Poriadané akcie - miniburzy práce

„Miniburzy práce" v obciach okresu Trenčín a Ilava

S cieľom zvýšenia informovanosti a podpory uplatnenia sa uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, úrad práce počas mesiaca máj 2017 zrealizoval 9 stretnutí s uchádzačmi o zamestnanie, zamestnávateľmi z regiónu a vzdelávacími agentúrami. Tieto „miniburzy práce“ sa realizovali na pôde obcí Dubnica nad Váhom, Trenčín, Dolná Súča, Bobot, Mnichova Lehota, Veľké Bierovce, Trenčianske Jastrabie, Melčice Lieskové.

Na stretnutia bolo pozvaných spolu 1121uchádzačov o zamestnanie. Na každom zo stretnutí boli prítomní zástupcovia zamestnávateľov v danom regióne s ponukou voľných pracovných miest a zástupcovia vzdelávacích agentúr, ktorí ponúkali možnosť rekvalifikácie.

Po úvodnej prezentácii voľných pracovných pozícií u prítomných zamestnávateľov boli uchádzačom o zamestnanie poskytnuté informácie o národných projektoch NP Praxou k zamestnaniu, NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), o možnosti rekvalifikácie formou RE-PASu, o možnosti príspevku na dochádzku za prácou a ostatných nástrojoch aktívnej politiky trhu práce.

V druhej časti stretnutí prebiehali individuálne konzultácie uchádzačov o zamestnanie so zamestnávateľmi a vzdelávacími agentúrami. Z celkového počtu 819 zúčastnených uchádzačov o zamestnanie bolo 139 zaradených do užšieho výberu na obsadenie prezentovaných pracovných pozícií, ktoré ponúklo celkovo 57 zúčastnených zamestnávateľov.

Výsledky stretnutí úspešne hodnotili nielen prítomní zamestnávatelia a zástupcovia vzdelávacích agentúr, ale aj predstavitelia miest a obcí, na pôde ktorých sa tieto stretnutia konali.

 

Mgr. Alena Mikulová

Dátum vytvorenia stránky: 03.04.2017
Dátum aktualizácie: 03.10.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac