Referát poradenstva a vzdelávania

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP Zručnosti pre trh práce/AOTP Varechová Nikola 28 1 047/2451 454 nikola.varechova@upsvr.gov.sk
Team leader Čierna Mariana, Mgr. 30 1 047/2451 402 mariana.cierna@upsvr.gov.sk
referent Hulecová Zuzana, Ing. 30 1 047/2451 406 zuzana.hulecova@upsvr.gov.sk
referent Vlkolenská Monika, Ing. 26 1 047/2451 411 monika.vlkolenska@upsvr.gov.sk
referent Paumerová Katarína, Mgr. 25 1 047/2451 413 katarina.paumerova@upsvr.gov.sk
referent Váňová Martina Ing., PhD. 21 1 047/2451 415 martina.vanova@upsvr.gov.sk
referent Srník Simon, Mgr. 21 1 047/2451 405 simon.srnik@upsvr.gov.sk
referent Kurecová Klaudia, Mgr. 26 1 047/2451 458 klaudia.kurecova@upsvr.gov.sk
späť