Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Černek Ondrej, Ing. 32 Prízemie 038/2440106 ondrej.cernek@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Blesovce, Bojná, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Kamanová, Malé Ripňany, Mýtna Nová Ves, Podhradie, Svrbice, Topoľčany ul.: Brezová, Cintorínska, Jahodová, Komenského, Lipová, M. Závodného, Práznovská cesta, Radlinského, Sama Chalupku, Sladovnícka, Stummerova, Športovcov, Štúrová, T. Vansovej, Tovarnícka. Bajzíková Darina,Bc. 33 Prízemie 038/2440319 darina.bajzikova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Horné Štitáre, Hrušovany, Jacovce, Nemečky, Obsolovce, Veľké Bedzany, Topoľčany ul.: Budovateľská, Dopravná, Fialková, Inovecká, J. Bottu, J. Hollého, K. Kuzmányho, Nám. Ľ. Štúra, Palkovičova, Slnečná, Škultétyho, Václavská. Bakaľárová Alica 35 Prízemie 038/2440317 alica.bakalarova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Nemčice, Nitrianska Blatnica, Tovarníky, Topoľčany ul.: Clementisova, Gagarinova, Margarétová, Pionierska, Pod Kalváriou, V. Beniaka, Tríbečská Belanová Miriam, Mgr. 15 Prízemie 038/2440311 miriam.belanova@upsvr.gov.sk
referent, recepcia Biharyová Viera, Ing. 11 Prízemie 038/2440105 viera.biharyova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Horné Chlebany, Norovce, Veľké Ripňany, Topoľčany - mesto, Topoľčany ul.: J. Alexyho, M. A. Bazovského, Palárikova, Puškinova, Zelený rínok. Ďurinská Stanislava, Bc. 33 Prízemie 038/2440520 stanislava.durinska@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Krušovce, Radošina, Topoľčany ul.: A. Grznára, B. Němcovej, Dr. Adámiho, Gorkého, Hurbanova, J. Matušku, J. Wolkra, Jaselská, Javorová, L. Dorušáka, Ľaliová, M. Rázusa, Malinová, Mestský park, Muškátová, Park športovcov, Pivovarnícka, Skýcovská, Snežienková, Tulipánova. Ďurkovičová Martina 35 Prízemie 038/2440321 martina.durkovicova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Dolné Chlebany, Chrabrany, Koniarovce, Rajčany, Veľké Dvorany, Topoľčany ul.: 17. Novembra, D. Jurkoviča, Hrebíčková, Kpt. Jaroša, Krátka, M. Benku, Mieru, P. Mudroňa. Gáliková Bibiána, Mgr. 35 Prízemie 038/2440313 bibiana.galikova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Prašice, Solčianky, Urmince, Topoľčany ul.: Narcisová, Streďanská. Hipíková Daniela, Mgr. 35 Prízemie 038/2440314 daniela.hipikova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Belince, Čermany, Krtovce, Práznovce, Velušovce, Vozokany, Záhrady, Závada, Topoľčany ul.: K Panklu, M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, Park Alexandra Dubčeka, Sedmikráskova. Chudá Silvia, Mgr. 15 Prízemie 038/2440133 silvia.chuda@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Ardanovce, Horné Obdokovce, Malé Bedzany, Malé Dvorany, Orešany, Súlovce, Šalgovce, Topoľčany ul.: Andreja Hlinku, Agátová, Astrová, Družby, Gogoľová, Krušovská, Nezábudková, Povstania, Pribinova, Rastislavova, Sv. Cyrila a sv. Metoda, Svätoplukova, Šípová. Matejková Katarína, Ing. 13 Prízemie 038/2440316 katarina.matejkova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Bzince, Biskupová, Kovarce, Krnča, Tesáre, Tvrdomestice, Topoľčany ul.: F. Kráľa, Ľ. Fullu, Kalinčiakova, Moyzesova, Obchodná, Odbojárov, Orgovánová, P. Jilemnického, Pavlovova, Pílska, Podjavorinskej, Sládkovičova, Slobody, Slovenských partizánov, Timravy, Vajanského, Záhradnícka, Železničiarska. Palušová Miriama, Ing. 13 Prízemie 038/2440318 miriama.palusova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Behynce, Čeľadince, Kuzmice, Lipovník, Lužany, Solčany, Topoľčany ul.: Cukrovarnícka, Čsl. armády, J. Jesenského, Janka Kráľa, Jána Kollára, Kpt. Žalmana, Mojmírova, Topoľová. Piterková Katarína, Ing. 33 Prízemie 038/2440104 katarina.piterkova@upsvr.gov.sk
referent, agenda: Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Topoľčany ul.: Bernolákova, Šafáriková. Rzepecká Andrea, Mgr. 15 Prízemie 038/2440512 andrea.rzepecka@upsvr.gov.sk
späť