Oznam oddelenia služieb pre občana - vyvolávací systém

Od 16. mája 2016 na Oddelení služieb pre občana na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica bude spustený vyvolávací systém.

Každému klientovi, ktorý príde vybavovať:

 • evidenciu v nezamestnanosti,
 • zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • dávku v hmotnej núdzi,                                                               
 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • príspevky v náhradnej starostlivosti,
 • príspevok na pohreb,
 • osobitný príspevok, náhradné výživné a koordináciu dávok EÚ,

bude vydaný lístok z vyvolávacieho systému na základe ktorého sa mu bude zamestnanec úradu venovať.

V sekcii kontakty nájdete zoznam pracovníkov na OSO a rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska .

funkcia, agendapriezvisko meno titulkanc.posch.tel. č.e-mail
vedúca oddelenia
Bartkovičová Zuzana, Mgr.
107
1
048/2440 310
zuzana.bartkovicova@upsvr.gov.sk
recepcia
Sláviková Anna, Ing.
106
1
048/2440 322
anna.slavikova2@upsvr.gov.sk
recepcia
Nosálová Marta, PhDr.
106
1
048/2440 322
marta.nosalova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa
Kmeťová Marianna, Mgr.
103
1
048/2440 315
marianna.kmetova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa
Vrbovská Lucia, Ing.
103
1
048/2440 315
lucia.vrbovska@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa
Bartová Petra, Bc. + /skener/
108
1
048/2440 321
petra.bartova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa
Krokkerová Veronika, Mgr.
108
1
048/2440 326
veronika.krokkerova@upsvr.gov.sk
A-Bar
Šnírerová Dagmar
201
2
048/2440 323
dagmar.snirerova@upsvr.gov.sk
Bas - Bož
Vranová Dana, Mgr.
201
2
048/2440 323
dana.vranova@upsvr.gov.sk
Br - Če (vrátane C)
Miklošková Anna
202
2
048/2440 313
anna.mikloskova@upsvr.gov.sk
Či - Dol
Školníková Martina, Ing.
202
2
048/2440 313
martina.skolnikova@upsvr.gov.sk
Dom - Fi (vrátane Ď,E)
Príčová Katarína, Bc.
204
2
048/2440 312
katarina.pricova@upsvr.gov.sk
Fl - Hap (vrátane G)
Šantová Ľubica
204
2
048/2440 312
lubica.santova@upsvr.gov.sk
Har - Hr
Zvadová Magdaléna, Ing.
205
2
048/2440 318
magdalena.zvadova@upsvr.gov.sk
Hu - Ja (vrátane CH,I)
Bozalková Zuzana
205
2
048/2440 318
zuzana.bozalkova@upsvr.gov.sk
Je - Km
Kekeláková Renáta
207
2
048/2440 317
renata.kekelakova@upsvr.gov.sk
Kn - Kov
Bočincová Eva, Mgr.
207
2
048/2440 317
eva.bocincova@upsvr.gov.sk
Koz - Kv
Kišková Mária
208
2
048/2440 319
maria.kiskova@upsvr.gov.sk
Ky - L, Ľ
Tišliarová Viera
208A
2
048/2440 319
viera.tisliarova@upsvr.gov.sk
M - Mek
Peressényiová Brigita, Mgr.
209
2
048/2440 316
brigita.peressenyiova@upsvr.gov.sk
Mel - Mun
Schlosserová Iveta, Bc.
209
2
048/2440 316
iveta.schlosserova@upsvr.gov.sk
Mup - Paj (vrátane N,Ň,O)
Bystrianska Emília
210
2
048/2440 320
emilia.bystrianska@upsvr.gov.sk
Pak - Pok
Varhoľová Lucia, Bc.
210
2
048/2440 320
lucia.varholova@upsvr.gov.sk
Pol - Rož
Štrelingerová Eva
101
1
048/2440 311
eva.strelingerova@upsvr.gov.sk
Ru - Sob
Hanesová Adriana
101
1
048/2440 311
adriana.hanesova@upsvr.gov.sk
Soc - Šil
Šuniarová Ivana, Ing.
101
1
048/2440 311
ivana.suniarova@upsvr.gov.sk
Šim - Ter
Laurová Dagmar
104
1
048/2440 325
dagmar.laurova@upsvr.gov.sk
Tes - Ver (vrátane Ť,U)
Bušovský Michal, Bc.
104
1
048/2440 325
michal.busovsky@upsvr.gov.sk
Ves - Ž,W (vrátane Z)
Sitová Lenka
104
1
048/2440 324
lenka.sitova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa/Eures
Spišiaková Alžbeta, Ing.
206
2
048/2440 303
alzbeta.spisiakova@upsvr.gov.sk

 

Dátum vytvorenia stránky: 12.05.2016
späť