Oddelenie ekonomiky

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Povrazníková Jana, Ing. 62 2 047/2451 170 jana.povraznikova@upsvr.gov.sk
referent Rosiarová Martina 65 2 047/2451 171 martina.rosiarova@upsvr.gov.sk
referent Jarmila Kaššayová 64 2 047/2451 174 jarmila.kassayova@upsvr.gov.sk
referent Modrovičová Dominika, Ing. 64 2 047/2451 501 dominika.modrovicova@upsvr.gov.sk
referent Paučová Janette, Mgr. 57 2 047/2451 181 janette.betakova@upsvr.gov.sk
referent Račáková Milena registr. príz. 047/2451 195 milena.racakova@upsvr.gov.sk
referent Lendvay Igor 58 2 047/2451 186 igor.lendvay@upsvr.gov.sk
referent Kíni Pavel, Bc. podateľňa príz. 047/2451 190 pavel.kini@upsvr.gov.sk
späť