriska@upsvr.gov.sk
Žilíková Alžbeta, Ing.. 323 2 047/2450480 alzbeta.zilikova@upsvr.gov.sk
Pfeiferová Jana, PhDr. 323 2 047/2450 480 pfeiferova.jana@upsvr.gov.sk
Bejtic Matej, Ing. 321 2 047/2450194 matej.bejtic@uosvr.gov.sk
Horenitzky Mário, Mgr. 321 2 047/2450194 mario.hotenitzky@upsvr.gov.sk
Hroncová Janka, Mgr. 316 2 047/2450465 janka.hroncova@upsvr.gov.sk
Kobyliaková Ivana, Mgr. 316 2 047/2450465 ivana.kobyliakova@upsvr.gov.sk
Ďurková Dominika, Mgr. 316 2 047/2450465 dominika.durkova@upsvr.gov.sk
BUDOVA STAVART
Benčíková Tímea, Ing. 3 047/2450474 timea.bencikova@upsvr.gov.sk
Uhrínová Monika, Mgr. 2 047/2450476 monika.uhrinova@upsvr.gov.sk
Balciarová Ivica, Mgr. 4 047/2450475 ivica.balciarova@upsvr.gov.sk
Hedvigiová Lenka, Mgr. 4 047/2450475 lenka.hedvigiova@upsvr.gov.sk
Marek Beňo, Mgr. 2 047/2450476 marek.beno@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúca oddelenia Kovácsová Marta, Ing. 104 príz. 047/2450 130 marta.kovacsova@upsvr.gov.sk
recepcia Antalová Jana 102 príz. 047/2450 250 jana.antalova2@upsvr.gov.sk
Rozdelenie agendy
Rimavská Sobota F, R, Dolné Zahorany, Sútor A-L Bartová Jana Bc. 109 príz. 047/2450 319 jana.bartova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota S, Š, Hrachovo, Gemerček, Padarovce, Teplý Vrch Bartová Jana, Bc. 111 príz. 047/2450 514 jana.bartova1@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota V, W, Širkovce, Veľké Teriakovce Czikorová Dana 108 príz. 047/2450 518 dana.czikorova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota H, CH, Drňa, Veľký Blh Andrea Ďurove 108 príz. 047/2450 219 andrea.durove@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota C, Č, Rimavské Janovce, Rimavská Seč L-R, Španie Pole Gasková Dorota 109 príz. 047/2450 315 dorota.gaskova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota Ba, N, Ň, Lipovec, Sútor M-Ž Hlavatá Bronislava 119 príz. 047/2450 316 bronislava.hlavata@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota I, Í, X, Y, Z, Ž, Bottovo, Rimavská Seč A-B Holíková Iveta 105 príz. 047/2450 318 iveta.holikova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota D, Ď, O, P, Budikovany, Dražice, Slizké Kántorová Marta 117 príz. 047/2450 544 marta.kantorova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota M, Martinová, Šimonovce Krankušová Beata 111 príz. 047/2450 542 beata.krankusova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota J, T, Ť, U, Ú, Belín, Čerenčnany,Drienčany, Husiná, Orávka, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik Zuzana Kurucová, Ing. 112 príz. 047/2450 543 zuzana.kurucova@upsvr.gov.sk
Ožďany, Pavlovce, E, É Plavcová Viera Mgr. 119 príz. 047/2450 515 viera.plavcova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota A,K, Hostišovce, Zacharovce Ridzoňová Monika 114 príz. 047/2450 513 monika.ridzonova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota od Be - Bz, Dubovec, Rimavská Seč S-Ž Tóthová Monika 117 príz. 047/2450 313 monika.tothova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota G, Jesenské, Horné Zahorany, Kružno Valaskaiová Alena 105 príz. 047/2450 321 alena.valaskaiova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota L, Ľ, Gortva, Hodejovec, Rimavská Seč C-K Zajdenová Marcela, Mgr. 114 príz. 047/2450 311 marcela.zajdenova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Homolová Miroslava, Ing. 106 príz. 047/2450 407 miroslava.homolova@upsvr.gov.sk
Kántorová Adriana, Ing. 106 príz. 047/2450 303 adriana.kantorova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSVaR
riaditeľka odboru Končeková Ľudmila 204 1 047/2450 500 ludmila.koncekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Gorkého 12, 979 01 Rimavská Sobota
vedúci oddelenia Kuruc Martin, Mgr. 304 2 047/2449 600 martin.kuruc@upsvr.gov.sk
Jekimová Petra, Mgr. 202 1 047/2449 611 petra.jekimova@upsvr.gov.sk
Dibdiakova Hentrieta, Bc. 201 1 047/2449 608 henrieta.dibdiakova@upsvr.gov.sk
Chlepčoková Monika, Mgr. 201 1 047/2449 613 monika.chlepcokova@upsvr.gov.sk
Trifontiová Gyöngyi, Mgr. 208 1 047/2449 619 gyongyi.trifontiova@upsvr.gov.sk
Horváth Zoltán, PhDr. 202 1 047/2449 601 zoltan.horvath@upsvr.gov.sk
Mikláš Ľubomír, Mgr. 209 1 047/2449 609 lubomir.miklas@upsvr.gov.sk
Kišová Janka, Mgr. 212 1 047/2449 603 jana.kisova@upsvr.gov.sk
Mitterová Mária, Mgr. 212 1 047/2449 614 maria.mitterova@upsvr.gov.sk
Szöllösiová Michaela 212 1 047/2449 614 michaela.szollosiova@upsvr.gov.sk
Káková Judita, Mgr. 302 2 047/2449 616 judita.kakova@upsvr.gov.sk
Karolova.Ivana, Mgr. 303 2 047/2449 607 ivana.bencurova@upsvr.gov.sk
Lincová Marcela, PhDr. 303 2 047/2449 617 marcela.lincova@upsvr.gov.sk
Lojka Marek, PhDr. 305 2 047/2449 612 marek.lojka@upsvr.gov.sk
Gašparcová Miriam, Mgr. 305 2 047/2449 612 miriam.gasparcova@upsvr.gov.sk
Rimavcová Erika, Mgr. 305 2 047/2449 612 erika.rimavcova@upsvr.gov.sk
Bálintová Magdaléna 306 2 047/2449 602 magda.balintova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb, pracovisko Gorkého 12, 979 01 Rimavská Sobota
psychologička Vranská Simona, Mgr. 206 1 047/2449 605 simona.vranska@upsvr.gov.sk
psychologička NP DEI III Vrbinská Paula, Mgr. 205 1 047/2449 606 paula.vrbinska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Trnavská Ivica, Bc. 205 1 047/2450 510 ivica.trnavska@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi Juhászová Jana, Bc. 203 3 047/2450 511 jana.juhaszova@upsvr.gov.sk
Belíková Iveta, Bc. 206 1 047/2450 512 iveta.belikova@upsvr.gov.sk
Budaiová Eva, Ing. 206 1 047/2450 540 eva.budaiova@upsvr.gov.sk
Stanková Zdenka, Mgr. 213 1 047/2450 547 zdenka.stankova@upsvr.gov.sk
Vargicová Andrea, Mgr. 213 1 047/2450 541 andrea.vargicova@upsvr.gov.sk
Kertészová Michaela, Mgr. 215 1 047/2450 545 michaela.kerteszova@upsvr.gov.sk
Liptáková Adriana, Ing. 215 1 047/2450 516 adriana.liptakova@upsvr.gov.sk
Brezovická Eva, Mgr. 215 1 047/2450 555 eva.brezovicka@upsvr.gov.sk
Antalová Regina, Ing. 218 1 047/2450 525 regina.antalova@upsvr.gov.sk
Kováčová Andrea, Mgr. 218 1 047/2450 517 andrea.kovacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dubovická Šošiková Andrea, Bc. 202 1 047/2450 556 andrea.dubovickasosikova@upsvr.gov.sk
Kučerová Radoslava, Bc. 202 1 047/2450521 radoslava.kucerova@upsvr.gov.sk
Kochanová Miroslava, Bc. 202 1 047/2450557 miroslava.kochanova@upsvr.gov.sk
Bystrianska Vlasta, Mgr 203 1 047/2450 520 vlasta.bystrianska@upsvr.gov.sk
Kovaľová Anna, Ing. 214 1 047/2450 551 anna.kovalova@upsvr.gov.sk
Ďuricová Zuzana, Mgr. 214 1 047/2450 553 zuzana.duricova@upsvr.gov.sk
Sobeková Eva, Bc. 214 1 047/2450 554 eva.sobekova@upsvr.gov.sk
Kuráková Erika, Bc. 217 1 047/2450 552 erika.kurakova@upsvr.gov.sk
Gembická Beáta, Bc. 217 1 047/2450 550 beata.gembicka@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Kökényová Renáta, Bc. 116 prízemie 047/2450 502 renata.kokenyova@upsvr.gov.sk
Vargová Majerová Martina, Mgr. 107 prízemie 047/ 2450 501 martina.vargovamajerova@upsvr.gov.sk
Chromeková Alžbeta, Mgr. 115 prízemie 047/2450 320 alzbeta.chromekova@upsvr.gov.sk
Binderová Lucia 115 prízemie 047/2450 314 lucia.binderova@upsvr.gov.sk
Mihályová Gabriela 107 prízemie 047/2450 317 gabriela.mihalyova@upsvr.gov.sk
Astalošová Stanislava 116 prízemie 047/2450 458 stanislava.astalasova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia Brndiarová Zuzana, Mgr. 208 1 047/2450 640 zuzana.brndiarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Jasovská Miriama, Mgr. 211 1 047/2450 646 miriama.jasovska@upsvr.gov.sk
Šimonová Katarína, Mgr. 211 1 047/2450 671 katarina.simonova@upsvr.gov.sk
Blahová Vladimíra, Mgr. 212 1 047/2450 673 vladimira.blahova@upsvr.gov.sk
Kuráková Petra, Mgr. 212 1 047/2450674 Petra.Kurakova@upsvr.gov.sk
Kravecová Eva, Mgr. 219 1 047/2450 670 eva.kravecova@upsvr.gov.sk
Lacíková Monika, Mgr. 220 1 047/2450 672 monika.lacikova@upsvr.gov.sk
Nováková Zuzana, Mgr. 219 1 047/2450 675 zuzana.novakova3@upsvr.gov.sk
ŤZP Gancarčíková Nicolette, Mgr. 201 1 047/2450 649 nicolette.gancarcikova@upsvr.gov.sk
Nociarová Alena, Ing. 201 1 047/2450 643 nociarova.alena@upsvr.gov.sk
Valaskaiová Barbora, Ing. 207 1 047/2450 645 barbora.valaskaiova@upsvr.gov.sk
Válentová Andrea Ing. 207 1 047/2450 641 andrea.valentova2@upsvr.gov.sk
Markovič Roman, Bc. 207 1 047/2450 645 roman.markovic@upsvr.gov.sk
Kožáková Miriam, Ing. 209 1 047/2450 648 miriam.kozakova@upsvr.gov.sk
Šuleková Anna, Mgr. 209 1 047/2450 642 anna.sulekova@upsvr.gov.sk
Haluštíková Adriana, Bc. 210 1 047/2450 644 adriana.halustikova@upsvr.gov.sk
Georgievová Lucia, Ing. 210 1 047/2450 647 lucia.georgievova@upsvr.gov.sk
Bencová Katarína, Ing. 220 1 047/2450 672 katarina.bencova2@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum, Gorkého 12, Rimavská Sobota
vedúca oddelenia Gabmayerová Viktória, JUDr. 4 prízemie 047/2449370 viktoria.gabmayerova@upsvr.gov.sk
Petrinec Michal 1 prízemie 047/2449474 michal.petrinec@upsvr.gov.sk
Drugdová Eva 2 prízemie 047/2449474 eva.drugdova@upsvr.gov.sk
Švantnerová Drahomíra, Bc. 2 prízemie 047/2449474 drahomira.svantnerova@upsvr.gov.sk
Gembická Lívia, Mgr. 3 prízemie 047/2449371 livia.gembicka@upsvr.gov.sk
Ulický Marek, Bc. 3 prízemie 047/2449371 marek.ulicky@upsvr.gov.sk
Hubertová Radana, Bc. 5 prízemie 047/2449474 radana.hubertova@upsvr.gov.sk
Hulinová Iveta, Mgr. 5 prízemie 047/2449474 iveta.hulinova@upsvr.gov.sk
Szunyaiová Denisa 5 prízemie 047/2449474 denisa.szunyaiova@upsvr.gov.sk
Belko Ján 6 prízemie 047/2449474 jan.belko@upsvr.gov.sk
Gembický Milan, Ing. 6 prízemie 047/2449474 milan.gembicky@upsvr.gov.sk
Klimo Jozef 6 prízemie 047/2449474 jozef.klimo@upsvr.gov.sk
Vargic Peter, Ing. 6 prízemie 047/2449474 peter.vargic@upsvr.gov.sk
Sarvašová Monika 7 prízemie 047/2449474 monika.sarvasova@upsvr.gov.sk
Struhárová Eleonóra 7 prízemie 047/2449474 eleonora.struharova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Hnúšťa

Nám. J. Francisciho č. 372, 981 01 Hnúšťa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Hnúšťa Kováčová Erika, PhDr. 106 1 047/2447360 erika.kovacova2@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Andrášiová Veronika, Bc. 105 1 047/2447999 veronika.andrasiova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce/recepcia Albertová Martina, Mgr. 104 1 047/2447561 martina.albertova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Cmerová Bibiana 102 1 047/2447361 bibiana.cmerova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Fábryová Anna 101 1 047/2447364 anna.fabryova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Vojteková Martina, Mgr. 104 1 047/2447250 martina.vojtekova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Gaštanová Iveta 103 1 047/2447363 iveta.gastanova@upsvr.gov.sk
referát HN, NV, ŠSD Chudícová Silvia, Mgr. 110 1 047/2447520 silvia.chudicova@upsvr.gov.sk
referát HN, NV, ŠSD Polóniová Branislava, Bc. 111 1 047/2447522 branislava.poloniova@upsvr.gov.sk
referát HN, NV, ŠSD Slováková Janka, Bc. 112 1 047/2447523 janka.slovakova@upsvr.gov.sk
referát HN, NV, ŠSD Miškove Monika, Mgr. 112 1 047/2447521 monika.miskove@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Pehenová Veronika, PhDr. 109 1 047/2447362 veronika.pehenova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Dovalová Viktória, Mgr. 105A 1 047/2447524 viktoria.dovalova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Pindiaková Radka, Ing. 215 2 047/2447400 radka.pindiakova@upsvr.gov.sk
SPOD Temiaková Ľubica, Mgr. 215 2 047/2447700 lubica.temiakova@upsvr.gov.sk
agenda PP na KŤZP a PČ Juricinová Katarína, Mgr. 107 1 047/2447651 katarina.juricinova@upsvr.gov.sk
agenda PP na KŤZP a PČ Foľk Miroslav, Mgr. 108 1 047/2447650 miroslav.folk@upsvr.gov.sk

Pracovisko Bátka

Hlavná 160, Bátka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kovácsová Martina, Mgr. 204 1. 047/2445 347 Martina.Kovacsova2@upsvr.gov.sk
Referát sprostredkovania práce
Andrášiková Mária 104 prízemie 047/2445 570 Maria.Andrasikova@upsvr.gov.sk
Borlášová Evelína, Ing. 107 prízemie 047/2445 342 Evelina.Borlasova@upsvr.gov.sk
Borosová Marcela, Bc. 110 prízemie 047/2445 340 Marcela.Borosova@upsvr.gov.sk
Bődová Kitty 107 prízemie 047/2445 342 Kitty.Bodova@upsvr.gov.sk
Gálová Irena 110 prízemie 047/2445 340 Irena.Galova@upsvr.gov.sk
Šimonová Noémi 103 prízemie 047/2445 545 Noemi.Simonova@upsvr.gov.sk
Nagyházasová Katarína 105 prízemie 047/2445 349 Katarína.Nagyhazasova@upsvr.gov.sk
Oroszová Annamária 103 prízemie 047/2445 341 Annamaria.Oroszova@upsvr.gov.sk
Sekrenešová Eleonóra 104 prízemie 047/2445 570 Eleonora.Sekrenesova@upsvr.gov.sk
Šoltésová Lea 105 prízemie 047/2445 250 Lea.Soltesova@upsvr.gov.sk
Štěpaníková Lenka, Bc. 101 prízemie 047/2445 542 Lenka.Stepanikova@upsvr.gov.sk
 Referát prvého kontaktu HN, NV a ŠSD Tóth Peter, Ing. 206 1. 047/2445 543 Peter.Toth@upsvr.gov.sk
Bálintová Gabriela, Mgr. 202 1. 047/2445343 Gabriela.Balintova@upsvr.gov.sk
Gembická Beáta, Bc. 202 1. 047/2445 343 Beata.Gembicka@upsvr.gov.sk
Očenášová Beata, Ing. Bc 203 1. 047/2445 346 Beata.Ocenasova@upsvr.gov.sk
Batta Gabriel, Mgr. 203 1. 047/2445 346 Gabriel.Batta@upsvr.gov.sk
Referát HN, NV a ŠSD
Bozó Nagyová Andrea, Mgr. 303 2. 047/2445 547 Andrea.BozoNagyova@upsvr.gov.sk
Vetráková Lenka, Bc. 301 2. 047/2445 540 Lenka.Vetrakova@upsvr.gov.sk
Antóny Martina, Bc. 306 2. 047/2445 546 Martina.Antony@upsvr.gov.sk
Molnárová Anita, Mgr. 306 2. 047/2445 546 Anita.Molnarova@upsvr.gov.sk
Nagy-Pál Xénia, Mgr. 302 2. 047/2445 541 Xenia.Nagy-Pal@upsvr.gov.sk
Kovácsová Katarína, Ing. 305 2 047/2445548 Katarina.Kovacsova@upsvr.gov.sk
Országhová Lucia, Mgr. 301 2 047/2445540 Lucia.Orszaghova@upsvr.gov.sk
Szabóová Lukrécia, Bc. 302 2. 047/2445 541 Lukrecia.Szaboova@upsvr.gov.sk
Zimányi Eva, Mgr. 303 2. 047/2445 547 Eva.Zimanyi@upsvr.gov.sk
Katarína Kalinová, Mgr. 305 2 047/2445548 Katarina.Kalinova@upsvr.gov.sk
NP IP SPV II
Vojteková Jana, Mgr. 308 2. 047/2445 544 Jana.Vojtekova@upsvr.gov.sk
Ulická Michaela, Mgr. 308 2. 047/2445 544 Michaela.Ulicka@upsvr.gov.sk

Pracovisko Hajnáčka

Hajnáčka č.38, 980 33 Hajnáčka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci pracoviska Hámori Augustín, Ing. 208 047/2446 350 augustin.hamori@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
Recepcia Gemerský Jablonec, Studená, Večelkov, Hodejov A-M Jakub Adriana 206 1 a 2 047/2446 250 adriana.jakub@upsvr.gov.sk
Blhovce, Jestice, Stará Bašta, Hodejov N-Ž Jakabová Monika 206 3 047/2446 534 monika.jakabova@upsvr.gov.sk
Dubno, Hajnáčka, Konrádovce, Petrovce, Hostice L-Ž Pálová Agnesa 204 4 047/2446 351 agnesa.palova@upsvr.gov.sk
Gemerské Dechtáre, Čierny Potok, Nová Bašta, Tachty, Hostice A-K Nagyová Monika 204 5 047/2446 533 monika.nagyova@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky L-Ž Dávky v hmotnej núdzi L-Ž Náhradné výživné L-Ž Pálová Gabriela, Mgr. 205 6 047/2446 354 gabriela.palova2@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky A-K Dávky v hmotnej núdzi A-K Náhradné výživné A-K Varga Katarína, Mgr. 205 7 047/2446 531 katarina.varga@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Blhovce, Čierny Potok, Gemerské Dechtáre, Jestice, Konrádovce Bozóová Mária, Mgr. 109 047/2446 353 maria.bozoova@upsvr.gov.sk
Hajnáčka, Hostice Agócs Endre, Mgr. 108 047/2446 530 endre.agocs@upsvr.gov.sk
Hodejov, Tachty, Stará Bašta Gálová Kinga, Bc. 109 047/2446 536 kinga.galova@upsvr.gov.sk
Dubno, Gemerský Jablonec, Nová Bašta, Petrovce, Studená, Večelkov, NV Kisfaludiová Kristína, Ing. 109 047/2446 532 kristina.kisfaludiova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Herényiová Erika 203 0915 980 533 erika.herenyiova@upsvr.gov.sk
späť