Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia AOTP a P Labuda Peter, Bc. 211 II. 038/2440 400 peter.labuda@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Belisová Zuzana, Mgr. 206 II. 038/2440 454 zuzana.belisova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Chrkavá Renáta, Mgr. 206 II. 038/2440 452 renata.chrkava@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Jakubíková Silvia, Ing. 212 II. 038/2440 403 silvia.jakubikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Keméňová Ivana 108 I. 038/2440 457 ivana.kemenova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Kobelová Ľubomíra, Ing. 207 II. 038/2440 402 lubomira.kobelova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Kollárová Alena 206 II. 038/2440 452 alena.kollarova2@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Manduchová Katarína, Ing 207 II. 038/2440 401 katarina.manduchova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Mazáňová Andrea, Ing. 306 III. 038/2440 235 andrea.mazanova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a P Mokošová Anna, Mgr. 212 II. 038/2440 403 anna.mokosova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Šuriaková Jana, Ing. 306 III. 038/2440 233 jana.suriakova@upsvr.gov.sk
späť