STRÁNKY ÚRADOV PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Mapa Slovenska Trebišov Michalovce Humenné Stropkov Vranov nad Topľou Bardejov Košice Prešov Stará Ľubovňa Kežmarok Spišská Nová Ves Rožňava Poprad Revúca Rimavská Sobota Brezno Lučenec Veľký Krtíš Zvolen Banská Bystrica Liptovský Mikuláš Ružomberok Dolný Kubín Námestovo Čadca Martin Žilina Banská Štiavnica Prievidza Považská Bystrica Levice Komárno Partizánske Topoľčany Nitra Trenčín Piešťany Galanta Nové Mesto nad Váhom Dunajská Streda Trnava Bratislava Pezinok Senica Malacky Nové Zámky

Hľadám

Košice

Košický kraj

Košický kraj text
Nitra

Nitriansky kraj

Nitriansky kraj text

Bratislava

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj text
Bystrica

Bystrický kraj

Bystrický kraj text
Prešov

Prešovský kraj

Prešovský kraj text
Trenčín

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj text
Trnava

Trnavský kraj

Trnavský kraj text
Žilina

Žilinský kraj

Žilinský kraj text
 

Tlačové správy

Nezamestnanosť na Slovensku aj naďalej klesá

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za sebou. S hodnotou 6,35 percenta dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V evidencii bolo v máji najmenej dlhodobo nezamestnaných za uplynulých 14 mesiacov.

Médiá

viac

 

Absolventi škôl môžu zvýšiť šancu na uplatnenie využitím služieb úradov práce

S príchodom leta už tradične prichádzajú na trh práce aj čerství absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podať im pomocnú ruku na ceste za profesijným uplatnením. 

Médiá

viac

 

Štatistika sociálnych dávok: Zmeny v legislatíve zlepšili prístupnosť k náhradnému výživnému

Počet poberateľov náhradného výživného v tomto roku neustále stúpa. V apríli tohto roka poskytli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny náhradné výživné až 5 507 osobám. Je to o 780 osôb viac ako v januári. Dôvodom nárastu sú zmeny v legislatíve, vďaka ktorým je náhradné výživné ľahšie a rýchlejšie dostupné ľuďom, ktorí ho potrebujú. Štatistiky za apríl ukázali aj to, že rast poberateľov pomoci v hmotnej núdzi z radov občanov Slovenskej republiky sa stabilizoval.

Médiá

viac

 

Finančnú podporu odídencom z Ukrajiny preberajú medzinárodné organizácie

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili posledné dávky v hmotnej núdzi odídencom z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od júna túto funkciu preberajú a peniaze odídencom vyplatia štyri medzinárodné organizácie - Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Žiadatelia o tieto dávky neprídu, mení sa len spôsob ich vyplácania.

Médiá

viac

 

UZÁVIERKA UŽ V MÁJI: Štipendium až 300 EUR mesačne pre nadpriemerných absolventov stredných škôl

Iba do 31.5. sa môžu talentovaní absolventi stredných škôl uchádzať o trojročné štipendium v celkovej výške 9 000 EUR. Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou v školskom roku 2021/2022. Pre akademický rok 2022/2023 môže získať štipendium 1 000 najvyššie hodnotených uchádzačov. Podporených bude aj ďalších 400 talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických znevýhodnených skupín.

Médiá

viac

 

Všetky správy