Kontakty

Kontakty - Oddelenie sprostredkovania práce

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Majtánová Adriána, Mgr. A 011 prízemie 032 24 40 310 adriana.majtanova@upsvr.gov.sk
A Smolková Ivana, Mgr. A 050 prízemie 032 24 40 314 ivana.smolkova@upsvr.gov.sk
Ba - Bd Bojtinová Eva Ing. B 023 prízemie 032 24 40 513 eva.bojtinova@upsvr.gov.sk
Bea - Bes Bojtinová Eva Ing. B 023 prízemie 032 24 40 513 eva.bojtinova@upsvr.gov.sk
Bet - Bez Kvasnicová Mária A 008 prízemie 032 24 40 315 maria.kvasnicova@upsvr.gov.sk
Bf-Bi Bojtinová Eva Ing. B 023 prízemie 032 24 40 513 eva.bojtinova@upsvr.gov.sk
Bj - Br Bojtinová Eva Ing. B 023 prízemie 032 24 40 513 eva.bojtinova@upsvr.gov.sk
Bs - Bz Kováčová Silvia , Ing. A008 prízemie 032 24 40 323 silvia.kovacova2@upsvr.gov.sk
C Hôrková Daniela, Bc B022 prízemie 032 24 40 514 daniela.horkova@upsvr.gov.sk
Č Laššová Miriam, Bc. B046 prízemie 032 24 40 455 miriam.lassova@upsvr.gov.sk
Da-De Laššová Miriam, Bc. B046 prízemie 032 24 40 455 miriam.lassova@upsvr.gov.sk
Df-Dz Malecová Alena, Bc. B042 prízemie 032 24 40 312 alena.malecova@upsvr.gov.sk
Ď Smolková Ivana, Mgr. A 050 prízemie 032 24 40 314 ivana.smolkova@upsvr.gov.sk
E Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Fa Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
Fb - Fz Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Gaa - Gall Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
Galm - Gaz Hôrková Daniela, Bc B022 prízemie 032 24 40 514 daniela.horkova@upsvr.gov.sk
Gb - Gz Kvasnicová Mária A 008 prízemie 032 24 40 315 maria.kvasnicova@upsvr.gov.sk
Ha - Hl Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Hm-Hor Kováčová Silvia , Ing. A008 prízemie 032 24 40 323 silvia.kovacova2@upsvr.gov.sk
Hos-Hr Mikulová Alena, Mgr. A051 prízemie 032 24 40 316 alena.mikulova@upsvr.gov.sk
Hs-Hur Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Hus-Hž Mikulová Alena, Mgr. A051 prízemie 032 24 40 316 alena.mikulova@upsvr.gov.sk
Cha-Chm Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
Chn-Chz Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
I Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
J Smolková Ivana, Mgr. A 050 prízemie 032 24 40 314 ivana.smolkova@upsvr.gov.sk
Ka-Kn Mikulová Alena, Mgr. A051 prízemie 032 24 40 316 alena.mikulova@upsvr.gov.sk
Ko-Kp Spevárová Mária, Ing. B 025 prízemie 032 24 40 516 maria.spevarova@upsvr.gov.sk
Kra Mikulová Alena, Mgr. A051 prízemie 032 24 40 316 alena.mikulova@upsvr.gov.sk
Krb-Krž Kováčová Silvia , Ing. A008 prízemie 032 24 40 323 silvia.kovacova2@upsvr.gov.sk
Ks - Kz Spevárová Mária, Ing. B 025 prízemie 032 24 40 516 maria.spevarova@upsvr.gov.sk
L, Ľ Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Ma Hôrková Daniela, Bc B022 prízemie 032 24 40 514 daniela.horkova@upsvr.gov.sk
Me - Mch Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Mi Kvasnicová Mária A 008 prízemie 032 24 40 315 maria.kvasnicova@upsvr.gov.sk
Mj - Mz Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Na - Nd Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
Ne - Nch Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Ni - Nn Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
No - Nz Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Oa-Op Babničová Ľubica B 020 prízemie 032 24 40 512 lubica.babnicova@upsvr.gov.sk
Or-Ož Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
Pa Malecová Alena, Bc. B042 prízemie 032 24 40 312 alena.malecova@upsvr.gov.sk
Pb-Pe Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
Pi Babničová Ľubica B 020 prízemie 032 24 40 512 lubica.babnicova@upsvr.gov.sk
Pj-Pl Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
Pm-Pz Babničová Ľubica B 020 prízemie 032 24 40 512 lubica.babnicova@upsvr.gov.sk
Ra - Rn Malecová Alena, Bc. B042 prízemie 032 24 40 312 alena.malecova@upsvr.gov.sk
Ro Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
Rp - Rz Babničová Ľubica B 020 prízemie 032 24 40 512 lubica.babnicova@upsvr.gov.sk
Sa - Ss Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
St - Sz Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
Ša - Šj Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
Šk - Šl Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Šm - Šť Kvasnicová Mária A 008 prízemie 032 24 40 315 maria.kvasnicova@upsvr.gov.sk
Šu - Šz Malecová Alena, Bc. B042 prízemie 032 24 40 312 alena.malecova@upsvr.gov.sk
T, Ť Kováčová Silvia , Ing. A008 prízemie 032 24 40 323 silvia.kovacova2@upsvr.gov.sk
U Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
V, W, X, Y Laššová Miriam, Bc. B046 prízemie 032 24 40 455 miriam.lassova@upsvr.gov.sk
Za Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Zb-Zž Babničová Ľubica B 020 prízemie 032 24 40 512 lubica.babnicova@upsvr.gov.sk
Ž Laššová Miriam, Bc. B046 prízemie 032 24 40 455 miriam.lassova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta za okres Trenčín; hromadné prepúšťanie,povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za okres Ilava Šlesarik Viera, Bc. A 010 prízemie 032 24 40 410 viera.slesarik@upsvr.gov.sk
zamestnávanie cudzincov, infokarty, priezvisko cudzinca A-M Kohutová Anna B 041 prízemie 032 24 40 317 anna.kohutova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie cudzincov, infokarty, priezvisko cudzinca N-Ž Predanócyová Janka, Bc. B019 prízemie 032 24 40 320 janka.predanocyova@upsvr.gov.sk
portál služby zamestnanosti Gombošová Renáta, Ing. A006 prízemie 032 24 40 313 renata.gombosova@upsvr.gov.sk
pracovisko Dubnica nad Váhom
A Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
B Dorušincová Iveta A108 prízemie 042 24 43 513 iveta.dorusincova@upsvr.gov.sk
C Dorušincová Iveta A108 prízemie 042 24 43 513 iveta.dorusincova@upsvr.gov.sk
Č Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
D Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
Ď Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
E, F, G, H, Ch, I Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
J Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
K, Oškrdová Simona Mgr. A130 prízemie 042 24 43 553 simona.oskrdova@upsvr.gov.sk
L Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
Ma - Md Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
Me - Mz Oškrdová Simona Mgr. A130 prízemie 042 24 43 553 simona.oskrdova@upsvr.gov.sk
N Oškrdová Simona Mgr. A130 prízemie 042 24 43 553 simona.oskrdova@upsvr.gov.sk
O, P Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
R, S Dorušincová Iveta A108 prízemie 042 24 43 513 iveta.dorusincova@upsvr.gov.sk
Š, Dorušincová Iveta A108 prízemie 042 24 43 513 iveta.dorusincova@upsvr.gov.sk
T Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
Ť Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
U Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
V Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
W Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
X, Y, Z Oškrdová Simona Mgr. A130 prízemie 042 24 43 553 simona.oskrdova@upsvr.gov.sk
Ž Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta za pracovisko Dubnica nad Váhom; hromadné prepúšťanie,povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za okres Trenčín Gabajová Andrea, Ing. A112 prízemie 042 24 43 410 andrea.gabajova@upsvr.gov.sk
pracovisko Ilava
A-E,G, I, N Púčková Zuzana, Ing. 315 3. 042 24 45 550 zuzana.puckova@upsvr.gov.sk
J, L, Ľ, M, P Kubaščíkokvá Viera, Bc. 316 3. 042 24 45 310 viera.kubascikova@upsvr.gov.sk
Ch, K, O,Q,R-U, W,Z,Ž Kuzmová Eva 316 3. 042 24 45 313 eva.kuzmova@upsvr.gov.sk
F,H,V Eiben Miroslav, Mgr. 318 3. 042 24 45 311 miroslav.eiben@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta za pracovisko Ilava Eiben Miroslav, Mgr. 318 3. 042 24 45 311 miroslav.eiben@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor služieb zamestnanosti/Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia AOTP a poradenstva Ing. Lucia Gogová A 303A 3. 032 24 40 450 lucia.gogova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 50, 53, 53a, 54 Mgr. Jana Mikolášková A 316 3. 032 24 40 406 janka.mikolaskova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 19a, 19b Mgr. Viera Jančová A 310 3. 032 24 40 402 viera.jancova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 19a, 19b Ing. Andrea Bezáková A 312 3. 032 24 40 404 andrea.Bezakova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 54 Mgr. Etela Pohoriljaková A 317 3. 032 24 40 401 etela.pohoriljakova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 55, 56, 56a, 60 Mgr. Jana Kopuncová A 311 3. 032 24 40 454 jana.kopuncova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 50, 53, 53a, 54 Mgr. Jana Knižová A 315 3. 032 24 40 407 jana.knizova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 51, 52, 54, 32 Ing. Vladimíra Račkovičová A 308 3. 032 24 40 231 vladimira.rackovicova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 59 Natália Janušková A 304/3 3. 032 24 40 452 natalia.januskova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 49, 54, 57 Ing. Jaroslava Dluhošová A 304/4 3. 032 24 40 457 jaroslava.dluhosova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 55, 60 Bc. Gabriela Uličná A 304/2 3. 032 24 40 403 gabriela.ulicna@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §§ 54, 60 Bc. Ivana Vaváková A 319 3. 032 24 40 408 ivana.Vavakova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §54, ESF Ing. Darina Pšenčíková A 304/1 3. 032 24 40 453 darina.psencikova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a poradenstva - §54, ESF Ing. Katarína Mihulová A 304/1 3. 032 24 40 451 katarina.mihulova@upsvr.gov.sk
Kontakty, Referát poradenstva a vzdelávania
samostatný radca - § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) - vzdelávanie UoZ - 2 -REPAS+, KOMPAS+ Bc. Patrícia Kalmárová A 201/A 2 032 24 40 854 Patricia.Kalmarova@upsvr.gov.sk
referent VZ - § 54 ods. 1 písm. d) - NP Vzdelávanie UoZ - 2 -REPAS+, KOMPAS+ Bc. Lenka Freyer Peťovská A 201/B 2 032 24 40 856 Lenka.FreyerPetovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca - § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) - vzdelávanie UoZ - 2 -REPAS+, KOMPAS+ Ing. Barbora Paulovičová A 201/A 2 032 24 40 853 Barbora.Paulovicova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - § 42 ods. 2 písm. a, § 43, § 54 - informačné a poradenské služieby pri voľbe povolania,odborné poradenské služby Mgr. Soňa Pristašová A 207 2 032 24 40 850 Sona.Pristasova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - § 42 ods. 2 písm. a, § 43, § 54 - informačné a poradenské služieby pri voľbe povolania,odborné poradenské služby Mgr. Božena Pagáčová A 206 2 032 24 40 851 Bozena.Pagacova@upsvr.gov.sk
poradca/kordinátor vzdelávania ZoZ - NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Mgr. Eva Bubelínyová A 209 2 032 24 40 855 Eva.Bubelinyova@upsvr.gov.sk
poradca/kordinátor vzdelávania ZoZ - NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Mgr. Juliána Stašková A 209 2 032 24 40 855 Juliana.Staskova@upsvr.gov.sk
odborný poradca - NP IP pre ZUoZ Mgr. Anna Mjartanová A 206 2 032 24 40 857 Anna.Mjartanova@upsvr.gov.sk
odborný poradca - NP IP pre ZUoZ Mgr. Monika Rábeková A 201/B 2 032 24 40 856 Monika.Rabekova@upsvr.gov.sk
referent VZ - projekt Pomáhame odídencom Iryna Mikla B 430 4 032 24 40 858 Iryna.Mikla@upsvr.gov.sk
referent VZ - projekt Pomáhame odídencom Mgr. Lenka Kuciaňová A 205 2 032 24 40 860 Lenka.Kucianova@upsvr.gov.sk
referent VZ - projekt Pomáhame odídencom Bc. Katarína Trokanová B 430 4 032 24 40 859 Katarina.Trokanova@upsvr.gov.sk
referent VZ - projekt Pomáhame odídencom Bc. Adam Baranec B 430 4 032 24 40 859 Adam.Baranec@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dubnica nad Váhom, Agenda poradenstva a vzdelávania

Kontakty - Odbor sociálnych vecí a rodiny/Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Leskovianská Jana B 218 2. 032/2440550 Leskovianska.Jana@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky - príspevok pri narodení, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, prídavok a príplatok na dieťa, príspevok na pohreb
A Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
B Bc. Pevná Katarína B 244 2. 032/2440559 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
C, Č Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
D Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
Ď Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
E Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
F Mgr. Košútová Michaela B 243 2. 032/2440560 Kosutova.Michaela@upsvr.gov.sk
G Mgr. Košútová Michaela B 243 2. 032/2440560 Kosutova.Michaela@upsvr.gov.sk
H Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
CH Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
I Bc. Chovanová Jana B 217 2. 032/2440557 Chovanova.Jana@upsvr.gov.sk
J B.S.B.A.Juríčková Katarína B 119 1. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
Ka - Kuč Bc. Filinová Jana B 242 2. 032/2440552 Filinova.Jana@upsvr.gov.sk
Kud - Kz Bc. Kšinská Kristína B 244 2. 032/2440643 Ksinska.Kristina@upsvr.gov.sk
L. Ľ Mgr. Košútová Michaela B 243 2. 032/2440560 Kosutova.Michaela@upsvr.gov.sk
Ma - Mol Mgr. Srncová Jana B 243 2. 032/2440551 Srncova.Jana@upsvr.gov.sk
Mom - Mz Bc. Kšinská Kristína B 244 2. 032/2440643 Ksinska.Kristina@upsvr.gov.sk
N B.S.B.A.Juríčková Katarína B 119 1. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
O Bc. Kšinská Kristína B 244 2. 032/2440643 Ksinska.Kristina@upsvr.gov.sk
P Ing. Kršáková Zuzana B 242 2. 032/2440554 Krsakova.Zuzana@upsvr.gov.sk
R Mgr. Nemcová Barbara B 217 2. 032/2440561 Nemcova.Barbara@upsvr.gov.sk
S Mgr. Nemcová Barbara B 217 2. 032/2440561 Nemcova.Barbara@upsvr.gov.sk
Š Bc. Chovanová Jana B 217 2. 032/2440557 Chovanova.Jana@upsvr.gov.sk
T, Ť B.S.B.A.Juríčková Katarína B 119 1. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
U Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
V Bc. Kšinská Kristína B 244 2. 032/2440643 Ksinska.Kristina@upsvr.gov.sk
W, X, Y Ing. Kršáková Zuzana B 242 2. 032/2440554 Krsakova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Z Bc. Chovanová Jana B 217 2. 032/2440557 Chovanova.Jana@upsvr.gov.sk
Ž Ing. Kršáková Zuzana B 242 2. 032/2440554 Krsakova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Náhradná starostlivosť o dieťa
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, S, Š, T, Ť, U, V Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
G, H, CH, I, J, K, L, N, O Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
M, P, R, Z, Ž Mgr. Srncová Jana B 243 2. 032/2440551 Srncova.Jana@upsvr.gov.sk
Dotácie - okres Trenčín
Trenčín, Trenčianska Teplá Ing. Kršáková Zuzana B 242 2. 032/2440554 Krsakova.Zuzana@upsvr.gov.sk
všetky ostatné obce v okrese Trenčín Mgr. Nemcová Barbara B 217 2. 032/2440561 Nemcova.Barbara@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné
A Bc. Chovanová Jana B 217 2. 032/2440557 Chovanova.Jana@upsvr.gov.sk
B Bc. Pevná Katarína B 244 2. 032/2440559 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
E Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
F Mgr. Košútová Michaela B 243 2. 032/2440560 Kosutova.Michaela@upsvr.gov.sk
G B.S.B.A.Juríčková Katarína B 119 1. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
H Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
CH Mgr. Košútová Michaela B 243 2. 032/2440560 Kosutova.Michaela@upsvr.gov.sk
I Bc. Chovanová Jana B 217 2. 032/2440557 Chovanova.Jana@upsvr.gov.sk
J B.S.B.A.Juríčková Katarína B 119 1. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
K Bc. Kšinská Kristína B 244 2. 032/2440643 Ksinska.Kristina@upsvr.gov.sk
L, Ľ Mgr. Srncová Jana B 243 2. 032/2440551 Srncova.Jana@upsvr.gov.sk
M Bc. Filinová Jana B 242 2. 032/2440552 Filinova.Jana@upsvr.gov.sk
N B.S.B.A.Juríčková Katarína B 119 1. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
O Mgr. Košútová Michaela B 243 2. 032/2440560 Kosutova.Michaela@upsvr.gov.sk
P Ing. Kršáková Zuzana B 242 2. 032/2440554 Krsakova.Zuzana@upsvr.gov.sk
R Mgr. Nemcová Barbara B 217 2. 032/2440561 Nemcova.Barbara@upsvr.gov.sk
S, Š Bc. Chovanová Jana B 217 2. 032/2440557 Chovanova.Jana@upsvr.gov.sk
T, Ť B.S.B.A.Juríčková Katarína B 119 1. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
U Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
V, W, X, Y Mgr. Srncová Jana B 243 2. 032/2440551 Srncova.Jana@upsvr.gov.sk
Z Mgr. Košútová Michaela B 243 2. 032/2440560 Kosutova.Michaela@upsvr.gov.sk
Ž Ing. Kršáková Zuzana B 242 2. 032/2440554 Krsakova.Zuzana@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Mgr. Vajová Katarína B 121 1. 032/2440610 Vajova.Katarina@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
hmotná núdza, náhradné výživné Bc. Gancarčíková Mária A 009 prizemie 032/2440519 Gancarcikova.Maria@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné Ing. Matejovičová Veronika A 009 prizemie 032/2440518 Matejovicova.Veronika@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky, náhradná rodinná starostlivosť Ing. Burdej Vladimír B 023 prizemie 032/2440319 Burdej.Vladimir@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky, náhradná rodinná starostlivosť Serišová Andrea B 023 prizemie 032/2440324 Serisova.Andrea@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky, náhradná rodinná starostlivosť Ing. Burdejová Silvia B 021 prizemie 032/2440511 Burdejova.Silvia@upsvr.gov.sk
pracovisko Dubnica nad Váhom -
Štátne sociálne dávky - príspevok pri narodení, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, prídavok a príplatok na dieťa, príspevok na pohreb, náhradná starostlivosť o dieťa
A Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
B, C, Č Ing. Calpašová Eva A 110 prizemie 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, E Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
F Bc. Štadlerová Renata A 127 prizemie 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
G Ing. Calpašová Eva A 110 prizemie 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
H Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
CH, I Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
J Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Ka - Kov Bc. Štadlerová Renata A 127 prizemie 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
Koy - Kz Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
L Ing. Calpašová Eva A 110 prizemie 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
M Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
N Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
O Ing. Calpašová Eva A 110 prizemie 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
P Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
R Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
S, Š, T Bc. Štadlerová Renata A 127 prizemie 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
U Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
V, W, X, Y Bc. Štadlerová Renata A 127 prizemie 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
Z, Ž Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné
A Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
B, C, Č Ing. Calpašová Eva A 110 prizemie 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
D, Ď Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
E, F, G Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
H, CH, I Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
J, K Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
L Ing. Calpašová Eva A 110 prizemie 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
M Bc. Štadlerová Renata A 127 prizemie 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
N, O Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
P Ing. Calpašová Eva A 110 prizemie 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
R Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
S Bc. Štadlerová Renata A 127 prizemie 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
Ša - Šl Ing. Calpašová Eva A 110 prizemie 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
Šm - do konca Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
T, U, V, W, X, Y Bc. Štadlerová Renata A 127 prizemie 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
Z Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Ž Bc. Štadlerová Renata A 127 prizemie 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
Dotácie - okres Ilava
Dubnica nad Váhom Mgr. Sláviková Zuzana A 124 prizemie 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Nová Dubnica Mgr. Žilková Michaela A 109 prizemie 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup k výkon sociálnej práce zam. ÚPSVR - terénna sociálna práca Mgr. Sučanská Denisa A 119 prizemie 042/2443312 Sucanska.Denisa@upsvr.gov.sk
pracovisko Dubnica nad Váhom - všetky obce v okrese Ilava okrem mesta Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica
Štátne sociálne dávky - príspevok pri narodení, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, prídavok a príplatok na dieťa, príspevok na pohreb, náhradná starostlivosť o dieťa
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G Bc. Uričová Monika A 112 prizemie 042/2443520 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
H Bc. Rendeková Zdena A 112 prizemie 042/2443521 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
CH Bc. Uričová Monika A 112 prizemie 042/2443520 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
I, J, K Bc. Rendeková Zdena A 112 prizemie 042/2443521 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
L Bc. Uričová Monika A 112 prizemie 042/2443520 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
M Bc. Rendeková Zdena A 112 prizemie 042/2443521 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž Ing. Púček Lipovská Martina A 112 prizemie 042/2443522 PucekLipovska.Martina@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G Bc. Uričová Monika A 112 prizemie 042/2443520 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
H Bc. Rendeková Zdena A 112 prizemie 042/2443521 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
CH Bc. Uričová Monika A 112 prizemie 042/2443520 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
I, J, K Bc. Rendeková Zdena A 112 prizemie 042/2443521 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
L Bc. Uričová Monika A 112 prizemie 042/2443520 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
M Bc. Rendeková Zdena A 112 prizemie 042/2443521 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
N, O, P, R, S, Š Ing. Púček Lipovská Martina A 112 prizemie 042/2443522 PucekLipovska.Martina@upsvr.gov.sk
T Bc. Rendeková Zdena A 112 prizemie 042/2443521 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
U, V, W, X, Y, Z, Ž Ing. Púček Lipovská Martina A 112 prizemie 042/2443522 PucekLipovska.Martina@upsvr.gov.sk
Dotácie - okres Ilava
Všetky obce v okr. Ilava okrem Dubnice nad Váhom a Novej Dubnice Bc. Uričová Monika A 112 prizemie 042/2443520 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
pracovisko Dubnica nad Váhom - Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
A - Ľ Adamusová Jarmila A 133 prizemie 042/2443641 Adamusova.Jarmila@upsvr.gov.sk
M - Ž Bc. Hlúšková Janka A 105 prizemie 042/2443642 Hluskova.Janka@upsvr.gov.sk
pracovisko Ilava - Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
štátne sociálne dávky, náhradná rodinná starostlivosť, hmotná núdza, náhradné výživné Ing. Budayová Katarína 315 3. 042/2445551 Budayova.Katarina@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor sociálnych vecí a rodiny/Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ondriciová Jaroslava, Ing. 115 1. 032 24 40 670 Jaroslava.Ondriciova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, A,G,P,S,Š Lukáčová Dana, Mgr. 116 1. 032 24 40 558 Dana.Lukacova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, D,Ď, E,Ch,I,J,L,O,T,Ť,Z,Ž, Remenárová Gabriela 114 1. 032 24 40 671 Gabriela.Remenarova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, H,K Škytová Renata, Mgr. 141 1. 032 24 40 673 Renata.Škytova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, B, C, Č, Dz, F Papierniková Ľubica, Mgr. 142 1. 032 24 40 675 Ľubica.Papiernikova@upsvr.gov.sk
posudková činnost, M,N, O, U,V,W, Žuchová Eva, Bc. 140 1. 032 24 40 672 Eva.Zuchova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, P,S,Ku-Ky, Mas-Max Berecová Viera 120 1. 032 24 40 641 Viera.Berecova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, E,G,H,Kr,Mik-Miz posudzovanie na účely ŠSD okres Trenčín Dvorská Lenka, Bc. 139 1. 032 24 40 642 Lenka.Dvorska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, J,Mac-Mal, Me,N,O,Š Gugová Eva , Mgr. 118 1. 032 24 40 644 Eva.Gugova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, A,C,Č,Ch,L,Mar,R,T,Ť,Z Mindárová Jana , Mgr. 137 1. 032 24 40 646 Jana.Mindarova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, B,D,K-Kň,Mia-Mich Striežencová Tatiana , Bc. 118 1. 032 24 40 644 Tatiana.Striezencova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, Ď,Dz,F,I,Ko,Ml-My,U,V,W,Ž posudzovanie na účely ŠSD okres Ilava Hrbáčková Donovalová Adriána, Mgr. 117 1. 032 24 40 640 Adriana.HrbackovaDonovalova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca posudzovanie na účely trhu práce Pinterová Lucia, Mgr. 36 prízemie 032 24 40 645 Lucia.Pinterova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca posudzovanie na účely trhu práce Šipošová Andrea, Mgr. 36 prízemie 032 24 40 645 Andrea.Siposova@upsvr.gov.sk
pracovisko Dubnica nad Váhom - - - -
posudková činnosť, Ilava a priľahlé obce Šmatláková Renáta, Ing. 138 prízemie 042 24 43 671 Renata.Smatlakova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, N.Dubnica, Dubnica n/V, Prejta Vrábliková Jarmila, Bc. 138 prízemie 042 24 43 670 Jarmila.Vrablikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, A,B,C,Č,D,F,G,J,K,V,W,X,Y,Z,Ž Brezinová Emília, PhDr. 123 prízemie 042 24 43 311 Emilia.Brezinova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, Dz,Dž,Ď,E,H,Ch,I,L,M,N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U Fábryová Irena, Bc. 123 prízemie 042 24 43 640 Irena.Fabryova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Bortel Pavol, Mgr. 119 prízemie 042 24 43 312 Pavol.Bortel@upsvr.gov.sk
pracovisko Ilava - - - -
peňažné príspevky na kompenzáciu, A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,Ch,K,L Hujová Jana, Bc. 120 prízemie 042 24 45 103 Jana.Hujova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, I,J,M,N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž Šlesarová Eva, Bc. 120 prízemie 042 24 45 102 Eva.Slesarova@upsvr.gov.sk

Kontakty - Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, Priority PhDr. Anna Klavecová C237 2. 032 24 40 600 Anna.Klavecova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí
A, C, Č, D, E, J, R Mgr. Jurišová Ivana C238 2. 032 24 40 606 Ivana.Jurisova@upsvr.gov.sk
B, okrem Be Bi, Ď, G, I, F Bc. Hoždorová Martina C236 2. 032 24 40 605 Martina.Hozdrova@upsvr.gov.sk
H, S Mgr. Radošová Jana C232 2. 032 24 40 618 Jana.Radosova@upsvr.gov.sk
V, L, Mi - Mz; O, T, W,Y Mgr. Galková Andrea C235 2. 032 24 40 604 Andrea.Galkova@upsvr.gov.sk
K, Be, Bi Bc. Körmendyová Silvia C231 2. 032 24 40 607 Silvia.Kormendyova@upsvr.gov.sk
P, Š, U, Z, Ž Mgr. Makišová Renáta C236 2. 032 24 40 605 Renata.Makisova@upsvr.gov.sk
Ma, Me, N, CH Mgr.Nataša Kolářová C231 2. 032 24 40 614 Natasa.Kolarova@upsvr.gov.sk
nové podnety, výchovné opatrenia, ohrozené rodiny Mgr. Kočkárová Zuzana C037 prízemie 032 24 40 613 zuzana.kockarova@upsvr.gov.sk
nové podnety, výchovné opatrenia , ohrozené rodiny Mgr. Filinová Monika C037 prízemie 032 24 40 613 Monika.Filinova@upsvr.gov.sk
nové podnety, výchovné opatrenia, ohrozené rodiny Mgr. Husárová Tatiana C034 prízemie 032 24 40 615 Tatiana.Husarova@upsvr.gov.sk
nové podnety, výchovné opatrenia, ohrozené rodiny Mgr. Grabecová Monika C034 prízemie 032 24 40 615 Monika.Tulikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, K Ing. Kochanová Iveta C230 2. 032 24 40 623 Iveta.Kochanova@upsvr.gov.sk
J, Š, T, U, V, Z, Ž, I,M Mgr. Turáková Jana C230 2. 032 24 40 609 Jana.Turakova@upsvr.gov.sk
L, N, O, P, R, S Mgr. Ondrišková Jana C230 2. 032 24 40 609 Jana.Ondriskova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb PhDr. Kukučová Miriam B241 2. 032 24 40 608 Miriam.Kukucova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť
Určený úrad Mgr. Mária Trojanovičová C233 2. 032 24 40 603 Maria.Trojanovicova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť, Náhradná osobná starostlivosť Be, F, H, CH, L, M, N, O, P, S, Š, T, U, V, MBS Mgr. Veronika Bondrová C233 2. 032 24 40 617 Veronika.Bondrova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - ohrozené rodiny Mgr. Terézia Fuleková C033 prízemie 032 24 40 616 Terezia.Fulekova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca- ohrozené rodiny Mgr. Andrea Ferová C033 prízemie 032 24 40 616 Andrea.Ferova
terénna sociálna práca - SK PFO Mgr. Pagáčová Vlasta B428 4. 032 24 40 620 Vlasta.Pagacova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - SK PFO Mgr. Stanislava Pastoreková B429 4. 032 24 40 621 Stanislava.Pastorekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Ilava
Sociálnoprávna ochrana detí Obec: Bolešov, Košecké Podhradie, Ladce, Tuchyňa, Tunežice, Zliechov, Bohunice, Pruské, Horná Poruba, Kopec, Vršatecké Podhradie, sociálna kuratela maloletých Mgr. Masárová Irena 301 2. 042 24 45 600 Irena.Masarova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Obec: Ilava, Košeca , Borčice, Červený Kameň, Dulov, Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Slávnica, Sláv. Podhradie,Sedmerovec, pestúnska starostlivosť, NRS I.stupeň Bc. Sedláčková Valigurčinová 301 2. 042 24 45 600 Janka.SedlackovaValigurcinova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Denisa Mončeková 313 2. 042 24 45 610 denisa.moncekova@upsvr.gov.sk
nové podnety, terénna sociálna práca Mgr. Veronika Suchomelová 325 2. 042 24 45 601 Veronika.Suchomelova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Pagáčová Alena 313 2. 042 24 45 610 Alena.Hrehusova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny, NOS Mgr. Renáta Reseková 325 2. 042 24 45 603 Renata.Resekova@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor sociálnych vecí a rodiny/Referát poradensko-psychologických služieb

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Kubíčková Janka, Mgr. B138 I. 032 24 40 500 Jana.Kubickova@upsvr.gov.sk
psychológ RPPS Vaculínová Martina, Mgr. B347.2 III. 032 24 40 611 Martina.Vaculinova@upsvr.gov.sk
psychológ RPPS Mgr. Monika Gogorová B347.1 III. 032 24 40 619 Monika.Gogorova@upsvr.gov.sk
psychológ RPPS - NP DEI NS III Kičinková Johana, Mgr. B347.0 III. 032 24 40 612 Johana.Kicinkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Ilava
psychológ RPPS - NP DEI NS III Chromeková Paulína, Mgr. 326 II. 042/24 45 602 Paulina.Chromekova@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor sociálnych vecí a rodiny / Aktivačné centrum

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor Gábrišová Simona, Ing. A 205 2. 032 24 40 280 simona.gabrisova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bajzová Mariana, Ing. A 210 2. 032 24 40 283 mariana.bajzova@upsvr.gov.sk
koordinátor Cverenkárová Magda A 210 2. 032 24 40 283 magda.cverenkarova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dubnica nad Váhom
koordinátor Grendelová Petra, Mgr. A 113 prízemie 042 24 43 413 petra.grendelova@upsvr.gov.sk
koordinátor Štefánková Andrea, Mgr. A 113 prízemie 042 24 43 412 andrea.stefankova2@upsvr.gov.sk

Kontakty - Oddelenie ekonomiky

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia ekonomiky Vydrnáková Danka, Ing. B 327 3 032 24 40 170 Danka.Vydrnakova@upsvr.gov.sk
odborný radca - finančné Gabrišová Tatiana, Ing. B 326 3 032 24 40 180 Tatiana.Gabrisova@upsvr.gov.sk
referent - finančné Foltánová Ingrid B 349 3 032 24 40 173 Ingrid.Foltanova@upsvr.gov.sk
referent - finančné Makovcová Monika B 324 3 032 24 40 181 Monika.Makovcova@upsvr.gov.sk
referent - finančné Drgová Emília B 350 3 032 24 40 183 Emilia.Drgova@upsvr.gov.sk
referent - finančné Macharová Miroslava B 324 3 032 24 40 171 Miroslava.Macharova@upsvr.gov.sk
odborný radca -finančné správa pohľadávok Vicen Miroslav, Mgr. B 325 3 032 24 40 182 Miroslav.Vicen@upsvr.gov.sk
referent - všeobecná správa Buchelová Jana B 328/A 3 032 24 40 191 Jana.Buchelova@upsvr.gov.sk
referent - všeobecná správa Byčanek Peter B 328/A 3 032 24 40 194 Peter.Bycanek@upsvr.gov.sk
referent - všeobecná správa Jančová Dáša, Bc. B 328 3 032 24 40 190 Dasa.Jancova@upsvr.gov.sk
referent - podatelňa Mikušová Natália A005 prízemie 032 24 40 195 Natalia.Mikusova@upsvr.gov.sk

Kontakty - Referát kontroly

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Ing. Michal Zahradníček 337 3 032 24 40 130 michal.zahradnicek@upsvr.gov.sk
referát kontroly Mgr. Ivana Srbová 338 3 032 24 40 131 ivana.srbova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Mgr. Jana Mikulínová 344 3 032 24 40 282 jana.mikulinova@upsvr.gov.sk

Kontakty - EURES

pracovisko M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Služby EURES Mésárošová Renata, MBA. C-340 3 032 24 40 318 renata.mesarosova@upsvr.gov.sk
späť