Contact

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota Informácie: 047/2450101 rs@upsv.gov.sk, upsvr_rs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu
riaditeľ úradu Šmidt Dušan, Mgr. 408 3 047/2450 100 Dusan.Smidt@upsvr.gov.sk
asistentka Antalová Júlia 409 3 047/2450 101 Julia.Antalova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Pánisová Jesika, Ing. 401 3 047/2450 170 Jesika.Panisova@upsvr.gov.sk
Bodor Tibor, Ing. 403 3 047/2450 176 tibor.bodor@upsvr.gov.sk
Völgyiová Mária, Mgr. 405 3 047/2450 182 Maria.Volgyiova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Pálová Andrea, Mgr. 419 3 047/2450 132 andrea.palova@upsvr.gov.sk
Hrivnák Ladislav, Ing. 419 3 047/2450 099 ladislav.hrivnak@upsvr.gov.sk
Gregušová Ľuba, Mgr. 421 3 047/2450 131 Luba.Gregusova@upsvr.gov.sk
Nagyová Helena, Bc. 420 3 047/2450 134 Helena.Nagyova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSZ
riaditeľka odboru Jakabová Jana Mgr. 203 1 047/2450 300 jana.jakabova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Biacovská Katarína, Mgr. 413 3 047/2450 310 katarina.biacovska@upsvr.gov.sk
Šajgalíková Milana, Mgr. 412 3 047/2450 402 milana.sajgalikova@upsvr.gov.sk
Hlodáková Andrea, Mgr. 412 3 047/2450 312 Andrea.Hlodakova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúca oddelenia Bódiová Sonja, RNDr. 311 2 047/2450 450 sonja.bodiova@upsvr.gov.sk
Štoberová Rastislava, Mgr. 316 2 047/2450 451 rastislava.stoberova@upsvr.gov.sk
Struhárová Henrieta, Ing. 316 2 047/2450 466 henrieta.struharova@upsvr.gov.sk
Patakiová Dana, Ing. 310 2 047/2450 471 dana.patakiova@upsvr.gov.sk
Sliva Tomáš, Mgr. 312 2 047/2450 133 tomas.sliva@upsvr.gov.sk
Kriška Branislav, Mgr. 312 2 047/2450 472 branislav.kriska@upsvr.gov.sk
Stanko Peter 313 2 047/2450 462 peter.stanko@upsvr.gov.sk
Banská Martina, Mgr. 313 2 047/2450 465 martina.banska@upsvr.gov.sk
Burešová Barbora 321 2 047/2450 481 barbora.buresova@upsvr.gov.sk
Hedvigyová Lenka, Mgr. 321 2 047/2450 480 lenka.hedvigyova@upsvr.gov.sk
Dianišková Daniela, Mgr.et Mgr. 416 3 047/2450 473 daniela.dianiskova@upsvr.gov.sk
Ďurás Pavel, Ing. 416 3 047/2450 403 pavel.duras@upsvr.gov.sk
Čerenčianska 22,Stavart Benčíková Tímea, Ing. 3 047/2450 474 timea.bencikova@upsvr.gov.sk
Čerenčianska 22,Stavart Pfeiferová Jana, PhDr. 4 047/2450 475 jana.pfeiferova@upsvr.gov.sk
Čerenčianska 22,Stavart Tóbiszová Julianna, Mgr. 2 047/2450 476 julianna.tobiszova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a ESF
vedúca oddelenia Kovácsová Marta, Ing. 320 2 047/2450 220 marta.kovacsova@upsvr.gov.sk
Fűkőová Kristína, Bc. 306 2 047/2450 461 Kristina.Fukoova@upsvr.gov.sk
Szabóová Martina, Mgr. 315 2 047/2450 463 martina.szaboova@upsvr.gov.sk
Kováčová Judita 315 2 047/2450 454 judita.kovacova2@upsvr.gov.sk
Cirbusová Svetlana 322 2 047/2450 459 svetlana.cirbusova@upsvr.gov.sk
Balážiková Lýdia 322 2 047/2450 457 lydia.balazikova@upsvr.gov.sk
Mihályiová Silvia 314 2 047/2450 452 silvia.mihalyiova@upsvr.gov.sk
Šimková Eva 314 2 047/2450 453 eva.simkova@upsvr.gov.sk
Brezániová Anna 318 2 047/2450 234 anna.brezaniova@upsvr.gov.sk
Deáková Slavomíra 218 1 047/2450 455 slavomira.deakova@upsvr.gov.sk
Dzubová Aneta, Mgr. 218 1 047/2450 221 aneta.dzubova@upsvr.gov.sk
Ďurčáková Tatiana, Ing. 323 2 047/2450 231 tatiana.durcakova@upsvr.gov.sk
Faragóová Janette, Mgr. 318 2 047/2450 224 janette.faragoova@upsvr.gov.sk
Gedai Richard, Ing. 318 2 047/2450 230 richard.gedai@upsvr.gov.sk
Referát AOTP - zamestnávateľ
vedúca referátu Tanková Eva, Mgr. 305 2 047/2450 460 eva.tankova@upsvr.gov.sk
Katreniaková Denisa, Ing. 304 2 047/2450 305 denisa.katreniakova@upsvr.gov.sk
Kiapešová Martina, Mgr. 302 2 047/2450 401 martina.kiapesova@upsvr.gov.sk
Mária Ruszó Bánová, Mgr. 302 2 047/2450 408 maria.ruszobanova@upsvr.gov.sk
Ádamová Monika, Ing. 303 2 047/2450 405 monika.adamova@upsvr.gov.sk
Rakytová Iveta, Ing. 303 2 047/2450 406 iveta.rakytova@upsvr.gov.sk
Danišová Andrea, Mgr. 303 2 047/2450 194 andrea.danisova@upsvr.gov.sk
Hrivnáková Romoková Andrea Bc. 304 2 047/2450 304 andrea.hrivnakova2@upsvr.gov.sk
Babíková Lýdia, Ing. 306 2 047/2450 470 lydia.babikova@upsvr.gov.sk
Bartová Viera, Bc. 307 2 047/2450 404 viera.bartova2@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum - pracovisko Gorkého 12
vedúca oddelenia Sihelská Beáta, Ing. 4 prízemie 047/2449 370 beata.sihelska@upsvr.gov.sk
Ulický Marek 6 prízemie 047/2449 371 marek.ulicky@upsvr.gov.sk
Vargic Peter, Ing. 6 prízemie 047/2449 371 peter.vargic@upsvr.gov.sk
Drugdová Eva 2 prízemie 047/2449 474 eva.drugdova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSO
vedúca oddelenia Homolová Miroslava, Ing. 104 príz. 047/2450 130 Miroslava.Homolova@upsvr.gov.sk
Recepcia
Kökényová Renáta, Bc. 102 príz. 047/2450 250 renata.kokenyova@upsvr.gov.sk
Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby
Jesenské od A po J, Dolné Zahorany, Dražice, Vyšný a Nižný Skálnik Bartová Jana, Bc. 105 príz. 047/2450 319 jana.bartova@upsvr.gov.sk
Jesenské od K- Z, Čerenčany, Horné Zahorany, Drienčany, Kružno Valaskaiová Alena 105 príz. 047/2450 321 alena.valaskaiova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota S,Z Teplý Vrch, Hrachovo Bartová Jana, Bc. 107 príz. 047/2450 514 jana.bartova1@upsvr.gov.sk
Rimavské Janovce, Rimavská Sobota C, Španie Pole Gasková Dorota 107 príz. 047/2450 315 dorota.gaskova@upsvr.gov.sk
Šimonovce, Rimavská Sobota Ď, R Chromeková Alžbeta, Bc. 109 príz. 047/2450 320 Alzbeta.Chromekova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota V, W, Hodejovec, Padarovce, Husiná Czikorová Dana 108 príz. 047/2450 518 Dana.Czikorova@upsvr.gov.sk
Veľký Blh, Rimavská Sobota O Ďurove Andrea 108 príz. 047/2450 219 Andrea.Durove@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota E,F,M,N Krankušová Beata 107 príz. 047/2450 542 Beata.Krankusova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota H,I,J,Q,X,Y, T, U, Gemerček, Sútor od A po I Binderová Lucia 109 príz. 047/2450 314 Lucia.Binderova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota K, Hoštišovce Ridzoňová Monika 111 príz. 047/2450 513 monika.ridzonova@upsvr.gov.sk
Orávka, Belín Kurucová Zuzana, Ing. 113 príz. 047/2450 543 zuzana.kurucova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota I-J, Zacharovce, Lipovec, Veľké Teriakovce Mgr. Martina Vargová Majerová 114 príz. 047/2450 501 Martina.Majerova@upsvr.gov.sk
Pavlovce,Drňa,Bottovo Dávidová Viera 115 príz. 047/2450 318 viera.davidova@upsvr.gov.sk
Gortva, Rimavská Sobota L, Ľ Zajdenová Marcela, Mgr. 115 príz. 047/2450 311 Marcela.Zajdenova@upsvr.gov.sk
Širkovce, Sútor L Mihályová Gabriela 116 príz. 047/2450 317 Gabriela.Mihalyova@upsvr.gov.sk
Sútor od J po Z (okrem L) Rimavská Sobota D Gutmayerová Jessika 116 príz. 047/2450 458 Jessika.Gutmayerova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota P, Slizké Kántorová Marta 117 príz. 047/2450 544 marta.kantorova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota od Be po C, Dubovec Tóthová Monika 117 príz. 047/2450 313 Monika.Tothova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota Ba- po Be,Ch, G Hlavatá Bronislava 119 príz. 047/2450 316 Bronislava.Hlavata@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota A, Ožďany, Martinová, Budikovany Plavcová Viera Mgr. 119 príz. 047/2450 515 Viera.Plavcova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Antalová Eva, Mgr. 106 príz. 047/2450 400 eva.antalova2@upsvr.gov.sk
Adriana Kántorová, Ing. 106 príz. 047/2450303 adriana.kantorova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota Gorkého 12, 979 01 Rimavská sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSVaR
riaditeľka odboru Končeková Ľudmila 204 1 047/2450 500 ludmila.koncekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Gorkého 12, 979 01 Rimavská Sobota
vedúci oddelenia Kuruc Martin, Mgr. 306 2 047/2449 600 martin.kuruc@upsvr.gov.sk
Vranská Adriana, PhDr. 302 2 047/2449 608 adriana.vranska@upsvr.gov.sk
Bálintová Magdaléna 201 1 047/2449 602 magda.balintova@upsvr.gov.sk
Benčurová Ivana, Mgr. 303 2 047/2449 607 ivana.bencurova@upsvr.gov.sk
Hank Martin, Mgr. 301 1 047/2449 611 martin.hank@upsvr.gov.sk
Horváth Zoltán, PhDr. 209 1 047/2449 619 zoltan.horvath@upsvr.gov.sk
Káková Judita, Mgr. 208 1 047/2449 616 judita.kakova@upsvr.gov.sk
Kišová Janka, Mgr. 212 1 047/2449 603 jana.kisova@upsvr.gov.sk
Lásková Jana, Mgr. 202 1 047/2449 613 jana.laskova@upsvr.gov.sk
Létaiová Eva, Mgr. 202 1 047/2449 601 eva.letaiova@upsvr.gov.sk
Lincová Marcela, PhDr. 303 1 047/2449 617 marcela.lincova@upsvr.gov.sk
Lojka Marek, PhDr. 305 2 047/2449 612 marek.lojka@upsvr.gov.sk
Mikláš Ľubomír, Mgr. 209 2 047/2449 609 lubomir.miklas@upsvr.gov.sk
Mitterová Mária, Mgr. 212 1 047/2449 614 maria.mitterova@upsvr.gov.sk
Širůčka Drahomír, JUDr. 212 1 047/2449 615 drahomir.sirucka@upsvr.gov.sk
Baňová Ivica, Mgr. 201 1 047/2449 604 ivica.banova@upsvr.gov.sk
Kobyliaková Ivana, Mgr. 201 1 047/2449 604 ivana.kobyliakova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Franková Darina, PhDr. 206 1 047/2449 605 darina.frankova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Trnavská Ivica, Bc. 205 1 047/2450 510 ivica.trnavska@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi Belíková Iveta, Bc. 206 1 047/2450 512 iveta.belikova@upsvr.gov.sk
Vargicová Andrea, Mgr. 213 1 047/2450 541 Andrea.Vargicova@upsvr.gov.sk
Budaiová Eva, Ing. 215 1 047/2450 540 eva.budaiova@upsvr.gov.sk
Kertészová Michaela, Mgr. 215 1 047/2450 545 michaela.kerteszova@upsvr.gov.sk
Liptáková Adriana, Ing. 215 1 047/2450 516 Adriana.Liptakova@upsvr.gov.sk
Juhászová Jana, Bc. Bc. 411 3 047/2450 511 jana.juhaszova@upsvr.gov.sk
Antalová Regina, Ing. 420 3 047/2450 525 regina.antalova@upsvr.gov.sk
Kováčová Andrea, Mgr. 420 3 047/2450 517 andrea.kovacova@upsvr.gov.sk
Lacíková Jana, Bc. 214 1 047/2450 550 jana.lacikova@upsvr.gov.sk
Dubovická Šošiková Andrea, Bc. 214 1 047/2450 556 andrea.dubovickasosikova@upsvr.gov.sk
Gabmayerová Viktória, JUDr. 214 1 047/2450 115 viktoria.gabmayerova@upsvr.gov.sk
Kacianová Martina, Ing. 217 1 047/2450 551 martina.kacianova@upsvr.gov.sk
Kuráková Erika, Bc. 217 1 047/2450 552 erika.kurakova@upsvr.gov.sk
Ďuricová Zuzana, Mgr. 218 1 047/2450 553 zuzana.duricova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia Brndiarová Zuzana, Mgr. 208 1 047/2450 640 zuzana.brndiarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Blahová Vladimíra, Bc. 211 1 047/2450 673 vladimira.blahova@upsvr.gov.sk
Kravecová Eva, Mgr. 212 1 047/2450 670 eva.kravecova@upsvr.gov.sk
Lacíková Monika, Mgr. 220 1 047/2450 672 monika.lacikova@upsvr.gov.sk
Jasovská Miriama, Mgr. 212 1 047/2450 646 Miriama.Jasovska@upsvr.gov.sk
Šimonová Katarína, Mgr. 211 1 047/2450 671 katarina.simonova@upsvr.gov.sk
Gódorová Renáta, Mgr 212 1 047/2450 674 renata.godorova@upsvr.gov.sk
ŤZP Valaskaiová Barbora, Ing. 207 1 047/2450 645 barbora.valaskaiova@upsvr.gov.sk
Válentová Andrea Ing. 207 1 047/2450 641 andrea.valentova2@upsvr.gov.sk
Miriam Kožáková, Ing. 209 1 047/2450 648 miriam.kozakova@upsvr.gov.sk
Šuleková Anna, Mgr. 209 1 047/2450 642 anna.sulekova@upsvr.gov.sk
Haluštíková Adriana, Bc. 210 1 047/2450 644 adriana.halustikova@upsvr.gov.sk
Žilíková Barbora, Mgr. 210 1 047/2450 647 barbora.zilikova@upsvr.gov.sk
Nociarová Alena, Ing. 207 1 047/2450 643 nociarova.alena@upsvr.gov.sk
Eva Radičová, Mgr. 220 1 047/2450 672 eva.radicova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Hnúšťa

Nám. J. Francisciho č. 372, 981 01 Hnúšťa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kováčová Erika, PhDr. 106 1 047/2447 360 erika.kovacova2@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
C,Č,D,Ď,N,R Vojteková Martina, Mgr. 101 1 047/2447 250 martina.vojtekova@upsvr.gov.sk
A,J,K, M,O,U,Ž Cmerová Bibiána 102 1 047/2447 361 bibiana.cmerova@upsvr.gov.sk
H, CH,P,S,Š,V Gaštanová Iveta 103 1 047/2447 363 iveta.gastanova@upsvr.gov.sk
L - Ž Dovalová Viktória, Mgr. 105A 1 047/2447 524 viktoria.dovalova@upsvr.gov.sk
B,E,F,G,I,L,Ľ,Q,T,Ť,Z,W Albertová Martina, Mgr. 104 1 047/2447 561 martina.albertova@upsvr.gov.sk
A - K Pehenová Veronika, Mgr. 109 1 047/2447 362 veronika.pehenova@upsvr.gov.sk
RECEPCIA Purdek Peter 104 1 047/2447 364 peter.purdek@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Polóniová Branislava, Bc. 111 1 047/2447 522 branislava.poloniova@upsvr.gov.sk
Slováková Janka, Bc. 112 1 047/2447 523 janka.slovakova@upsvr.gov.sk
Miškove Monika, Mgr. 112 1 047/2447 521 monika.miskove@upsvr.gov.sk
Chudícová Silvia, Mgr. 110 1 047/2447 520 silvia.chudicova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Andrášiová Veronika, Bc. 105 1 047/2447 999 veronika.andrasiova@upsvr.gov.sk
PK KŤZP Juricinová Katarína, Mgr. 107 1 047/2447 651 katarina.juricinova@upsvr.gov.sk
Foľk Miroslav, Mgr. 108 1 047/2447 650 miroslav.folk@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Pačesová Monika 219 2 0915 997 961 monika.pacesova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Bátka

Hlavná č.160, 980 21 Bátka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kovácsová Martina, Mgr. 204 1. 047/2445 347 martina.kovacsova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Šoltésová Lea 105 prízemie 047/2445 250 lea.soltesova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
Andrášiková Mária 104 prízemie 047/2445 570 maria.andrasikova@upsvr.gov.sk
Borlášová Evelína, Ing. 107 prízemie 047/2445 342 evelina.borlasova@upsvr.gov.sk
Borosová Marcela, Bc. 206 1. 047/2445 340 marcela.borosova@upsvr.gov.sk
Brindzáková Rebeka 206 1. 047/2445 340 Rebeka.Brindzakova@upsvr.gov.sk
Gembická Beata, Bc. 104 prízemie 047/2445 570 Beata.Gembicka@upsvr.gov.sk
Nagyházasová Katarína 202 1. 047/2445 343 katarina.nagyhazasova@upsvr.gov.sk
Oroszová Annamária 203 1. 047/2445 346 annamaria.oroszova@upsvr.gov.sk
Gálová Irena 103 prízemie 047/2445 545 Irena.Galova@upsvr.gov.sk
Puškášová Aneta, Bc. 110 prízemie 047/2445 542 Aneta.Puskasova@upsvr.gov.sk
Sekrenešová Eleonóra 101 prízemie 047/2445 543 eleonora.sekrenesova@upsvr.gov.sk
Štěpaníková Lenka, Bc. 110 prízemie 047/2445 542 lenka.stepanikova@upsvr.gov.sk
Szentkútiová Michaela 107 prízemie 047/2445 342 Michaela.Szentkutiova@upsvr.gov.sk
Tóth Peter, Ing. 202 1. 047/2445 343 Peter.Toth@upsvr.gov.sk
Válentová Katarína 103 prízemie 047/2445 341 katarina.valentova@upsvr.gov.sk
Očenášová Beáta, Ing., Bc. 203 1. 047/2445 346 Beata.Ocenasova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Bozó Nagyová Andrea, Mgr. 303 2. 047/2445 547 Andrea.BozoNagyova@upsvr.gov.sk
Bystrianska Vlasta, Mgr. 311 2. 047/2445 540 Vlasta.Bystrianska@upsvr.gov.sk
Antóny Martina, Bc. 306 2. 047/2445 546 Martina.Antony@upsvr.gov.sk
Molnárová Anita, Mgr. 306 2. 047/2445 546 Anita.Molnarova@upsvr.gov.sk
Nagy-Pál Xénia, Mgr. 302 2. 047/2445 541 Xenia.Nagy-Pal@upsvr.gov.sk
Kovácsová Katarína, Ing. 305 2. 047/2445 548 Katarina.Kovacsova@upsvr.gov.sk
Országhová Lucia, Mgr. 311 2. 047/2445 540 Lucia.Orszaghova@upsvr.gov.sk
Szabóová Lukrécia, Bc. 302 2. 047/2445 541 lukrecia.szaboova@upsvr.gov.sk
Sághiová Anna, Ing. 303 2. 047/2445 547 Anna.Saghiova@upsvr.gov.sk
Kalinová Katarína, Ing. 305 2. 047/2445 548 Katarina.Kalinova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
Nagy Pál Július 209 1. 0908 945 535 julius.nagypal@upsvr.gov.sk

Pracovisko Hajnáčka

Hajnáčka č.38, 980 33 Hajnáčka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Hámori Augustín, Ing. 208 1 047/2446 350 augustin.hamori@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
Recepcia+ G.Jablonec, Studená, Večelkov, Hodejov A-M Jakub Adriana 206 1 047/2446 250 Adriana.Jakub@upsvr.gov.sk
Blhovce, Jestice, Stará Bašta, Hodejov N-Ž Jakabová Monika 206 1 047/2446 534 monika.jakabova@upsvr.gov.sk
Dubno, Hajnáčka, Konrádovce, Petrovce, Hostice N-Ž Pálová Agnesa 204 4 047/2446 351 agnesa.palova@upsvr.gov.sk
Gemerské Dechtáre, Nová Bašta,Tachty, Hostice A-K Nagyová Monika 204 1 047/2446 533 monika.nagyova@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky L-Ž Dávky v hmotnej núdzi L-Ž Náhradné výživné L-Ž Gabriela Pálová, Mgr. 205 1 047/2446 354 gabriela.palova2@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky A-L Dávky v hmotnej núdzi A-L Náhradné výživné A-L Varga Katarína, Mgr. 205 1 047/2446 531 Katarina.Varga@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Blhovce, Čierny Potok, Gemerské Dechtáre, Jestice, Konrádovce Bozóová Mária, Mgr. 109 047/2446 353 maria.bozoova@upsvr.gov.sk
Hajnáčka, Hostice Agócs Endre, Mgr. 108 047/2446 530 endre.agocs@upsvr.gov.sk
Hodejov, Konrádovce, Stará Bašta Gálová Kinga, Bc. 109 047/2446 536 kinga.galova@upsvr.gov.sk
Dubno,Gemerský Jablonec,Nová Bašta,Petrovce,Studená,Večelkov,NV Kisfaludiová Kristína, Ing. 109 047/2446 532 kristina.kisfaludiova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Herényiová Erika 203 1 0915 980 533 erika.herenyiova@upsvr.gov.sk
späť