Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Anyalai Angela, Mgr. 18 0 035/2444641 angela.anyalai@upsvr.gov.sk
Gálová Andrea, Mgr. 24 0 035/2444675 andrea.galova@upsvr.gov.sk
späť