Sociálne veci a rodina

Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023:

novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku:

a) zo sumy 301,00 Eur na sumu 345,20 Eur  (ak oprávnená osoba nemala nárok na materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok)

b) zo sumy 412,60 Eur na  sumu 473,30 Eur  (ak oprávnená osoba mala nárok na materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok).

Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023:

dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

Nariadením sa zvyšuje jednorazovo  o sumu 100 Eur za mesiac august 2023:

- príplatok k prídavku na dieťa,

- opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Nariadením sa jednorazovo vyplatí suma 100 Eur za mesiac august 2023 aj:

- náhradným rodičom, ktorí nemajú nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu, že im vznikol nárok na materské alebo rodičovský príspevok alebo sú príbuzným zverenému dieťaťu v priamom rade alebo ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, pričom súd koná o zverení do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva (s osobnou starostlivosťou).

Konanie o nároku na jednorázové vyplatenie inflačnej pomoci vo výške 100 Eur za mesiac august 2023 sa začína na podnet úrad, t.j. bez podania žiadosti zo strany klienta.

Inflačná pomoc bude vyplatená v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.06.2009
Dátum aktualizácie: 20.09.2023

Tlačiť