Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

 
 
 
* povinný údaj


SEKCIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

Sekretariát  Dagmar Slaná 02/20 444 897
Odbor aktívnych opatrení na trhu práce a štátnej pomoci Dagmar Slaná 02/20 444 897
Odbor sprostredkovateľských služieb Katarína Vrabková 02/20 444 860
Odbor koordinácie národných projektov aktívnych opatrení na trhu práce a Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí Mgr. Mária Kašáková 02/20 444 821

 

SEKCIA RODINY

Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Daša Kostková  02/20 455 919
Oddelenie poradensko-psychologických služieb Mgr. Daša Kostková  02/20 455 919
Centrá pre deti a rodiny Mgr. Daša Kostková  02/20 455 919

 

SEKCIA SOCIÁLNYCH VECÍ 

Sekretariát Ing. Sandra Hricová 02/20 455 921
Odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Ing. Jana Kotesová

02/20 455 979

Odbor peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Zuzana Kulifajová 02/20 455 701
Oddelenie bezplatného dlhového poradenstva Mgr. Dominika Füzy 02/20 431 047


SEKCIA EKONOMIKY

Sekretariát Mgr. Romana Lihotská  02/20 441 813

ODBOR KONTROLY

Sekretariát Iveta Csernoková  02/20 441 803

Kontakt pre médiá- tlačové a komunikačné oddelenie:

Mgr. Barbara Túrosová 

Ing. Marianna Šebová

Mgr. Jakub Mendel

Novinárom pri odosielaní otázok odporúčame použiť emailovú adresu: media@upsvr.gov.sk

Tlačiť