STRÁNKY ÚRADOV PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Mapa Slovenska Trebišov Michalovce Humenné Stropkov Vranov nad Topľou Bardejov Košice Prešov Stará Ľubovňa Kežmarok Spišská Nová Ves Rožňava Poprad Revúca Rimavská Sobota Brezno Lučenec Veľký Krtíš Zvolen Banská Bystrica Liptovský Mikuláš Ružomberok Dolný Kubín Námestovo Čadca Martin Žilina Banská Štiavnica Prievidza Považská Bystrica Levice Komárno Partizánske Topoľčany Nitra Trenčín Piešťany Galanta Nové Mesto nad Váhom Dunajská Streda Trnava Bratislava Pezinok Senica Malacky Nové Zámky

Hľadám

Košice

Košický kraj

Košický kraj text
Nitra

Nitriansky kraj

Nitriansky kraj text
Bratislava

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj text
Bystrica

Bystrický kraj

Bystrický kraj text
Prešov

Prešovský kraj

Prešovský kraj text
Trenčín

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj text
Trnava

Trnavský kraj

Trnavský kraj text
Žilina

Žilinský kraj

Žilinský kraj text
 

Oznamy úradu a novinky

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – vytvorenie, inovovanie a implementácia programov „Dieťa a rozvod/rozchod“ a „Rodičia a rozvod“ (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.1 Podpora koordinácie práce s rodinou, 1.1.2 Rozvoj poradensko-psychologických služieb pre dieťa a rodinu)

Voľné pracovné miesta

viac

 

Metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Voľné pracovné miesta

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – vytvorenie programu výkonu opatrení SPODaSK v centre pobytovou formou pre dieťa a jeho rodinu na základe dohody (aktivita 1. Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.3 Podpora odbornej pomoci dieťaťu a jeho rodine vykonávanej v centre pobytovou formou na základe dohody)

Voľné pracovné miesta

viac

 

Metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR

Voľné pracovné miesta

viac

 

BREXIT - informácie pre občanov

Služby zamestnanosti

viac

 

Všetky oznamy

Tlačové správy

3. ročník projektu Vodičské preukazy pre mladých dospelých z detských domovov

Informácia o 3. ročníku projektu Vodičské preukazy pre mladých dospelých z detských domovov.

tlačová správa

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v januári na úrovni 5,26 %

Médiá

viac

 

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Médiá

viac

 

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov prostredníctvom OP EVS

Médiá

viac

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyzýva žiadateľov na podanie žiadostí o dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu)

Základný legislatívny rámec a detaily postupu k poskytovaniu dotácií v zmysle novely zákona a vykonávacích predpisov:

Informácia pre žiadateľov o dotáciu TU 

Žiadosť o dotáciu (vzor)  TU

Príloha k žiadosti o dotáciu (Zoznam detí)  TU

Novela zákona o dotáciách  TU

Často kladené otázky

Médiá

viac

 

Všetky správy

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac