Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Hajtman Július, Ing. 39 1 047/2451 333 julius.hajtman@upsvr.gov.sk
referent Adamová Tímea, Bc. 51 1 047/2451 336 timea.adamova@upsvr.gov.sk
referent Štrbíková Beáta, Mgr. 17 príz. 047/2451 337 beata.strbikova@upsvr.gov.sk
referent Hašková Beáta 50 1 047/2451 334 beata.haskova@upsvr.gov.sk
referent Martinková Eva 50 1 047/2451 334 eva.martinkova@upsvr.gov.sk
referent Zolnayová Perla, Bc. 51 1 047/2451 336 perla.zolnayova@upsvr.gov.sk
späť