Aktuálne oznamy

Oznámenie o zmene úradných hodín v termíne od 12.4.2021 do 16.4.2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne: pondelok – piatok nestránkový deň.

Na recepcii úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom.

Služba na recepcii úradu bude zabezpečená nasledovne: Pondelok 8:00-11:00, Utorok 8:00-11:00, Streda 13:00-16:00, Štvrtok nestránkový deň, Piatok 8:00-11:00.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ....)

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Príjmy z celoplošného testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

SOS Dotácia

 

viac

 

Nová informácia k prídavku na dieťa

 

viac

 

Pozor zmena

Oznam

od 16.10. 2020 budú klienti Oddelenia služieb pre občana

vybavovaní cez bočný vchod

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Oznam - §10zákona o pomoci v hmotnej núdzi - ukončenie mimoriadnej situácie v SR

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Návrh priorít na rok 2020 v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za územný obvod Levice.

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

späť
 



Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac