Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

 
 
* povinný údaj


Sekcia služieb zamestnanosti

sekretariát sekcie:
Dagmar Slaná (02/20 444 897)

Sekcia koordinácie výkonu štátnej správy
sekretariát sekcie:
Bc. Gabriela Čajkovičová (02/20 455 970)

Sekcia sociálnych vecí a rodiny 
sekretariát sekcie:
Eva Tubler (02/20 455 921)

Sekcia ekonomiky
sekretariát sekcie:
Mgr. Romana Lihotská (02/20 441 813)

Odbor kontroly
sekretariát:
Lucia Vaculčiaková (02/20 441 803)

Kontakt pre médiá:

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

maria.hrehova@upsvr.gov.sk

Novinárom pri odosielaní otázok odporúčame použiť jednotnú emailovú adresu:
media@upsvr.gov.sk

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac