EURES

Európske služby  zamestnanosti

Európska sieť služieb zamestnanosti je koordinovaná Európskym orgánom práce ELA. Hlavnou úlohou siete EURES (EURopean Employment Services) je uľahčenie voľného pohybu pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska a podpora spravodlivej pracovnej mobility. 

Sieť EURES tvoria poradcovia vyškolení Európskou komisiou, ktorí poskytujú záujemcom o prácu v Európe komplexnú pomoc, informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby. Európskym zamestnávateľom so záujmom o pracovníkov z krajín EÚ/EHP a zo Švajčiarska ponúka sieť EURES profesionálne poradenstvo a pomoc pri nábore.

Sieť EURES pôsobí na Slovensku od 1. mája 2004, kedy sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Služby siete EURES sú na Slovensku dostupné na všetkých 46 úradoch práce, kde pôsobia EURES poradcovia a kontaktné osoby.

Nezastupiteľné postavenie má EURES v cezhraničných regiónoch, kde okrem štandardných služieb poskytuje predovšetkým poradenstvo zamerané na práva a povinnosti cezhraničných pracovníkov, ktorí pracujú v jednom členskom štáte, ale žijú v susednej krajine, do ktorej sa každodenne alebo minimálne raz týždenne vracajú.

Čo EURES ponúka?

EURES ponúka svojim klientom databázu overených voľných pracovných miest v rámci EÚ/EHP, informácie o životných a pracovných podmienkach v členských krajinách EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, finančnú podporu pracovnej mobility, ako aj profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine. Všetky tieto informácie sú dostupné na portáloch www.eures.sk a www.eures.europa.eu

Na  oboch portáloch je možná dobrovoľná registrácia. Sprístupnenie životopisu uchádzača na európskom portáli registrovaným zamestnávateľom významne zvyšuje šancu na úspešné umiestnenie sa na európskom trhu práce.

Platforma www.europeanjobdays.eu spája zamestnávateľov s uchádzačmi o prácu vo virtuálnom priestore. Registrácia ako aj účasť na jednotlivých podujatiach organizovaných sieťou EURES je bezplatná. Záujemcovia o prácu sa po vytvorení osobného profilu môžu zúčastňovať na online burzách práce a výberových pohovoroch so zamestnávateľmi.

Ste uchádzač o prácu?

Na hľadanie pracovných príležitostí v Európe môžete využiť slovenský aj európsky portál  siete EURES. Pozrite si informácie o živote a práci v jednotlivých krajinách EÚ/EH. Na vybrané pracovné miesta reagujte podľa pokynov, a  to zaslaním životopisu v požadovanom jazyku. Pri jeho tvorbe vám poradíme. Príležitosti, ktoré Európa ponúka mladým ľuďom, nájdete v časti Mladí. Máte otázky alebo nejasnosti, potrebujete poradiť? Kontaktujte EURES poradcu.

Ste zamestnávateľ?

Ak hľadáte vhodných zamestnancov v krajinách EÚ/EHP, EURES vám ponúka možnosť bezplatnej inzercie voľných pracovných miest, asistovanie pri výberových a náborových aktivitách, účasť na medzinárodných burzách práce, prístup k životopisom uchádzačov, odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnancov, informácie o živote a práci v európskych krajinách a špeciálne poradenstvo pre zamestnávateľov a pracovníkov v prihraničných regiónoch. Prečítajte si informácie o podmienkach spolupráce alebo kontaktujte EURES poradcu.

Sledujte aktuálne informácie!

EURES vám prináša aktuálne informácie o nových príležitostiach, situácii na trhu práce, projektoch alebo službách.

Sledujte EURES Slovensko na sociálnych sieťach FacebookTwitterLinkedInInstagram. Pozrite si zaujímavé videá na YouTube kanáli siete EURES a EURES Slovakia.

Výzva - Staňte sa členmi alebo partnermi siete EURES

 

Národný projekt Spoločne hľadáme prácu III. je financovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.

Kód projektu: 401401DWU8

www.employment.gov.sk /  www.eurofondy.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2010
Dátum aktualizácie: 07.02.2024

Tlačiť