Referát služieb pre zamestnávateľa

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Palmanová Alexandra, JUDr. 49 1 047/2451 303 alexandra.palmanova@upsvr.gov.sk
referent Miškovič Jardeková Lucia, Mgr. 48 1 047/2451 304 lucia.jardekova@upsvr.gov.sk
referent Kanyó Attila, Mgr. 48 1 047/2451 557 kanyo.attila@upsvr.gov.sk
späť