Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Trenčín</strong>

Oznamy úradu a novinky

Vyvolávací systém pre klientov pracoviska

Pre zvýšenie komfortu klientov je pri vybavovaní klientov na pracoviskách použitý elektronický vyvolávací systém.

15. 05. 2019 viac
Plán vykonávania opatrení na rok 2019 v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.

O z n á m e n i e

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín vypracoval a zverejňuje

Plán vykonávania opatrení na rok 2019 pre svoj územný obvod, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi v oblasti „opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" v zmysle § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Priorita:

Opatrenia na zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods. 3. písm. b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prílohe kompletný text plánu vo formáte PDF.

15. 08. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac