Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Trenčín</strong>

Oznamy úradu a novinky

Oznámenie o poskytovaní bezplatných poradenských služieb a pomoci ženám a ich deťom zažívajúcim rodovo podmienené násilie v Trenčianskom kraji

Oznam

29. 08. 2019 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020

Oznámenie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, na základe priorít schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava vypracoval a zverejňuje

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020

pre územný obvod Trenčín a Ilava, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi v oblasti „opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ v zmysle § 89 ods. 4 písm. d)  zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prílohe je zverejnený kompletný text plánu vo formáte PDF.

28. 06. 2019 viac
Vyvolávací systém pre klientov pracoviska

Pre zvýšenie komfortu klientov je pri vybavovaní klientov na pracoviskách použitý elektronický vyvolávací systém.

15. 05. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac