EURES

EURES - EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti) - predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Do siete EURES sú zapojené aj regionálne a národné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problematikou zamestnanosti, ako napríklad odborové zväzy, zamestnávatelia a ich organizácie a pod.

Sieť EURES plní dôležitú úlohu v cezhraničných regiónoch. EURES poradcovia tu poskytujú pomoc a poradenstvo zamerané na práva a povinnosti zamestnancov, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v inej. Cezhraničné partnerstvá sú tiež dôležitým nástrojom pre rozvoj európskeho trhu práce.

EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem pracovných miest disponujú naši poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí.

V Slovenskej republike začala sieť EURES pracovať od 1. mája 2004 vstupom SR do EÚ. Služby siete EURES sú dostupné prostredníctvom EURES poradcov a asistentov na všetkých 46 úradoch práce a tiež prostredníctvom EURES internetových pracovných portálov.   

Najvýznamnejšie aktivity siete EURES podľa cieľových skupín:

I. Záujemcovia o zamestnanie                                       

Burzy práce

Burza práce  je dobrou príležitosťou pri hľadaní zamestnania na Slovensku ale hlavne v zahraničí. Uchádzačom umožňuje priamy kontakt so zamestnávateľmi ponúkajúcimi voľné pracovné miesta. Partneri siete (EURES poradcovia) prezentujú informácie o životných a pracovných podmienkach, poskytujú poradenské služby a informácie o voľných pracovných miestach vo  svojej krajine.

Virtuálna burza práce „CLICK JOB FAIR"

Zamestnávatelia ponúkajú voľné pracovné miesta záujemcom virtuálne prostredníctvom internetovej stránky cez ktorú sa uskutoční výberový pohovor.

Výberové pohovory

Záujemcom o prácu sprostredkúvame osobný kontakt so  zamestnávateľom z krajín EÚ/EHP. Informujeme ich  o aktuálnych voľných pracovných miestach a poskytujeme im odborné poradenstvo z oblasti životných a pracovných podmienok, asistujeme pri tvorbe životopisu a pod.

II. Zamestnávatelia

Raňajky so zamestnávateľmi

Cieľom tejto aktivity je skvalitnenie a rozšírenie spolupráce s kľúčovými zamestnávateľmi na lokálnej úrovni čím sleduje rýchlejšie nahlasovanie väčšieho počtu voľných pracovných miest a ich obsadzovanie. Poskytnutím širokej škály informácií v oblasti zamestnanosti propagujeme naše služby a poukazujeme na výhody, ktoré vzniknú vzájomnou spoluprácou.

Výberové pohovory

Pre zahraničných zamestnávateľov organizujeme výberové pohovory za účelom umiestnenia uchádzačov na európskom trhu práce, prostredníctvom zbierania životopisov, predvýberu kandidátov, bezplatného poskytnutia priestorov a asistencie EURES poradcov/asistentov.

Staňte sa členmi alebo partnermi siete EURES

Pre viac informácií kliknite sem

III. Študenti /spolupráca so strednými a vysokými školami/

Sieť EURES Slovensko  sa snaží dostať do povedomia mladých ľudí ešte pred ich vstupom na trh práce.  Prostredníctvom vyškolených EURES poradcov a EURES asistentov sa pravidelne zúčastňuje stretnutí so študentmi stredných a vysokých škôl v rámci svojich regiónov za účelom poskytovania informácií o jej aktivitách a fungovaní spoločného trhu práce krajín EÚ/EHP.

Viac informácií na www.eures.sk


 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac