Oddelenie AOTP a ESF

Oddelenie AOTP a ESF

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Cellengová Silvia, Mgr. 13 príz. 047/2451 400 silvia.cellengova@upsvr.gov.sk
referent Urgelová Katarína, Ing. 8 príz. 047/2451 451 katarina.urgelova@upsvr.gov.sk
referent Násalyová Denisa 7 príz. 047/2451 455 denisa.nasalyova@upsvr.gov.sk
výbor pre otázky zamestnanosti Černáková Jozefína, Mgr. 9 príz. 047/2451 457 jozefina.cernakova@upsvr.gov.sk
referent Tóth Ladislav, Ing. 6 príz. 047/2451 456 ladislav.toth@upsvr.gov.sk
referent Cudzišová Diana 10 príz. 047/2451 452 diana.cudzisova@upsvr.gov.sk
referent Marčoková Nikoleta, Mgr. 11 príz. 047/2451 224 nikoleta.marcokova@upsvr.gov.sk
referent Koštialová Katarína, Ing. 10 príz. 047/2451 459 katarina.kostialova@upsvr.gov.sk
referent Nagyová Hana, Mgr. 11 príz. 047/2451 453 hana.nagyova@upsvr.gov.sk
ESF Tóthová Tatiana, Ing. 5 príz. 047/2451 220 tatiana.tothova@upsvr.gov.sk
ESF Kováčová Anna 5 príz. 047/2451 225 anna.kovacova@upsvr.gov.sk
späť