Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Dargajová Anna, Mgr. 52 2 +421 57 2445 670 Anna.Dargajova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Pavliško Martin, Ing. 53 2 +421 57 2445 671 Martin.Pavlisko@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Sukovská Emília, Mgr. 53 2 +421 57 2445 671 Emilia.Sukovska@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Šebová Agáta, Mgr. 51 2 +421 57 2445 674 Agata.Sebova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Mikulová Erika, Ing. 51 2 +421 57 2445 674 Erika.Mikulova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Tulejová Ivana, Mgr. 50 2 +421 57 2445 672 Ivana.Tulejova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Baran Marek, Mgr. 50 2 +421 57 2445 672 Marek.Baran@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Capková Katarína, Mgr. 49 2 +421 57 2445 673 Katarina.Capkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Ragančíková Mária, Mgr. 48 2 +421 57 2445 675 Maria.Ragancikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Tomášová Anna, MVDr. 48 2 +421 57 2445 675 Anna.Tomasova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Čech-Špireková Eva, Ing. 74 2 +421 57 2445 676 Eva.Cech-Spirekova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Gajdošová Mária, Mgr. 74 2 +421 57 2445 676 Maria.Gajdosova@upsvr.gov.sk
1. kontakt Drobná Anna, Mgr. 73 2 +421 57 2445 503 Anna.Drobna@upsvr.gov.sk
späť