Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent Kopecká Darina, Mgr. 11 Prízemie 038/2440551 darina.kopecka@upsvr.gov.sk
Referent Sedlárová Martina, Mgr. 11 Prízemie 038/2440676 martina.sedlarova@upsvr.gov.sk
Referent Sedmáková Alica, Mgr. 11 Prízemie 038/2440519 alica.sedmakova@upsvr.gov.sk
Referent Sílešová Ivana, Mgr. 11 Prízemie 038/2440303 ivana.silesova@upsvr.gov.sk
späť