Informácie o poskytovaných službách verejnosti a klientom

RPPS poskytuje poradensko-psychologické služby najmä v nasledovných oblastiach práce s klientmi:

  • pri rozvodovej a porozvodovej problematike(podľa § 11 Z. z. č. 305/2005)- individuálne a párové poradenstvo v procese rozvodu, poradenstvo pre deti v rozvode rodičov , poradenská a psychologická pomoc dieťaťu pri úprave styku s rodičmi po rozvode,

  • pri opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych  vplyvov, ktoré obmedzujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby (podľa § 11 Z. z. č. 305/2005),

  • pri náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS) (podľa § 38 Z. z. č. 305/2005)-  príprava fyzických osôb na osvojenie a pestúnsku starostlivosť, psychologické poradenstvo rodičom, ktorý majú dieťa v NRS, výkon psychologického posúdenia fyzickej osoby,ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,

  • pri orientačnom psychologickom poradenstve rodine s roblémom domáceho násilia,  drogovej a inej závislosti

  • pri individuálnom a párovom poradenstve v oblasti osobných, partnerských, manželských, rodinných a výchovných problémov,

  • pri poskytnutí základnej poradensko-psychologickej pomoci dieťaťu, rodičom a plnoletej fyzickej osobe v krízových situáciách, nešťastiach a závažných životných zmenách prostredníctvom krízovej intervencie.

Dátum vytvorenia stránky: 04.02.2016
Dátum aktualizácie: 02.04.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac