Stretnutie starostov obcí a zástupcu regionálneho centra sociálnej ekonomiky

Dňa 26. augusta sa v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnilo stretnutie zástupcov samosprávy topoľčianskeho okresu so zástupcami regionálneho informačného centra sociálnej ekonomiky v Nitre, ktoré stretnutie organizovalo. Úlohou centier je poskytovať záujemcom a potenciálnym subjektom sociálnej ekonomiky informácie o sociálnom podnikaní, informovať o Zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a tiež poskytovanie nevyhnutnej pomoci a podpory pri rozbehu novovznikajúcich sociálnych podnikov.

Hlavným bodom stretnutia bola prezentácia samotného Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s víziou zriaďovania obecných sociálnych podnikov ako alternatívy rozvoja územia obcí a vyššej miery zapojenosti znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľov pri sociálno-ekonomickom napredovaní obce.

Zúčastnení starostovia prejavili o danú problematiku záujem a dohodli si individuálne stretnutia so zástupcami regionálneho centra.


 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 30.08.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac