Oznam 10.2023

Dobrý deň,

 Všetci tí, ktorí nestihli, alebo nemali možnosť zaregistrovať svoje dieťa a získať 350 eur na nákup osobného digitálneho zariadenia, nech sa poponáhľajú a urobia tak v októbri!

Reagovali sme na vaše žiadosti o predĺženie registračného obdobia a rozhodli sme sa vám poskytnúť dodatočný čas v priebehu októbra, aby čo najviac ukrajinských detí mohlo získať vlastný notebook alebo tablet.

Pripomíname, že projekt Ukrajinský žiak je určený pre ukrajinské deti vo veku od 6 do 18 rokov s dočasným útočiskom (odídenec) na Slovensku. Prihlásením dieťaťa do tohto projektu môžete získať poukážku v hodnote 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu na vzdelávacie účely.

Ak je vaše dieťa žiakom niektorej zo slovenských škôl, stačí vyplniť registračný formulár na webovej stránke a počkať, kým sa vami poskytnuté údaje skontrolujú v databázach štátnych orgánov.

Ak vaše dieťa NIE JE žiakom slovenskej školyzaregistrujte sa na webovej stránke, uveďte, že dieťa nie je "žiakom slovenskej školy" a zaškrtnite všetky políčka, ktoré potvrdzujú záujem vášho dieťaťa o slovenský vzdelávací systém.
Nezabudnite absolvovať testy (do 5.11.2023):
→ pre deti vo veku od 6 do 18 rokov - test na zistenie úrovne znalosti slovenského jazyka,
→ pre deti vo veku od 15 do 18 rokov - IT Fitnes test (ukrajinská verzia) na určenie úrovne digitálnej gramotnosti.

Výsledky testov nemajú vplyv na účasť v projekte, iba informujú o úrovni zručností, ktoré pomôžu dieťaťu začleniť sa do slovenského vzdelávacieho systému a slovenskej spoločnosti všeobecne.

Registrácia je možná do 31.10.2023.

Poukážku (na nákup zariadenia) je možné využiť do 30.11.2023.

Viac informácií nájdete na webovej stránke a v telegramových chatoch.

 

 

Вітаємо!

 

Усі, хто не встиг чи не мав можливості зареєструвати своїх дітей, для отримання 350 євро на купівлю персонального цифрового пристрою, поспішайте зробити це у жовтні!

Ми відгукнулися на ваші запити щодо подовження реєстрації у проекті і вирішили дати додатковий час, протягом жовтня, щоб якомога більша кількість українських дітей-одіденців отримала власний ноутбук чи планшет.

Нагадуємо, що проект "Український учень" розраховано на українських дітей, зі статусом тимчасового притулку (odídenec) у Словаччині, віком від 6 до 18 років. Зареєструвавши дитину у цьому проекті, ви можете отримати ваучер у розмірі 350 євро, на купівлю їй персонального ноутбука чи планшета, для навчальних цілей.

Якщо дитина є учнем словацької школи, просто заповніть реєстраційну форму на сайті та почекайте, поки дані, які ви надали, будуть перевірені у базах даних державних установ.

Якщо дитина НЕ є учнем словацької школи, необхідно:

зареєструватися на сайті, зазначивши, що дитина "Не є учнем словацької школи" та поставити галочки у всіх полях, які підтверджують зацікавленість вашої дитини у словацькій системі освіти, а також,

обов’язково пройти тести (до 5.11.2023):

→ для дітей, віком від 6 до 18 років – тест на визначення рівня володіння словацькою мовою,
→ для дітей, віком від 15 до 18 років – IT Fitnes Test (україномовна версія) для визначення рівня цифрової грамотності (під час реєстрації оберіть Статус - Український учень).

Результати тестів не впливають на участь у проекті, а лише інформують, про рівень володіння навичками, які допоможуть дитині інтегруватися до словацької системи освіти та словацького суспільства, загалом.

Отже, реєстрація триватиме до 31.10.2023.

Застосувати ваучер (придбати пристрій) можна буде до 30.11.2023.

Більше інформації на сайті або в Телеграм чатах.

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac