Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Kozinka Peter, Mgr. 408 IV. 038/2440 500 peter.kozinka@upsvr.gov.sk
späť