Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Futáková Petra, Ing. 310 2 045/2441 404 petra.futakova@upsvr.gov.sk
Klimová Katarína, Mgr. 310 2 045/2441 454 katarina.klimova@upsvr.gov.sk
Kurajdová Anna, Ing., PhD. 309 2 045/2441 455 anna.kurajdova@upsvr.gov.sk
Lakotová Eva, Bc. 309 2 045/2441 453 eva.lakotova@upsvr.gov.sk
Moravcová Mária, Mgr. 304 2 045/2441 231 maria.moravcova@upsvr.gov.sk
Oslancová Erika 304 2 045/2441 233 erika.oslancova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Šníderová Jana, PhDr. 308 2 045/2441 450 jana.sniderova@upsvr.gov.sk
Tereňová Eva, Bc. 310 2 045/2441 401 eva.terenova@upsvr.gov.sk
Uhrinová Katarína 304 2 045/2441 483 katarina.uhrinova@upsvr.gov.sk
Vajdová Mária 310 2 045/2441 457 maria.vajdova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Chromeková Zuzana, Ing. 205 1 045/2441 426 zuzana.chromekova@upsvr.gov.sk
Gergel Milan, PhDr. 209 1 045/2441 421 milan.gergel@upsvr.gov.sk
Kopernická Diana 205 1 045/2441 429 diana.kopernicka@upsvr.gov.sk
Rausová Anna, Ing. 205 1 045/2441 424 anna.rausova@upsvr.gov.sk
Tesárová Libuša, Mgr. 205 1 045/2441 425 libusa.tesarova@upsvr.gov.sk
Urbanová Martina, Ing. 209 1 045/2441 423 martina.urbanova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania - SNP
Luptáková Martina, Ing. 427 4 045/2441 422 marttina.luptakova@upsvr.gov.sk
Matinová Monika, Ing. 429 4 045/2441 427 monika.matinova@upsvr.gov.sk
Pramuková Martina, Ing. 429 4 045/2441 428 martina.pramukova@upsvr.gov.sk
Agenda AOTP a poradenstva, Agenda poradenstva a vzdelávania - Krupina
Feja Radoslav, Mgr. 242 1 045/2442 421 radoslav.feja@upsvr.gov.sk
Kyslý Ľubomír, Ing. 327 2 045/2442 471 lubomir.kysly@upsvr.gov.sk
Luptáková Zuzana, M.A. 242 1 045/2442 423 zuzana.luptakova@upsvr.gov.sk
Petrencová Mária 326 2 045/2442 473 maria.petrencova@upsvr.gov.sk
Rábotová Lucia, Mgr. 242 1 045/2442 424 lucia.rabotova@upsvr.gov.sk
Agenda AOTP a poradenstva, Agenda poradenstva a vzdelávania - Detva
Kubková Mária 27 2 045/2443 484 maria.kubkova@upsvr.gov.sk
Sláviková Andrea, Ing. 22 1 045/2443 422 andrea.slavikova2@upsvr.gov.sk
Šufliarska Jana 27 2 045/2443 482 jana.sufliarska@upsvr.gov.sk
späť