Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Vazovova 7/A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kolozsváryová Lenka, Ing. 313 2 02/204 43 727 Lenka.Kolozsvaryova@upsvr.gov.sk
Bratislava I, II, III
3 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Botíková Eva 133 prízemie 02/204 43 927 eva.botikova@upsvr.gov.sk
4 - recepcia ŠSD L-Z Janovská Zuzana, Mgr. 133 prízemie 02/204 43 634 Zuzana.Janovska@upsvr.gov.sk
5 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Christovová Alica 132 prízemie 02/204 43 932 Alica.Christovova@upsvr.gov.sk
7 - recepcia ŠSD L-Z Petrášová Silvia 131 prízemie 02/204 43 817 Silvia.Petrasova2@upsvr.gov.sk
10 - D, Ď, J Vichnáleková Nikola, Mgr. 211 1. 02/204 43 804 nikola.vichnalekova@upsvr.gov.sk
11 - Kon - Kun Marčinová Mária 211 1 02/204 43 602 maria.marcinova2@upsvr.gov.sk
12 - Š, KUL-KŽ, I Zvaríková Zuzana, Ing. - zástup Szászová, Šalátová 212 1 02/204 43 632 Zuzana.Zvarikova@upsvr.gov.sk
13 - Kl - Kom, T, Ť zástup Ševčíková, Studená 212 1
14 - N, O, R, Ř Szászová Natália, Mgr. 213 1 02/204 43 815 Natalia.Szaszova@upsvr.gov.sk
15 - V, Ka-Ki Šalátová Michaela 213 1 02/204 43 631 michaela.salatova@upsvr.gov.sk
16 - S, Q, U, X, Y Studená Zuzana, Mgr. 214 1 02/204 43 827 Zuzana.Studena@upsvr.gov.sk
18 - P Ševčíková Veronika 216 1 02/204 43 812 veronika.sevcikova@upsvr.gov.sk
20 - recepcia ŠSD A-K Bruderová Rita 218 1 02/204 43 849 rita.bruderova@upsvr.gov.sk
21 - recepcia ŠSD A-K Melečki Denisa 218 1 02/204 43 720 denisa.melecki@upsvr.gov.sk
27 - A, Hud - Hž, L, W Wűrflová Valéria 225 1 02/204 43 810 Valeria.Wurflova@upsvr.gov.sk
28 - E, F, Ch, Z, Ž Vagundová Zdena, Mgr. 226 1 02/204 43 612 Zdena.Vagundova@upsvr.gov.sk
29 - Mas - Mž Macková Michaela, Mgr. 226 1 02/204 43 622 Michaela.Mackova@upsvr.gov.sk
33 - G, Ma - Mar Ďuračková Zuzana 228 1 02/204 43 617 zuzana.durackova@upsvr.gov.sk
34 - Ha - Huč Poórová Patrícia 228 1 02/204 43 879 Patricia.Poorova@upsvr.gov.sk
35 - Boť - Bz, C, Č Podmajerská Mária 227 1 02/204 43 933 Maria.Podmajerska@upsvr.gov.sk
36 - Ba-Boš Ožvoldová Ingrid, Ing. 227 1 02/204 43 621 ingrid.ozvoldova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava IV - Karloveská 6/C (budova Alianz)
vedúca úseku Drabantová Michaela, Ing. 625 6 02/204 48 800 michaela.drabantova@upsvr.gov.sk
Recepcia Neuwirthová Jana 624 6 02/204 48 828 Jana.Neuwirthova@upsvr.gov.sk
Recepcia Klasová Božena 624 6 02/204 48 829 Bozena.Klasova@upsvr.gov.sk
P, J Pešková Silvia 616 6 02/204 48 806 Silvia.Peskova@upsvr.gov.sk
H, O, I Marušová Mária, Ing. 616 6 02/204 48 804 Maria.Marusova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Ma-Me,Dz,Dž,Z Miklošová Zuzana 616 6 02/204 48 820 zuzana.zednikovicova@upsvr.gov.sk
Ka-Kn,R,T.Ť Hudecová Nora, Bc. 615 6 02/204 48 808 nora.hudecova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,N,Ň,V,W,Ch Segešová Helena 615 6 02/204 48 812 Helena.Segesova@upsvr.gov.sk
S,Š Žužičová Zuzana Bc. 614 6 02/204 48 811 zuzana.zuzicova@upsvr.gov.sk
G,Ko-Kž,U Sýkorová Beáta 614 6 02/204 48 826 Beata.Sykorova@upsvr.gov.sk
A, C, E, F, Mi - Mž, Q, X, Y, Ž Janegová Katarína, Mgr. 621 6 02/204 48 815 katarina.janegova@upsvr.gov.sk
B,Č Krúpová Martina 621 6 02/204 48 802 martina.krupova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava V - Kutlíkova 17 (budova Technopol)
vedúca úseku Sarköziová Eva, Mgr. 212 2 02/204 50 837 Eva.Sarkoziova@upsvr.gov.sk
Ba - Br Obertová Mária 210 2 02/204 50 836 Maria.Obertova@upsvr.gov.sk
Ka - Kn,D, F Gašparíková Eva 210 2 02/204 50 835 eva.gasparikova2@upsvr.gov.sk
Bs - Bz, H, Juríková Alena, Bc. 210 2 02/204 50 833 Alena.Jurikova@upsvr.gov.sk
Ko – Kz Kramarčíková Anna, Mgr. 210 2 02/ 204 50 839 Anna.Kramarcikova@upsvr.gov.sk
C, G, Ch, I, J, Nej - Nz Janatová Oľga 211 2 02/204 50 844 olga.janatova@upsvr.gov.sk
M, E Adamecká Jana 215 2 02/204 50 842 @upsvr.gov.sk
P, N Rigáňová Renáta 215 2 02/204 50 841 Renata.Riganova@upsvr.gov.sk
T,U,V, W, Y,Z Koštialová Jana, PaedDr. 216 2 02/204 50 840 Jana.Kostialova@upsvr.gov.sk
S Daitová Alena 216 2 02/204 50 830 alena.daitova@upsvr.gov.sk
A, L, R, O Šipekyová Veronika, Mgr. 209 2 02/204 50 843 Veronika.Sipekyova@upsvr.gov.sk
Recepcia Šťastná Zuzana 209 2 02/204 50 805 zuzana.stastná@upsvr.gov.sk
Recepcia Kučerová Miriam 208 2 02/204 50 817 miriam.kucerova@upsvr.gov.sk
Recepcia Krivosudská Helena 208 2 02/204 50 829 Helena.Krivosudska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
koordinátor referátu, informačné karty, povolenia na zamestnávanie cudzincov zastupuje Vaculínová Daniela, Ing. 314 2 02/204 43 873 daniela.vaculinova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Balabanská Magdaléna, Ing. 314 2 02/204 43 872 Magdalena.Balabanska@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Dyršmíd Katarína, Mgr. 315 2 02/204 43 874 katarina.dyrsmid@upsvr.gov.sk
Informačné karty Garajová Zlatica, Bc. 316 2 02/204 43 831 Zlatica.Garajova@upsvr.gov.sk
EURES, Informačné karty, Hromadné prepúšťanie Poizlová Magdaléna, Ing. 319 2 02/204 43 710 Magdalena.Poizlova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Krásna Denisa, Mgr. 631 5. 02/204 43 866 denisa.krasna@upsvr.gov.sk
späť