Referát Aktivačné centrum

Referát Aktivačné centrum

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent Aktivačného centra Černek Ondrej, Ing. 308/B III. 038/2440 350 ondrej.cernek@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Goga Igor 308/B III. 038/2440 350 igor.goga@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Gregušová Mária, Mgr. 308/B III. 038/2440 350 maria.gregusova@upsvr.gov.sk
späť