Referát prvého kontaktu pre pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky

Poskytuje občanom základné poradenstvo (osobne, telefonicky, emailom), v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, v oblasti náhradného výživného, v oblasti štátnych sociálnych dávok (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, príspevok na pohreb, kompenzačný príspevok baníkom, rodinné dávky).

  • vybavuje žiadosti od občanov doručené na úrad osobne, poštou aj  elektronicky (vydáva a prijíma)
  • získava podklady pre rozhodovanie o dávke a príspevkoch, sumarizuje a kontroluje predložené podporné dokumenty podľa typu žiadostí
  • pri osobnom predložení žiadosti, spisuje s klientom poučenia, zápisnice, úradné záznamy, čestné vyhlásenia, porovnáva správnosť údajov s originálom dokladov
  • overuje skutočnosti potrebné pre posúdenie dávok a príspevkov
  • spolupracuje so zamestnancami jednotlivých organizačných úsekov úradu
  • vydáva potvrdenie o dávkach a príspevkoch z informačného systému riadenia sociálnych dávok IS RSD 
  • spolupracuje pri doručovaní rozhodnutí v prípade osobného prevzatia občanom na úrade,
  • vybavuje v spolupráci s ostatnými vecne príslušnými útvarmi dožiadania orgánov štátnej správy, súdov a orgánov činných v trestnom konaní o poskytovaní dávok

 

Dátum vytvorenia stránky: 15.12.2021
Dátum aktualizácie: 24.03.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac