Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Komárno, Župná 15 035/2444250 kn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
recepcia Kováčová Lenka 2 0 035/2444250
podateľňa - ústredňa Szakállová Adriena 1 0 035/2444999
vedúca oddelenia Tarabčíková Helena, Ing. 207 2 035/2444310
Agent pre VPM - Nahlasovanie voľných pracovných miest Šimunčiová Andrea, Ing. 212 2 035/2444410
EURES - Nahlasovanie voľných pracovných miest v zahraničí Janíková Ida, Ing. 227 2 035/2444304
Vydávanie povolenia pre zamestnanie cudzincov, infokarty Bozsókyová Zuzana 212 2 035/2444522
Služby zamestnanosti Háziová Jana 208 2 035/2444314
Hmotná núdza Kajanová Daniela, Mgr. 209 2 035/2444312
Štátne dávky Kulichová Denisa, Mgr. 204 2 035/2444324
pracovisko Hurbanovo
recepcia Kelemenová Lucia, Mgr. 12 1 035/2446317
pracovisko Kolárovo
recepcia Szabóová Helena, Mgr. 204 1 035/2445311
späť