Kde zistím výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví ?

Údaj o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky je zverejnený na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti Ukazovatele ekonomického vývoja SR – Priemerná mesačná mzda – Priemerná mesačná mzda podľa odvetví v príslušnom kalendárnom roku. 


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.01.2013
Dátum aktualizácie: 17.05.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac