Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Fekiač Marek, Ing. 410 3 045/2441 300 marek.fekiac@upsvr.gov.sk
späť