Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 038/2440676 038/2440519

Kancelária riaditeľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Soboňa Dárius, Mgr. 403 IV. 038/2440 100 darius.sobona@upsvr.gov.sk
Kancelária riaditeľa Valentová Eva 404 IV. 038/2440 101 eva.valentova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Schmizing René, Mgr. 209 II. 038/2440 230 rene.schmizing@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Hatala Jaroslav, Ing. 32 Prízemie 038/2440106 jaroslav.hatala@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Blesovce, Bojná, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Kamanová, Malé Ripňany, Mýtna Nová Ves, Podhradie, Svrbice, Topoľčany ul.: Brezová, Cintorínska, Jahodová, Komenského, Lipová, M. Závodného, Práznovská cesta, Radlinského, Sama Chalupku, Sladovnícka, Stummerova, Športovcov, Štúrová, T. Vansovej, Tovarnícka. Bajzíková Darina,Bc. 33 Prízemie 038/2440319 darina.bajzikova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Bzince, Horné Štitáre, Hrušovany, Jacovce, Nemečky, Obsolovce, Veľké Bedzany, Topoľčany ul.: Budovateľská, Dopravná, Fialková, Inovecká, J. Bottu, J. Hollého, K. Kuzmányho, Nám. Ľ. Štúra, Palkovičova, Slnečná, Škultétyho, Václavská. Bakaľárová Alica 35 Prízemie 038/2440317 alica.bakalarova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Nitrianska Blatnica, Tovarníky, Topoľčany ul.: Clementisova, Gagarinova, Margarétová, Pionierska, Pod Kalváriou, V. Beniaka, Tríbečská Belanová Miriam, Mgr. 15 Prízemie 038/2440311 miriam.belanova@upsvr.gov.sk
referent Biharyová Viera, Ing. 14 Prízemie 038/2440105 viera.biharyova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Horné Chlebany, Norovce, Veľké Ripňany, Topoľčany - mesto, Topoľčany ul.: J. Alexyho, M. A. Bazovského, Palárikova, Puškinova, Zelený rínok. Ďurinská Stanislava, Bc. 33 Prízemie 038/2440520 stanislava.durinska@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Krušovce, Radošina, Topoľčany ul.: A. Grznára, B. Němcovej, Dr. Adámiho, Gorkého, Hurbanova, J. Matušku, J. Wolkra, Jaselská, Javorová, L. Dorušáka, Ľaliová, M. Rázusa, Malinová, Mestský park, Muškátová, Park športovcov, Pivovarnícka, Skýcovská, Snežienková, Tulipánova. Ďurkovičová Martina 35 Prízemie 038/2440321 martina.durkovicova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Dolné Chlebany, Chrabrany, Koniarovce, Nemčice, Rajčany, Tvrdomestice, Veľké Dvorany, Topoľčany ul.: 17. Novembra, D. Jurkoviča, Hrebíčková, Kpt. Jaroša, Krátka, M. Benku, Mieru, P. Mudroňa. Gáliková Bibiána, Mgr. 35 Prízemie 038/2440313 bibiana.galikova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Prašice, Solčianky, Urmince, Topoľčany ul.: Narcisová, Streďanská. Hipíková Daniela, Mgr. 35 Prízemie 038/2440314 daniela.hipikova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Belince, Čermany, Krtovce, Práznovce, Velušovce, Vozokany, Záhrady, Závada, Topoľčany ul.: K Panklu, M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, Park Alexandra Dubčeka, Sedmikráskova. Chudá Silvia, Mgr. 15 Prízemie 038/2440133 silvia.chuda@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Ardanovce, Horné Obdokovce, Malé Bedzany, Malé Dvorany, Orešany, Súlovce, Šalgovce, Topoľčany ul.: Andreja Hlinku, Agátová, Astrová, Družby, Gogoľová, Krušovská, Nezábudková, Povstania, Pribinova, Rastislavova, Sv. Cyrila a sv. Metoda, Svätoplukova, Šípová. Matejková Katarína, Ing. 13 Prízemie 038/2440316 katarina.matejkova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Biskupová, Kovarce, Krnča, Tesáre, Topoľčany ul.: F. Kráľa, Ľ. Fullu, Kalinčiakova, Moyzesova, Obchodná, Odbojárov, Orgovánová, P. Jilemnického, Pavlovova, Pílska, Podjavorinskej, Sládkovičova, Slobody, Slovenských partizánov, Timravy, Vajanského, Záhradnícka, Železničiarska. Palušová Miriama, Ing. 13 Prízemie 038/2440318 miriama.palusova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Behynce, Čeľadince, Kuzmice, Lipovník, Lužany, Solčany, Topoľčany ul.: Cukrovarnícka, Čsl. armády, J. Jesenského, Janka Kráľa, Jána Kollára, Kpt. Žalmana, Mojmírova, Topoľová. Piterková Katarína, Ing. 33 Prízemie 038/2440104 katarina.piterkova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Topoľčany ul.: Bernolákova, Šafáriková. Rzepecká Andrea, Mgr. 15 Prízemie 038/2440512 andrea.rzepecka@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce - referát služieb pre zamestnávateľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agent pre voľné pracovné miesta a agenda cudzincov Ferenčíková Erika, Ing. 208 II. 038/2440305 erika.ferencikova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta a agenda cudzincov Chrastinová Monika, Mgr. 208 II. 038/2440333 monika.chrastinova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Mazancová Simona 208 II. 038/2440 333 simona.mazancova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Teplanský Ľubomír, Ing. 208 II. 038/2440305 Lubomir.Teplansky@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia AOTP a P Labuda Peter, Bc. 211 II. 038/2440 400 peter.labuda@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Belisová Zuzana, Mgr. 206 II. 038/2440 454 zuzana.belisova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Chrkavá Renáta, Mgr. 206 II. 038/2440 452 renata.chrkava@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Jakubíková Silvia, Ing. 212 II. 038/2440 403 silvia.jakubikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Keméňová Ivana 108 I. 038/2440 457 ivana.kemenova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Kobelová Ľubomíra, Ing. 207 II. 038/2440 402 lubomira.kobelova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Kollárová Alena 206 II. 038/2440 452 alena.kollarova2@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Manduchová Katarína, Ing 207 II. 038/2440 401 katarina.manduchova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Mazáňová Andrea, Ing. 306 III. 038/2440 235 andrea.mazanova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Mokošová Anna, Mgr. 212 II. 038/2440 403 anna.mokosova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Šuriaková Jana, Ing. 306 III. 038/2440 233 jana.suriakova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vzdelávanie, programy a projekty Barátová Klučková Daniela, Mgr. 108 I. 038/2440 451 daniela.baratovakluckova@upsvr.gov.sk
NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu Gálisová Alica, Mgr. 108 I. 038/2440451 alica.galisova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie, programy a projekty Hostačná Henrieta, Mgr. 312 III. 038/2440310 henrieta.hostacna@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby / Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania Hvizdošová Tatiana, PhDr. 407 IV. prístavba 038/2440 330 tatiana.hvizdosova@upsvr.gov.sk
NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu Kmeťová Zuzana, Ing. 407 IV. prístavba 038/2440 456 zuzana.kmetova@upsvr.gov.sk
NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu Madejová Martina, Mgr. 406 IV. prístavba 038/2440312 martina.madejova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby Močková Viera, Mgr. 406 IV. prístavba 038/2440450 viera.mockova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent správneho konania Čerňanová Ľudmila, Bc. 204 II. 038/2440 231 ludmila.cernanova@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania Ďurík Peter, Mgr. 204 II. 038/2440 231 peter.durik@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Kozinka Peter, Mgr. 408 IV. 038/2440 500 peter.kozinka@upsvr.gov.sk

Referát Aktivačné centrum

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent Aktivačného centra Černek Ondrej, Ing. 308/B III. 038/2440 350 ondrej.cernek@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Goga Igor 308/B III. 038/2440 350 igor.goga@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Gregušová Mária, Mgr. 308/B III. 038/2440 350 maria.gregusova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ, projektový zamestnanec Chlapovičová Kristína, Mgr. 412 IV. 038/2440608 kristina.chlapovicova@upsvr.gov.sk
Psychológ SPODaSK referát PPS Pálešová Magdaléna, Mgr. 311/B III. prístavba 038/2440 609 magdalena.palesova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Gatciová Dagmar, Mgr. 104 I. 038/2440 600 dagmar.gatciova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Bartová Zuzana, Mgr. 107 I. 038/2440 601 zuzana.bartova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Bujňáček Peter, PhDr. 107 I. 038/2440 601 peter.bujnacek@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Doležajová Hana, Mgr. 105 I. 038/2440 332 hana.dolezajova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Gábrišová Katarína, Mgr. 112 I. 038/2440 602 katarina.gabrisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Gálisová Renáta, Mgr. 111 I. 038/2440 556 renata.galisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Hubinská Janka, Mgr. 106 I. 038/2440 607 janka.hubinska@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Ikrényiová Dana, Mgr. 106 I. 038/2440 607 dana.ikrenyiova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Katzbunda Miroslav, Mgr. 106 I. 038/2440 611 miroslav.katzbunda@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Némethyová Monika, Mgr. 110 I. 038/2440 604 monika.nemethyova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Paulenová Patrícia, Mgr. 105 I. 038/2440 332 patricia.paulenova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Pinková Halajová Zuzana, PhDr. 109 I. poschodie 038/2440 315 zuzana.halajova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Remeňová Klaudia, Mgr. 111 I. 038/2440 556 klaudia.remenova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Szakács Róbert, Mgr. 110 I. 038/2440 604 robert.szakacs@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Ševčíková Monika, Mgr. 112 I. 038/2440 602 monika.sevcikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Španková Monika, Mgr. 109 I. 038/2440 315 monika.spankova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hermannová Katarína, PhDr. 213/B II. 038/2440510 katarina.hermannova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Adamkovičová Kristína, Mgr. 209/B II. 038/2440550 kristina.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bezáková Martina, Mgr. 209/B II. 038/2440511 martina.bezakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bielichová Miroslava, Ing. 212/B II. 038/2440554 miroslava.bielichova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Candráková Alena, Bc. 309/B III. 038/2440513 alena.candrakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hajnalová Katarína, Ing. 208/B II. 038/2440516 katarina.hajnalová@upsvr.gov.sk
Team leader oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Lisá Móciková Soňa, Mgr. 211/B II. 038/2440644 sona.lisamocikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Madarasová Miriam, Mgr. 312/B III. 038/2440553 miriam.madarasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mervartová Janka, Mgr. 212/B II. 038/2440554 janka.mervartova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Michalíková Albína, Bc. 210/B II. 038/2440515 albina.michalikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mikulášová Iveta, Mgr. 207/B II. 038/2440514 iveta.mikulasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Miškolciová Veronika, Mgr. 208/B II. 038/2440518 veronika.miskolciova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mongelová Simona, Mgr. 307/B III. 038/2440516 simona.mongelova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Pavlovič Ján, Ing. 211/B II. 038/2440644 jan.pavlovic@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok pre odídencov Straková Dana, Ing. 312/B III. 038/2440553 dana.strakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Zigiň Patrik, Ing. 309/B III. 038/2440513 patrik.zigin@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent Kopecká Darina, Mgr. 11 Prízemie 038/2440551 darina.kopecka@upsvr.gov.sk
Referent Sedlárová Martina, Mgr. 11 Prízemie 038/2440676 martina.sedlarova@upsvr.gov.sk
Referent Sedmáková Alica, Mgr. 11 Prízemie 038/2440519 alica.sedmakova@upsvr.gov.sk
Referent Sílešová Ivana, Mgr. 11 Prízemie 038/2440303 ivana.silesova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Antaličová Alena, Mgr. 313/B III. 038/2440 640 alena.antalicova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Bednárová Kristína, Mgr. 12 prízemie 038/2440 643 kristina.bednarova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Cabajová Lucia, Mgr. 16 prízemie 038/2440 671 lucia.cabajova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Čulagová Katarína, Mgr. 16 prízemie 038/2440 673 katarina.culagova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Grmanová Dáša, Mgr. 307/B III. 038/2440 555 dasa.grmanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Hanová Zuzana, Ing. 34 prízemie 038/2440 672 zuzana.hanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Klostermanová Elena, Mgr. 12 prízemie 038/2440 675 Elena.Klostermanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Lackovičová Desanka, Ing. 23 prízemie 038/2440 603 desanka.lackovicova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mojžišová Michaela, Mgr. 310/B III. 038/2440 351 michaela.mojzisova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Moringová Zuzana, Mgr. 23 prízemie 038/2440 674 zuzana.moringova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Patáková Zuzana 34 prízemie 038/2440 642 Zuzana.Patakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Sedláková Michaela, Mgr. 16 prízemie 038/2440 645 michaela.sedlakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Stanková Jana, Mgr. 34 prízemie 038/2440 606 jana.stankova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Štefkeje Zuzana, Ing. 23 prízemie 038/2440 677 zuzana.stefkeje@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Vaňová Oľga, Bc. 23 prízemie 038/2440 641 Olga.Vanova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Móriczová Michaela, MUDr.
posudkový lekár Pospíšilová Zuzana, MUDr.
posudkový lekár Ševčík Martin, MUDr., MPH

Oddelenie ekonomiky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Opartyová Mária, Ing. 304 III. 038/2440 170 maria.opartyova@upsvr.gov.sk
Správa majetku a pokladňa Adamkovičová Miriam 311 III. 038/2440 176 miriam.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Hlinková Beáta 305 III. 038/2440 174 beata.hlinkova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Hromadová Rybanská Lucia, Ing. 305 III. 038/2440 174 lucia.hromadovarybanska@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Moravčíková Martina, Ing. 310 III. 038/2440 181 martina.moravcikova@upsvr.gov.sk
Podateľňa a archív Piterková Denisa prízemie 038/2440 999 denisa.piterkova@upsvr.gov.sk
Správa budovy a autodoprava Rigáň Vlastimil, Ing. 309 III. 038/2440 190 vlastimil.rigan@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Vyletelková Božena, Bc. 310 III. 038/2440 181 bozena.vyletelkova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent referátu kontroly Budišová Zuzana, Ing. 205 II. 038/2440 131 zuzana.budisova@upsvr.gov.sk
Referent referátu kontroly Hlobíková Edita, Ing. 205 II. 038/2440 130 edita.hlobikova@upsvr.gov.sk
späť