Kontakty

Kontakty - Oddelenie služieb pre občana

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Majtánová Adriána, Mgr. A 011 prízemie 032 24 40 310 adriana.majtanova@upsvr.gov.sk
Recepcia Gancarčíková Mária, Bc. A 009 prízemie 032 24 40 999 maria.gancarcikova@upsvr.gov.sk
Recepcia Červeňanová Monika Ing. A009 prízemie 032 24 40 998 monika.cervenanova@upsvr.gov.sk
A Smolková Ivana, Mgr. A 050 prízemie 032 24 40 314 ivana.smolkova@upsvr.gov.sk
Ba - Bes Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Bet - Bez Kvasnicová Mária A 008 prízemie 032 24 40 315 maria.kvasnicova@upsvr.gov.sk
Bf-Bch Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Bi Spevárová Mária, Ing. B 025 prízemie 032 24 40 516 maria.spevarova@upsvr.gov.sk
Bj - Bz Kováčová Silvia , Ing. A008 prízemie 032 24 40 323 silvia.kovacova2@upsvr.gov.sk
C Hôrková Daniela, Bc B022 prízemie 032 24 40 514 daniela.horkova@upsvr.gov.sk
Č Šlesarik Viera, Bc. B 023 prízemie 032 24 40 513 viera.slesarik@upsvr.gov.sk
Da-De Šlesarik Viera, Bc. B 023 prízemie 032 24 40 513 viera.slesarik@upsvr.gov.sk
Df-Dz Malecová Alena, Bc. B042 prízemie 032 24 40 312 alena.malecova@upsvr.gov.sk
Ď Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
E Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
Fa Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
Fb - Fz Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Gaa - Gall Babničová Ľubica B 020 prízemie 032 24 40 512 lubica.babnicova@upsvr.gov.sk
Galm - Gaz Hôrková Daniela, Bc B022 prízemie 032 24 40 514 daniela.horkova@upsvr.gov.sk
Gb - Gz Kvasnicová Mária A 008 prízemie 032 24 40 315 maria.kvasnicova@upsvr.gov.sk
Ha - Hl Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Hm - Hz Babničová Ľubica B 020 prízemie 032 24 40 512 lubica.babnicova@upsvr.gov.sk
Cha-Chm Matejovičová Veronika, Ing. B 046 prízemie 032 24 40 455 veronika.matejovicova@upsvr.gov.sk
Chn-Chz Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
I Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
J Smolková Ivana, Mgr. A 050 prízemie 032 24 40 314 ivana.smolkova@upsvr.gov.sk
Kaa-Kad Spevárová Mária, Ing. B 025 prízemie 032 24 40 516 maria.spevarova@upsvr.gov.sk
Kae-Kar Matejovičová Veronika, Ing. B 046 prízemie 032 24 40 455 veronika.matejovicova@upsvr.gov.sk
Kas-Kat Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Kau-Kj Malecová Alena, Bc. B042 prízemie 032 24 40 312 alena.malecova@upsvr.gov.sk
Kl - Kn Šlesarik Viera, Bc. B 023 prízemie 032 24 40 513 viera.slesarik@upsvr.gov.sk
Ko-Kp Spevárová Mária, Ing. B 025 prízemie 032 24 40 516 maria.spevarova@upsvr.gov.sk
Kra Smolková Ivana, Mgr. A 050 prízemie 032 24 40 314 ivana.smolkova@upsvr.gov.sk
Krb-Krž Kováčová Silvia , Ing. A008 prízemie 032 24 40 323 silvia.kovacova2@upsvr.gov.sk
Ks - Kz Spevárová Mária, Ing. B 025 prízemie 032 24 40 516 maria.spevarova@upsvr.gov.sk
L, Ľ Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Ma Hôrková Daniela, Bc B022 prízemie 032 24 40 514 daniela.horkova@upsvr.gov.sk
Me - Mch Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Mi Kvasnicová Mária A 008 prízemie 032 24 40 315 maria.kvasnicova@upsvr.gov.sk
Mj - Mz Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Na - Nd Matejovičová Veronika, Ing. B 046 prízemie 032 24 40 455 veronika.matejovicova@upsvr.gov.sk
Ne - Nch Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Ni - Nn Matejovičová Veronika, Ing. B 046 prízemie 032 24 40 455 veronika.matejovicova@upsvr.gov.sk
No - Nz Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
O Babničová Ľubica B 020 prízemie 032 24 40 512 lubica.babnicova@upsvr.gov.sk
Pa Malecová Alena, Bc. B042 prízemie 032 24 40 312 alena.malecova@upsvr.gov.sk
Pb-Pe Matejovičová Veronika, Ing. B 046 prízemie 032 24 40 455 veronika.matejovicova@upsvr.gov.sk
Pi Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
Pj-Pl Matejovičová Veronika, Ing. B 046 prízemie 032 24 40 455 veronika.matejovicova@upsvr.gov.sk
Pma-Pod Kováčová Silvia , Ing. A008 prízemie 032 24 40 323 silvia.kovacova2@upsvr.gov.sk
Poe-Pol Malecová Alena, Bc. B042 prízemie 032 24 40 312 alena.malecova@upsvr.gov.sk
Pom-Poz Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
Ppa-Prie Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
Prif-Priz Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Prj-Prz Ďurišová Anna, Mgr. A 047 prízemie 032 24 40 322 anna.durisova@upsvr.gov.sk
Ps-Pz Kováčová Silvia , Ing. A008 prízemie 032 24 40 323 silvia.kovacova2@upsvr.gov.sk
Ra - Rn Malecová Alena, Bc. B042 prízemie 032 24 40 312 alena.malecova@upsvr.gov.sk
Ro Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
Rp - Rz Kvasnicová Mária A 008 prízemie 032 24 40 315 maria.kvasnicova@upsvr.gov.sk
Sa - Ss Matejovičová Veronika, Ing. B 046 prízemie 032 24 40 455 veronika.matejovicova@upsvr.gov.sk
St - Sz Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
Ša - Šj Lišková Jana, Mgr. B 024 prízemie 032 24 40 515 jana.liskova@upsvr.gov.sk
Šk - Šl Bilčíková Vinická Martina B 043 prízemie 032 24 40 321 martina.vinicka@upsvr.gov.sk
Šm - Šť Kvasnicová Mária A 008 prízemie 032 24 40 315 maria.kvasnicova@upsvr.gov.sk
Šu - Šz Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
T, Ť Kováčová Silvia , Ing. A008 prízemie 032 24 40 323 silvia.kovacova2@upsvr.gov.sk
U Matejovičová Veronika, Ing. B 046 prízemie 032 24 40 455 veronika.matejovicova@upsvr.gov.sk
V, W, X, Y Šlesarik Viera, Bc. B 023 prízemie 032 24 40 513 viera.slesarik@upsvr.gov.sk
Z, Ž Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
hromadné prepúšťanie,povinný podiel okres Trenčín Smolková Ivana, Mgr. A 050 prízemie 032 24 40 314 ivana.smolkova@upsvr.gov.sk
hromadné prepúšťanie,povinný podiel okres Ilava Supeková Zuzana A 047 prízemie 032 24 40 311 zuzana.supekova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Bojtinová Eva Ing. A 010 prízemie 032 24 40 410 eva.bojtinova@upsvr.gov.sk
cudzinci, infokarty, AP okres Ilava Kohutová Anna B 041 prízemie 032 24 40 317 anna.kohutova@upsvr.gov.sk
cudzinci, infokarty, AP okres Trenčín Predanócyová Janka, Bc. B019 prízemie 032 24 40 320 janka.predanocyova@upsvr.gov.sk
riešiteľ pre zamestnávateľov Gombošová Renáta, Ing. A006 prízemie 032 24 40 313 renata.gombosova@upsvr.gov.sk
pracovisko Dubnica nad Váhom
A Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
B Hlúšková Janka, Bc. 105 prízemie 042 24 43 999 janka.hluskova@upsvr.gov.sk
C Dorušincová Iveta A108 prízemie 042 24 43 513 iveta.dorusincova@upsvr.gov.sk
Č Dorušincová Iveta A108 prízemie 042 24 43 513 iveta.dorusincova@upsvr.gov.sk
D Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
Ď Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
E, F, G, H, Ch, I Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
J Hlúšková Janka, Bc. 105 prízemie 042 24 43 999 janka.hluskova@upsvr.gov.sk
K, Oškrdová Simona Mgr. A130 prízemie 042 24 43 553 simona.oskrdova@upsvr.gov.sk
L Hlúšková Janka, Bc. 105 prízemie 042 24 43 999 janka.hluskova@upsvr.gov.sk
Ma - Md Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
Me - Mz Oškrdová Simona Mgr. A130 prízemie 042 24 43 553 simona.oskrdova@upsvr.gov.sk
N Hlúšková Janka, Bc. 105 prízemie 042 24 43 999 janka.hluskova@upsvr.gov.sk
O, P Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
R, S Dorušincová Iveta A108 prízemie 042 24 43 513 iveta.dorusincova@upsvr.gov.sk
Š, Dorušincová Iveta A108 prízemie 042 24 43 513 iveta.dorusincova@upsvr.gov.sk
T Hlúšková Janka, Bc. 105 prízemie 042 24 43 999 janka.hluskova@upsvr.gov.sk
Ť Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
U Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
Va-Ve Dorušincová Iveta A108 prízemie 042 24 43 513 iveta.dorusincova@upsvr.gov.sk
Vi-Vz Vraníková Andrea Bc. A107 prízemie 042 24 43 510 andrea.vranikova@upsvr.gov.sk
W Hlúšková Janka, Bc. 105 prízemie 042 24 43 999 janka.hluskova@upsvr.gov.sk
Z Oškrdová Simona Mgr. A130 prízemie 042 24 43 553 simona.oskrdova@upsvr.gov.sk
Ž Dlábiková Pavla, Bc. A129 prízemie 042 24 43 552 pavla.dlabikova@upsvr.gov.sk
sociálne dávky (prídavok na dieťa, príspevok na pohreb, ...) Adamusová Jarmila A104 prízemie 042 24 43 641 jarmila.adamusova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Gabajová Andrea, Ing. A112 prízemie 042 24 43 410 andrea.gabajova@upsvr.gov.sk
pracovisko Ilava
A-G, I, N Púčková Zuzana, Ing. 315 3. 042 24 45 550 zuzana.puckova@upsvr.gov.sk
H, J, L, Ľ, M, P Kubaščíkokvá Viera, Bc. 316 3. 042 24 45 310 viera.kubascikova@upsvr.gov.sk
Ch,K, O,Q, R-Ž Kuzmová Eva 316 3. 042 24 45 313 eva.kuzmova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, sociálne dávky (prídavok na dieťa, príspevok na pohreb, ...) Grambličková Andrea Ing. 318 3. 042 24 45 311 andrea.gramblickova@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor služieb zamestnanosti/Referát správneho konania

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Robotová Renáta, Mgr. A314 3. 032 24 40 400 renata.robotova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Kňazovčíková Miroslava, Ing. A313 3. 032 24 40 510 miroslava.knazovcikova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Letková Jaroslava, Mgr. A313 3. 032 24 40 510 jaroslava.letkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dubnica nad Váhom
Referát správneho konania Bisáková Jana, Bc. 116 prízemie 042 24 43 509 jana.bisakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Ilava
Referát správneho konania Magutová Dana, Ing. 317 1. 042 24 45 312 dana.magutova@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor služieb zamestnanosti/Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia AOTP a ESF Ing. Dita Vavrušová A 303A 3. 032 24 40 450 dita.vavrusova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 50,53, 50k Mgr. Janka Mikolášková A 316 3. 032 24 40 406 janka.mikolaskova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 50j,51a,54 Mgr. Etela Pohoriljaková A 317 3. 032 24 40 401 etela.pohoriljakova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 55,56,56a,60 Mgr. Jana Kopuncová A 311 3. 032 24 40 454 jana.kopuncova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 50,53,50k Mgr. Jana Knižová A 315 3. 032 24 40 407 jana.knizova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 52,52a,54,32 Ing. Vladimíra Račkovičová A 308 3. 032 24 40 231 vladimira.rackovicova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 59,54 Natália Janušková A 304/3 3. 032 24 40 452 natalia.januskova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 49,54,57 Ing. Jaroslava Dluhošová A 304/4 3. 032 24 40 457 jaroslava.dluhosova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 55,60,53g Mgr. Viera Jančová A 310 3. 032 24 40 402 viera.jancova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 54, IP SP Ing. Lucia Gogová A 312 3. 032 24 40 404 lucia.gogova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 55,60 Bc. Gabriela Uličná A 304/2 3. 032 24 40 403 gabriela.ulicna@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §§ 51,54,53a,53c Mgr. Adriana Vančová A 308 3. 032 24 40 405 adriana.vancova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §54, ESF Ing. Darina Pšenčíková A 304/1 3. 032 24 40 453 darina.psencikova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - §54, ESF Ing. Katarína Mihulová A 304/1 3. 032 24 40 451 katarina.mihulova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - NP Prvá pomoc Ing. Simona Skalíková A 319 3. 032 24 40 408 simona.skalikova@upsvr.gov.sk
referent AOTP a ESF - NP Prvá pomoc Mgr. Helena Klempa, PhD. A 201/B 2. 032 24 40 856 helena.klempa@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor služieb zamestnanosti/Aktivačné centrum

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Jana Mikulínová A 211 2 032 24 40 282 jana.mikulinova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ing. Simona Gábrišová A 205 2 032 24 40 280 simona.gabrisova@upsvr.gov.sk
koordinátor Magda Cverenkárová A 210 2 032 24 40 283 magda.cverenkarova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ing. Mariana Bajzová A 210 2 032 24 40 283 mariana.bajzova@upsvr.gov
koordinátor Bc. Renáta Matejková, MBA A 209 2 032 24 40 281 renata.matejkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Milan Mikula A 209 2 032 24 40 281 milan.mikula@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dubnica nad Váhom
koordinátor Mgr. Andrea Štefánková A 113 prízemie 042 24 43 412 andrea.stefankova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Mgr. Petra Grendelová A 113 prízemie 042 24 43 413 petra.grendelova@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor služieb zamestnanosti/Oddelenie Poradenstva a vzdelávania

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bútorová Janka, JUDr. A 207 poschodie 032 24 40 850 Janka.Butorova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) - vzdelávanie UoZ - 2 -REPAS+, KOMPAS+ Kalmárová Patricia, Bc. A 201/A 2 032 24 40 854 Patricia.Kalmarova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania - § 54 ods. 1 písm. d) - vzdelávanie UoZ - 2 -REPAS+, KOMPAS+ Laššová Miriam, Mgr. A 206 2 032 24 40 851 Miriam.Lassova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) - vzdelávanie UoZ - 2 -REPAS+, KOMPAS+ Paulovičová Barbora, Ing. A 201/A 2 032 24 40 853 Barbora.Paulovicova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - § 42 ods. 2 písm. a, § 43, § 54 - informačné a poradenské služieby pri voľbe povolania,odborné poradenské služby Pristašová Soňa, Mgr. A 208 2 032 24 40 852 Sona.Pristasova@upsvr.gov.sk
poradca/kordinátor vzdelávania ZoZ - NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Bubelínyová Eva, Mgr. A 206 2 032 24 40 855 Eva.Bubelinyova@upsvr.gov.sk
poradca/kordinátor vzdelávania ZoZ - NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Stašková Juliána, Mgr. A 206 2 032 24 40 855 Juliana.Staskova@upsvr.gov.sk
odborný poradca - NP IP p ZuOZ Mjartanová Anna, Mgr. A 201/B 2 032 24 40 857 Anna.Mjartanova@upsvr.gov.sk
odborný poradca - NP IP p ZuOZ Klempa Helena, PhD., Mgr. A 201/B 2 032 24 40 856 Helena.Klempa@upsvr.gov.sk
pracovisko Dubnica nad Váhom
samostatný radca - § 42 ods. 2 písm. a, § 43, § 54 - informačné a poradenské služieby pri voľbe povolania,odborné poradenské služby Múdra Romana, Mgr. A 128 prízemie 042 24 40 551 Romana.Mudra@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor sociálnych vecí a rodiny/Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Leskovianská Jana B 218 2. 032/2440550 Leskovianska.Jana@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky - príspevok pri narodení, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, prídavok a príplatok na dieťa, príspevok na pohreb
A Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
B Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
C, Č Bc. Pevná Katarína B 244 2. 032/2440559 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
D Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
Ď Ing. Pagáčová Zuzana B 242 2. 032/2440554 Pagacova.Zuzana@upsvr.gov.sk
E Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
F Bc. Pevná Katarína B 244 2. 032/2440559 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
G B.S.B.A.Juríčková Katarína B 244 2. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
H Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
CH Bc. Pevná Katarína B 244 2. 032/2440559 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
I Mgr. Nemcová Barbara B 217 2. 032/2440561 Nemcova.Barbara@upsvr.gov.sk
J B.S.B.A.Juríčková Katarína B 244 2. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
K Bc. Filinová Jana B 242 2. 032/2440552 Filinova.Jana@upsvr.gov.sk
L. Ľ Mgr. Nemcová Barbara B 217 2. 032/2440561 Nemcova.Barbara@upsvr.gov.sk
M Mgr. Srncová Jana B 243 2. 032/2440551 Srncova.Jana@upsvr.gov.sk
N B.S.B.A.Juríčková Katarína B 244 2. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
O Bc. Pevná Katarína B 244 2. 032/2440559 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
P Ing. Pagáčová Zuzana B 242 2. 032/2440554 Pagacova.Zuzana@upsvr.gov.sk
R, Ř Mgr. Nemcová Barbara B 217 2. 032/2440561 Nemcova.Barbara@upsvr.gov.sk
S, Š Bc. Chovanová Jana B 217 2. 032/2440557 Chovanova.Jana@upsvr.gov.sk
T, Ť B.S.B.A.Juríčková Katarína B 244 2. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
U Bc. Pevná Katarína B 244 2. 032/2440559 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
V Mgr. Nemcová Barbara B 217 2. 032/2440561 Nemcova.Barbara@upsvr.gov.sk
W, X, Y, Z, Ž Ing. Pagáčová Zuzana B 242 2. 032/2440554 Pagacova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Rodinné dávky v rámci EÚ aj mimo EÚ
A - K Ing. Galková Hana B 119 1. 032/2440643 Galkova.Hana@upsvr.gov.sk
L - Ž Mgr. Púčiková Jana B 119 1. 032/2440645 Pucikova.Jana@upsvr.gov.sk
Náhradná starostlivosť o dieťa
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, S, Š, T, Ť, U, V Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
G, H, CH, I, J, K, L, N, O Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
M, P, R, Z, Ž Mgr. Srncová Jana B 243 2. 032/2440551 Srncova.Jana@upsvr.gov.sk
Dotácie - okres Trenčín
Trenčín, Trenčianska Teplá Mgr. Púčiková Jana B 119 1. 032/2440645 Pucikova.Jana@upsvr.gov.sk
všetky ostatné obce v okrese Trenčín Mgr. Nemcová Barbara B 217 2. 032/2440561 Nemcova.Barbara@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné
A Bc. Chovanová Jana B 217 2. 032/2440557 Chovanova.Jana@upsvr.gov.sk
B Ing. Galková Hana B 119 1. 032/2440643 Galkova.Hana@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
E Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
F Bc. Pevná Katarína B 242 2. 032/2440554 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
G B.S.B.A.Juríčková Katarína B 244 2. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
H Ing. Kedrová Anna B 219 2. 032/2440555 Kedrova.Anna@upsvr.gov.sk
CH Bc. Pevná Katarína B 242 2. 032/2440554 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
I Bc. Chovanová Jana B 217 2. 032/2440557 Chovanova.Jana@upsvr.gov.sk
J B.S.B.A.Juríčková Katarína B 244 2. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
K Mgr. Púčiková Jana B 119 1. 032/2440645 Pucikova.Jana@upsvr.gov.sk
L, Ľ Mgr. Srncová Jana B 243 2. 032/2440551 Srncova.Jana@upsvr.gov.sk
M Bc. Filinová Jana B 242 2. 032/2440552 Filinova.Jana@upsvr.gov.sk
N B.S.B.A.Juríčková Katarína B 244 2. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
O Bc. Pevná Katarína B 242 2. 032/2440554 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
P Ing. Pagáčová Zuzana B 242 2. 032/2440554 Pagacova.Zuzana@upsvr.gov.sk
R, Ř Mgr. Nemcová Barbara B 217 2. 032/2440561 Nemcova.Barbara@upsvr.gov.sk
S, Š Bc. Chovanová Jana B 217 2. 032/2440557 Chovanova.Jana@upsvr.gov.sk
T, Ť B.S.B.A.Juríčková Katarína B 244 2. 032/2440556 Jurickova.Katarina@upsvr.gov.sk
U Ing. Hanincová Eva B 242 2. 032/2440553 Hanincova.Eva@upsvr.gov.sk
V, W, X, Y Mgr. Srncová Jana B 243 2. 032/2440551 Srncova.Jana@upsvr.gov.sk
Z Bc. Pevná Katarína B 242 2. 032/2440554 Pevna.Katarina@upsvr.gov.sk
Ž Ing. Pagáčová Zuzana B 242 2. 032/2440554 Pagacova.Zuzana@upsvr.gov.sk
pracovisko Dubnica nad Váhom - - - -
Štátne sociálne dávky - príspevok pri narodení, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, prídavok a príplatok na dieťa, príspevok na pohreb, náhradná starostlivosť o dieťa
A Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
B, C, Č Ing. Calpašová Eva A 110 - 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, E Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
F Bc. Štadlerová Renata A 127 - 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
G Ing. Calpašová Eva A 110 - 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
H Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
CH, I Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
J Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Ka - Kov Bc. Štadlerová Renata A 127 - 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
Koy - Kz Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
L Ing. Calpašová Eva A 110 - 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
M Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
N Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
O Ing. Calpašová Eva A 110 - 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
P Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
R Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
S, Š, T Bc. Štadlerová Renata A 127 - 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
U Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
V, W, X, Y Bc. Štadlerová Renata A 127 - 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
Z, Ž Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné
A Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
B, C, Č Ing. Calpašová Eva A 110 - 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
D, Ď Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
E, F, G Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
H, CH, I Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
J, K Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
L Ing. Calpašová Eva A 110 - 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
M Bc. Štadlerová Renata A 127 - 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
N, O Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
P Ing. Calpašová Eva A 110 - 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
R Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
S Bc. Štadlerová Renata A 127 - 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
Ša - Šl Ing. Calpašová Eva A 110 - 042/2443515 Calpasova.Eva@upsvr.gov.sk
Šm - do konca Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
T, U, V, W, X, Y Bc. Štadlerová Renata A 127 - 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
Z Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Ž Bc. Štadlerová Renata A 127 - 042/2443550 Stadlerova.Renata@upsvr.gov.sk
Dotácie - okres Ilava
Dubnica nad Váhom Mgr. Sláviková Zuzana A 124 - 042/2443314 Slavikova.Zuzana@upsvr.gov.sk
Nová Dubnica Mgr. Žilková Michaela A 109 - 042/2443512 Zilkova.Michaela@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna práca Mgr. Sučanská Denisa A 119 042/2443312 Sucanska.Denisa@upsvr.gov.sk
pracovisko Ilava - - - -
Štátne sociálne dávky - príspevok pri narodení, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, prídavok a príplatok na dieťa, príspevok na pohreb, náhradná starostlivosť o dieťa
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G Bc. Uričová Monika 313 1. 042/2445510 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
H Bc. Rendeková Zdena 314 1. 042/2445511 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
CH Bc. Uričová Monika 313 1. 042/2445510 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
I, J, K Bc. Rendeková Zdena 314 1. 042/2445511 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
L Bc. Uričová Monika 313 1. 042/2445510 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
M Bc. Rendeková Zdena 314 1. 042/2445511 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž Ing. Hološková Barbora 313 1. 042/2445512 Holoskova.Barbora@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G Bc. Uričová Monika 313 1. 042/2445510 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
H Bc. Rendeková Zdena 314 1. 042/2445511 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
CH Bc. Uričová Monika 313 1. 042/2445510 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
I, J, K Bc. Rendeková Zdena 314 1. 042/2445511 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
L Bc. Uričová Monika 313 1. 042/2445510 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk
M Bc. Rendeková Zdena 314 1. 042/2445511 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
N, O, P, R, S, Š Ing. Hološková Barbora 313 1. 042/2445512 Holoskova.Barbora@upsvr.gov.sk
T Bc. Rendeková Zdena 314 1. 042/2445511 Rendekova.Zdena@upsvr.gov.sk
U, V, W, X, Y, Z, Ž Ing. Hološková Barbora 313 1. 042/2445512 Holoskova.Barbora@upsvr.gov.sk
Dotácie - okres Ilava, všetky obce okrem Dubnice nad Váhom a Novej Dubnice Bc. Uričová Monika 313 1. 042/2445510 Uricova.Monika@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor sociálnych vecí a rodiny/Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ondriciová Jaroslava, Ing. 115 1. 032 24 40 670 Jaroslava.Ondriciova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, A,D,P,S,Š posudzovanie na účely ŠSD okres Ilava Mittuchová Petra, Mgr. 140 1. 032 24 40 672 Petra.Mittuchova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, B,Ď,E,Ch,I,J,L,O,T,Ť,Z,Ž, Remenárová Gabriela 114 1. 032 24 40 671 Gabriela.Remenarova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, C,Č,Dz,F,H,K, posudzovanie na účely trhu práce Škytová Renata, Mgr. 141 1. 032 24 40 673 Renata.Škytova@upsvr.gov.sk
posudková činnost, G,M,N,R,U,V,W, posudzovanie na účely ŠSD okres Trenčín Žuchová Eva, Bc. 140 1. 032 24 40 672 Eva.Zuchova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, P,S,Ku-Ky, Mas-Max Berecová Viera 120 1. 032 24 40 641 Viera.Berecova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, E,G,H,Kr,Mik-Miz Dvorská Lenka, Bc. 117 1. 032 24 40 642 Lenka.Dvorska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, J,Mac-Mal, Me,N,O,Š Gugová Eva , Mgr. 118 1. 032 24 40 644 Eva.Gugova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, A,C,Č,Ch,L,Mar,R,T,Ť,Z Mindárová Jana , Mgr. 120 1. 032 24 40 641 Jana.Mindarova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, B,D,K-Kň,Mia-Mich Striežencová Tatiana , Bc. 118 1. 032 24 40 644 Tatiana.Striezencova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, Ď,Dz,F,I,Ko,Ml-My,U,V,W,Ž Adamcová Iveta, Mgr. 139 1. 032 24 40 640 Iveta.Adamcova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Varhaníková Mária, Mgr. 36 prízemie 032 24 40 558 Maria.Varhanikova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Harroud Dana, Mgr. 121 1. 032 24 40 619 Dana.Harroud@upsvr.gov.sk
pracovisko Dubnica nad Váhom - - - -
posudková činnosť, Ilava a priľahlé obce Šmatláková Renáta, Ing. 138 prízemie 042 24 43 670 Renata.Smatlakova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, N.Dubnica, Dubnica n/V, Prejta Vrábliková Jarmila, Bc. 138 prízemie 042 24 43 670 Jarmila.Vrablikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, A,B,C,Č,D,F,G,J,K,V,W,X,Y,Z,Ž Brezinová Emília, PhDr. 123 prízemie 042 24 43 311 Emilia.Brezinova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, Dz,Dž,Ď,E,H,Ch,I,L,M,N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U Fábryová Irena, Bc. 123 prízemie 042 24 43 640 Irena.Fabryova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Kováčová Nina, Mgr. 119 prízemie 042 24 43 312 Nina.Kovacova@upsvr.gov.sk
pracovisko Ilava - - - -
peňažné príspevky na kompenzáciu, A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,Ch,K,L Hujová Jana, Bc. 120 prízemie 042 24 45 103 Jana.Hujova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu, I,J,M,N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž Šlesarová Eva, Bc. 120 prízemie 042 24 45 102 Eva.Slesarova@upsvr.gov.sk

Kontakty - Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
poverená zastupovaním vedúcej oddelenia, NRS, Priority Mgr. Trojanovičová Mária C237 2. 032 24 40 600 Maria.Trojanovicova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí
A, C, Č, D, E, J, R Mgr. Jurišová Ivana C238 2. 032 24 40 606 Ivana.Jurisova@upsvr.gov.sk
B, okrem Be Bi, Ď, G, I Bc. Hoždorová Martina C236 2. 032 24 40 605 Martina.Hozdrova@upsvr.gov.sk
F, M okrem Mi Bc. Gramatová Veronika C235 2. 032 24 40 604 Veronika.Gramatova@upsvr.gov.sk
Bi, H, CH, S Mgr. Baňárová Tatiana C235 2. 032 24 40 604 Tatiana.Banarova@upsvr.gov.sk
Be, N Mgr. Palatinusová Michaela C232 2. 032 24 40 618 Michaela.Palatinusova@upsvr.gov.sk
K Bc. Körmendyová Silvia C231 2. 032 24 40 607 Silvia.Kormendyova@upsvr.gov.sk
L, Mi, O, T, V,W,Y Mgr. Pinterová Lucia C236 2. 032 24 40 605 Lucia.Pinterova@upsvr.gov.sk
P, U, Z, Ž, Š Ing. Luprichová Nikola C231 2. 032 24 40 614 Nikola.Luprichova@upsvr.gov.sk
nové podnety Mgr. Milčáková Mária C037 prízemie 032 24 40 615 Maria.Milcakova@upsvr.gov.sk
nové podnety, výchovné opatrenia Mgr. Bondrová Veronika C037 prízemie 032 24 40 616 Veronika.Bondrova@upsvr.gov.sk
nové podnety Mgr. Husárová Tatiana C037 prízemie 032 24 40 615 Tatiana.Husarova@upsvr.gov.sk
nové podnety, zanedbávanie povinnej šk. dochádzky Mgr. Pastoreková Stanislava C237B 2. 032 24 40 617 Stanislava.Pastorekova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, I, K, M Ing. Kochanová Iveta C230 2. 032 24 40 623 Iveta.Kochanova@upsvr.gov.sk
J, Š, T, U, V, Z, Ž, Mgr. Turáková Jana C230 2. 032 24 40 609 Jana.Turakova@upsvr.gov.sk
L, N, O, P, R, S Mgr. Ondrišková Jana C230 2. 032 24 40 609 Jana.Ondriskova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb PhDr. Kukučová Miriam B241 2. 032 24 40 608 Miriam.Kukucova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť
Určený úrad PhDr. Zbínová Marcela C233 2. 032 24 40 603 Marcela.Zbinova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť, Náhradná osobná starostlivosť Be, F, H, CH, L, M, N, O, P, S, Š, T, U, V PhDr. Kunertová Ivana C233 2. 032 24 40 603 Ivana.Kunertova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Filinová Monika C033 prízemie 032 24 40 613 Monika.Filinova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - SK PFO Mgr. Pagáčová Vlasta B428 4. 032 24 40 620 Vlasta.Pagacova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - SK PFO Mgr. Torovská Martina B429 4. 032 24 40 621 Martina.Torovska@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - SK Mgr. Bortel Pavol B427 4. 032 24 40 622 Pavol.Bortel@upsvr.gov.sk
Pracovisko Ilava
Sociálnoprávna ochrana detí Obec: Bolešov, Ilava, Košeca, košecké Podhradie, Ladce, Tuchyňa, Tunežice, Zliechov, pestúnska starostlivosť Mgr. Janošíková Anna 301 2. 042 24 45 600 Anna.Janosikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Obec: Bohunice, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Pruské, Slávnica, Sláv. Podhradie,Sedmerovec, NOS, sociálna kuratela detí Bc. Sedláčková Valigurčinová 301 2. 042 24 45 600 Janka.SedlackovaValigurcinova@upsvr.gov.sk
nové podnety Mgr. Veronika Suchomelová 325 2. 042 24 45 601 Veronika.Suchomelova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Riečická Dominika 325 2. 042 24 45 601 Dominika.Riecicka@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Hrehušová Alena 325 2. 042 24 45 601 Alena.Hrehusova@upsvr.gov.sk

Kontakty - Odbor sociálnych vecí a rodiny/Referát poradensko-psychologických služieb

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Janka Kubíčková B138 I. 032 24 40 500 Jana.Kubickova@upsvr.gov.sk
psychológ RPPS Mgr. Martina Vaculínová B347.2 III. 032 24 40 611 Martina.Vaculinova@upsvr.gov.sk
psychológ RPPS Mgr. Johana Kičinková B347.0 III. 032 24 40 612 Johana.Kicinkova@upsvr.gov.sk
psychológ RPPS Mgr. Marek Lipovský B121 I. 032 24 40 619 Marek.Lipovsky@upsvr.gov.sk

Kontakty - Oddelenie ekonomiky

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia ekonomiky Vydrnáková Danka, Ing. B 327 3 032 24 40 170 Danka.Vydrnakova@upsvr.gov.sk
referent - finančné Drgová Emília B 350 3 032 24 40 171 Emilia.Drgova@upsvr.gov.sk
odborný radca - finančné Gabrišová Tatiana, Ing. B 326 3 032 24 40 180 Tatiana.Gabrisova@upsvr.gov.sk
referent - finančné Foltánová Ingrid B 349 3 032 24 40 173 Ingrid.Foltanova@upsvr.gov.sk
referent - finančné Hudcovičová Monika B 324 3 032 24 40 181 Monika.Hudcovicova@upsvr.gov.sk
referent - finančné Makovcová Monika B 324 3 032 24 40 181 Monika.Makovcova@upsvr.gov.sk
odborný radca -finančné správa pohľadávok Vicen Miroslav, Mgr. B 325 3 032 24 40 182 Miroslav.Vicen@upsvr.gov.sk
referent - všeobecná správa Bečárová Irena , Ing. B 328 3 032 24 40 194 Irena.Becarova@upsvr.gov.sk
referent - všeobecná správa Brachtír Ján B 0020 suterén 032 24 40 193 Jan.Brachtir@upsvr.gov.sk
referent - všeobecná správa Buchelová Jana B 328/A 3 032 24 40 191 Jana.Buchelova@upsvr.gov.sk
referent - všeobecná správa Byčanek Peter B 328/A 3 032 24 40 191 Peter.Bycanek@upsvr.gov.sk
referent - všeobecná správa Jančová Dáša, Bc. B 328 3 032 24 40 190 Dasa.Jancova@upsvr.gov.sk
referent - podatelňa Mikušová Natália A005 prízemie 032 24 40 195 Natalia.Mikusova@upsvr.gov.sk

Kontakty - Referát kontroly

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Ing. Ľubica Nagyová 337 3 032 24 40 130 lubica.nagyova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Ing. Michal Zahradníček 338 3 032 24 40 131 michal.zahradnicek@upsvr.gov.sk

Kontakty - EURES

pracovisko M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Služby EURES Mésárošová Renata, MBA. C-340 3 032 24 40 318 renata.mesarosova@upsvr.gov.sk
späť