Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:16.10.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:15.10.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody02/B/§ 46/ zUoZ/2012 D1
Zmluvná strana: Bc. Peter Franko - FORMATON
IČO zmluvnej strany:37552892
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k dohode o úhrade oprávnených výdavkov za sluţby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print