Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115 vk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hudecová Renáta, PhDr. 36 1 047/2451 130 renata.hudecova@upsvr.gov.sk
Recepcia Magová Iveta príz. 047/2451 115 iveta.magova@upsvr.gov.sk
referent OSP Trebuľová Katarína, Ing. OSO príz. 047/2451 312 katarina.trebulova@upsvr.gov.sk
referent OSP Mitter Ivan, Mgr. OSP príz. 047/2451 314 ivan.mitter@upsvr.gov.sk
referent OSP Hajnárová Timea, Mgr. OSP príz. 047/2451 514 timea.hajnarova@upsvr.gov.sk
referent OSP Hívešová Mária, Bc. OSP príz. 047/2451 513 maria.hivesova@upsvr.gov.sk
referent OSP Orlayová Simona OSP príz. 047/2451 416 simona.orlayova@upsvr.gov.sk
referent OSP Čaplová Lukácsová Andrea, Bc. OSP príz. 047/2451 551 Andrea.CaplovaLukacsova@upsvr.gov.sk
referent OSP Sziszterová Hedviga OSP príz. 047/2451 311 hedviga.sziszterova@upsvr.gov.sk
referent OSP Palková Miroslava, Mgr. OSP príz. 047/2451 404 palkova.miroslava@upsvr.gov.sk
referent OSP Hladká Monika, Bc. OSP príz. 047/2451 550 monika.hladka@upsvr.gov.sk
referent OSP Horváthová Tatiana OSP príz. 047/2451 408 tatiana.horvathova@upsvr.gov.sk
referent OSP Lichvárová Liana OSP príz. 047/2451 552 liana.lichvarova@upsvr.gov.sk
referent OSP Pohanka Tomáš, Mgr. OSP príz. 047/2451 410 tomas.pohanka@upsvr.gov.sk
Vysunuté pracovisko Vinica
referent OSP Pixiadesová Frederika, Mgr. OSP príz. 047/2452701 frederika.pixiadesova@upsvr.gov.sk
referent OSP Cvengelová Adriana OSP príz. 047/2452702 adriana.cvengelova@upsvr.gov.sk
referent 1. kontaktu pre HN a NVaŠSD Péterová Sabína OSP príz. 047/2452703 sabina.peterova@upsvr.gov.sk
späť