Kancelária riaditeľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Soboňa Dárius, Mgr. 403 IV. 038/2440 100 darius.sobona@upsvr.gov.sk
Kancelária riaditeľa Valentová Eva 404 IV. 038/2440 101 eva.valentova@upsvr.gov.sk
späť