Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent SPODaSK / dočasne poverená vedením oddelenia Bartová Zuzana, Mgr. 107 I. 038/2440 601 zuzana.bartova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Balážiková Silvia, Mgr. 107 I. 038/2440 601 silvia.balazikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Gábrišová Katarína, Mgr. 112 I. 038/2440 602 katarina.gabrisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Gálisová Renáta, Mgr. 111 I. 038/2440 556 renata.galisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Hubinská Janka, Mgr. 106 I. 038/2440 607 janka.hubinska@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Ikrényiová Dana, Mgr. 106 I. 038/2440 607 dana.ikrenyiova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Kráľová Vlasta, Mgr. 106 I. 038/2440 332 vlasta.kralova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Lukáčová Beáta, Mgr. 112 I. 038/2440 602 beata.lukacova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Paulenová Patrícia, Mgr. 110 I. 038/2440 604 patricia.paulenova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Petrášová Silvia, Mgr. 109 I. 038/2440 315 silvia.petrasova3@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Pinková Halajová Zuzana, PhDr. 109 I. poschodie 038/2440 315 zuzana.halajova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Remeňová Klaudia, Mgr. 111 I 038/2440 556
Koordinátor ochrany detí pred násilím Streicherová Veronika, Ing. 406 IV. 038/2440 501 veronika.streicherova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Ševčíková Monika, Mgr. 110 I. 038/2440 604 monika.sevcikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Vaňová Jana, Mgr. 105 I. 038/2440611 jana.vanova3@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Zvala Adrián, Mgr., MBA MPH 110 I. 038/2440 604 adrian.zvala@upsvr.gov.sk
späť