Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Trenčín</strong>

Oznamy úradu a novinky

Oznam o zmene úradných hodín dňa 30.01. 2023 - UPSVaR Trenčín,pracovisko Dubnica nad Váhom

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás upozorniť, že z technických dôvodov bude ÚPSVaR Trenčín, pracovisko Dubnica nad Váhom v pondelok 30.01. 2023 fungovať v obmedzenom režime. V prevádzke  bude iba podateľňa v budove úradu na adrese: Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom  na osobné podanie písomností v čase od 08:00 do 15:00 hod.

24. 01. 2023 viac
Prvá výplata zvýšeného prídavku na dieťa

Prídavok na dieťa v sume 60 Eur/mesačne bude prvýkrát vyplatený v mesiaci február 2023 za mesiac január 2023, nakoľko prídavok na dieťa sa vypláca mesiac pozadu.

17. 01. 2023 viac
Štát zisťuje skúsenosť nezamestnaných so službami, ktoré poskytuje

Štát sa usiluje zlepšiť skúsenosť občanov so službami a informáciami, ktoré poskytuje. Aktuálne sa zameriava na zlepšenie skúsenosti tých občanov, ktorí ukončili pracovný pomer a chcú sa zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

28. 11. 2022 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023

29. 06. 2022 viac
Doručenie písomností klientom verejnou vyhláškou

Doručenie písomností klientom verejnou vyhláškou sa riadi v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o doručovaní verejnou vyhláškou a to podľa § 26 citovaného ustanovenia. 

25. 05. 2022 viac
Spustenie elektronickej služby zasielania formulára informačná karta

Na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk je spustená elektronická služba:  zasielania informačnej karty, ktorou si zamestnávateľ, resp. informujúca organizácia splní informačnú povinnosť voči úradu práce, sociálnych vecí s rodiny, v zmysle § 23b zákona o službách zamestnanosti.

19. 05. 2022 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac