Služby zamestnanosti

Aktuality

 

viac

 

Základné informácie o službách zamestnanosti

 

viac

 

Informácie pre zamestnávateľa

 

viac

 

Zamestnávanie cudzincov

 

viac

 

Informačné a poradenské služby

 

viac

 

Odborné poradenské služby

 

viac

 

Štátna pomoc

 

viac

 

Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce

Príspevky pre zamestnávateľa, príspevky pre občana, vzdelávanie a príprava pre trh práce, podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, aktivačná činnosť, absolventská prax

 

viac

 

Neštátne služby zamestnanosti

 

viac

 

Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť

 

viac

 

Koordinačná pracovná skupina

Koordinačná pracovná skupina pre otázky znižovania dlhodobej nezamestnanosti žien a zvyšovania zamestnanosti starších žien podporou podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti

 

viac

 

Tlačiť