Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Adrian Demko 415 3 033/2443310 adrian.demko@upsvr.gov.sk
Pezinok V-Ž, Dubová, Píla, RECEPCIA Mgr. Anna Urbanová 411 3 033/2443313 anna.urbanova@upsvr.gov.sk
Slovenský Grob, RECEPCIA Mgr. Miroslava Jurčovičová 411 3 033/2443313 miroslava.jurcovicova@upsvr.gov.sk
Viničné Mgr. Dominika Pavlíková 410 3 033/2443320 dominika.pavlikova@upsvr.gov.sk
Pezinok K-L, Modra P-Ž, Limbach Mgr. Natália Ivaničová 410 3 033/2443320 natalia.ivanicova@upsvr.gov.sk
Modra A- O, Častá Ivan Šustek 408 3 033/2443317 ivan.sustek@upsvr.gov.sk
Pezinok M-P, Budmerice Bc. Lucia Hlavinová 408 3 033/2443317 lucia.hlavinova@upsvr.gov.sk
Pezinok A- J, Vinosady, Doľany Janka Cabadajová 407 3 033/2443311 jana.cabadajova@upsvr.gov.sk
Pezinok R-U, Báhoň, Vištuk Mgr. Kristína Vajdová 407 3 033/2443312 kristina.vajdova@upsvr.gov.sk
Svätý Jur, Jablonec, Štefanová Bc. Jana Mareková 407 3 033/2443314 jana.marekova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Jana Buchová 409 3 033/2443410 jana.buchova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Ing. Ladislav Matula 409 3 033/2443411 ladislav.matula@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Tureň, Senec H,CH, I,J,K Recepcia Mgr. Poórová Erbenová Ivana 9 príz. 02/20453316 ivana.poorovaerbenova@upsvr.gov.sk
Boldog,Senec A,B,C,Č,D,E,F,G Recepcia Mgr. Silvia Švrčková 9 príz. 02/20453316 silvia.svrckova@upsvr.gov.sk
Kalinkovo, Hamuliakovo, Igram, Chorvátsky Grob Ing. Elena Stoláriková 1 príz. 02/20453310 elena.stolarikova@upsvr.gov.sk
Senec L, M,N,O, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves,Malinovo, Nový Svet Eva Kolláriková 1 príz. 02/20453310 eva.kollarikova2@upsvr.gov.sk
Senec T,U,V,W,X,Y,Z,Ž, Čataj,Hrubá Borša, Most pri Bratislave, Rovinka Gabriela Smolejová 1 príz. 02/20453314 gabriela.smolejova@upsvr.gov.sk
Senec S, Š,Blatné, Kráľová pri Senci,Miloslavov, Zálesie Dana Belašičová 2 príz. 02/20453311 dana.belasicova@upsvr.gov.sk
Senec P,R, Bernolákovo, Kostolná pri Dunaji Bc. Michaela Kakašová 2 príz. 02/20453318 michaela.kakasova@upsvr.gov.sk
Nová Dedinka,Tomášov, Veľký Biel, Vlky Mgr.Táňa Kalmanová 2 príz. 02/20453311 tana.kalmanova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Reca Kristína Jiránková 3 príz. 02/20453315 kristina.jirankova@upsvr.gov.sk
Ivanka pri Dunaji, Kaplna Iveta Bittová 3 príz. 02/20453313 iveta.bittova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Ing. Ingrid Chalásová 7 príz. 02/20453410 ingrid.chalasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ŠSD, Koordinácia EÚ, A,Č,D,CH,L,Ľ,N,O,R,V,W,Koz Mgr. Ulrichová Eva 305 2 033/2443551 eva.ulrichova@upsvr.gov.sk
ŠSD,Bi,Bl,Bo,Br,Bu,By,M,P,Kr,Ku,Kv,Ky Zmajkovičová Mária 305 2 033/2443551 maria.zmajkovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Koordinácia EÚ,Ba,Be,G,H,J,Z,U,Km,Kn,Kob-Kou Ing. Porubanová Zuzana 302 2 033/2443553 zuzana.porubanova@upsvr.gov.sk
ŠSD,C,F,I,S,Š,T,Ť,E,Ka,Ke,Kh,Ki,Kl,Kov,Ž Oscitá Jana 302 2 033/2443554 jana.oscita@upsvr.gov.sk
DHN, NV-obce v okrese Pezinok Mgr. Hlavenová Martina 308 2 033/2443556 martina.hlavenova@upsvr.gov.sk
DHN, NV, Sl. Grob, Pezinok, Vinosady,Viničné Lic. Durdovanský Andrej 308 2 033/2443510 andrej.durdovansky@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Mgr. Haladová Eva 304 2 033/2443550 eva.haladova@upsvr.gov.sk
referát hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok - pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu, Koordinácia EÚ-L Ing. Koišová Michaela 15 1 02/20453552 michaela.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD H V U Y, NV Bernolákovo, Blatné, Boldog, Chorv.Grob, Čataj, Dun.Lužná, Hamuliakovo, Hr.Borša, Hr. Šúr, Hurbanova Ves, Nová Dedinka, Most pri Bratislave, Tomášov, DHN Senec L-Z Ing. Šikulová Jolana 15b 1 02/20453550 jolana.sikulova@upsvr.gov.sk
ŠSD K Z, DHN Bernolákovo, Rovinka, Kaplna Mériová Melánia 11 1 02/20453551 melania.meriova@upsvr.gov.sk
ŠSD R Š T Ť X , koordinácia EÚ P- X Y, DHN Reca, Boldog, Nový Svet, Most pri Bratislave Mgr. Róková Jana 11 1 02/20453551 jana.rokova@upsvr.gov.sk
ŠSD J S W Ž O , DHN Tomášov, Tureň, Kostolná, Kráľová pri Senci, Vlky , Nová Dedinka Szaszáková Martina 11 1 02/20453554 martina.szaszakova@upsvr.gov.sk
ŠSD N M , Koordinácia EÚ A-J, Z DHN Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Hamuliakovo, Hr.Borša, Hr.Šúr, Hurbanova Ves, Malinovo Mgr. Šalgovičová Ivana 11 1 02/20453554 ivana.salgovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD A B E Ch I, NV Ivanka Pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná, Kráľová pri Senci, Miloslavov, Malinovo, Nový Svet, Reca, Rovinka, Tureň, Veľký Biel, Zálesie DHN Veľký Biel, Chorv.Grob, Kalinkovo, Miloslavov, Most pri Bratislave Mgr. Múčka Kristína 15 1 02/20453511 kristina.mučka@upsvr.gov.sk
ŠSD P C G , DHN Senec A - K, NV Senec Bc. Uherčíková Alžbeta 15b 1 02/20453511 alzbeta.uhercikova@upsvr.gov.sk
ŠSD Č D Ď Dz Dž L F, Koordinácia EÚ K-O, DHN Dun.Lužná, Čataj, Igram, Blatné, Tomášov, Hamuliakovo Bc. Váleková Martina 15 1 02/20453553 martina.valekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bieliková Silvia , Mgr. 210 1 033/2443670 Silvia.Bielikova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Urban Miroslav, MUDr. 209 1 - -
A,B,C,D,DZ,E,F,G,H Dančišinová Jarmila, Mgr. 212 1 033/2443671 Jarmila.Dancisinova@upsvr.gov.sk
CH,I,J,L,S,T,U,V,W,Z Hrotková Jana, Mgr. 212 1 033/2443671 Jana.Hrotkova@upsvr.gov.sk
K,M,N,O,P,R Čeligová Zuzana, Mgr. 210 1 033/2443670 Zuzana.Celigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: Ka-Ko Mezeiová Milota, Mgr. 310 2 033/2443644 mezeiovam@upsvr.gov.sk
A,Á,B,C,Č,F,O,V,W Táborská Jana , Mgr. 312 2 033/2443643 Jana.Taborska@upsvr.gov.sk
CH,N,Ň,R,Ř,S,Š,U,Ú,Z,Ž Mičudová Alena, Ing. 312 2 033/2443643 Alena.Micudova@upsvr.gov.sk
D,Ď,DZ,DŽ,G,J,L,Ľ,P Krištofová Mária, Ing. 310 2 033/2443641 Maria.Kristofova2@upsvr.gov.sk
E,É,H,I,Kr-Ky,M,T,Ť Gschweng Zuzana 310 2 033/2443644 Zuzana.Gschweng@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Fučíkova 556, 903 01 Senec
posudkový lekár Salmáš Zdenko, MUDr. - - - -
A,D,Ď,I,F,J,K,L,V,W + kontrola Macáková Iveta, Mgr 6 príz. 02/20453672 Iveta.Macakova@upsvr.gov.sk
E,G,M,N,Ň,O,P,R,T,Ť,U,Z Agnerová Zuzana, Mgr. + kontrola 6 príz. 02/20453671 Zuzana.Agnerova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,H,CH,S,Š,X,Ž Leginusová Irena 6 príz. 02/20453670 Irena.Leginusova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: F,G Kakašová Erika, Mgr 4 príz. 02/20453640 Erika.Kakasova@upsvr.gov.sk
A,B,J,M,P,X,Z,Ž ,Ho Kausitzová Klára, Ing. 4 príz. 02/20453641 Klara.Kausitzova@upsvr.gov.sk
C,Č,D,Ď,CH,O,S,Š,U,T,Ť Guštafíková Zlatica 5 príz. 02/20453642 Zlatica.Gustafikova@upsvr.gov.sk
E,H I, R,K,L,N,Ň,V,W Takácsová Zuzana, Mgr. 5 príz. 02/20453642 Zuzana.Takacsova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jaslovská Elena, Mgr. 303 2 033/ 244 3600 elena.jaslovska@upsvr.gov.sk
Modra, Budmerice Pösingerová Veronika, Mgr. 305 2 033/244 3603 veronika.posingerova@upsvr.gov.sk
Pezinok Veronika Fleischhackerová, Mgr. 304 2 033/244 3601 veronika.fleischhackerova@upsvr.gov.sk
Pezinok Kanková Barbara, Mgr. 305 2 033/244 3607 barbara.kankova@upsvr.gov.sk
Častá, Doľany, Limbach, Píla, Sv. Jur, Vinosady Kováčová Daniela, Bc. 304 2 033/244 3601 daniela.kovacova@upsvr.gov.sk
Pezinok-Grinava, Báhoň, , Dubová, Jablonec, Šenkvice, Štefanová, Viničné , Vištuk, Slovenský Grob Klieštiková Daniela, Mgr. 305 2 033/244 3604 daniela.kliestikova @upsvr.gov.sk
NRS Gavalcová Dana, Mgr. 302 2 033/244 3602 dana.gavalcova@upsvr.gov.sk
NRS Pavlacova Jana, Mgr. 302 2 033/244 3606 jana.pavlacova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Slováková Michaela, Mgr. 302 2 033/2443611 michaela.slovakova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP EF.II Ondeková Vlníková Oľga, Mgr. 308 2 033/244 3232 olga.ondekovavlnikova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Matušáková Natália Mgr. 311 2 033/2443616 natalia.matusakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Fábiková Jana Mgr. 311 2 033/2443605 jana.fabikova@upsvr.gov.sk
referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu -Rovinka, Kalinkovo Róková Katarína, Mgr. 12 2 02/204 53600 katarina.rokova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Senec /A,B,C,D,E/ Briestenská Zuzana, Mgr. 12 2 02/204 53603 zuzana.briestenska@upsvr.gov.sk
Hurbanova Ves, Malinovo, Zálesie, Hrubý Šúr, Kostol. pri Dunaji, Veľký Biel, Most pri BA, Miloslavov-Alžbetin dvorSenec/M,N,L/ Anna Láslopová, Mgr. 14 2 02/204 53602 anna.laslopova@upsvr.gov.sk
Bernolákovo, Vlky, Tomášov, Tureň, Senec/K, O,P,R/ Úradníková Ľubica, PhDr, 14 2 02/204 53602 lubica.uradnikova@upsvr.gov.sk
Kaplná, Čataj, Igram, Boldog, Chor. Grob, Reca, Blatné, Senec/S,T,U,V,Z/ Mrázová Katarína, Mgr. 14 2 02/204 53606 katarina.mrazova@upsvr.gov.sk
Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka, Senec/F, G,H, Ch,I, J/ Pavlovičová Jana, Mgr. 12 2 02/20453600 jana.pavlovicova@upsvr.gov.sk
Krízové rodiny/CAN/NRS/Osvojenia
Bernolákovo, Kaplná, Igrám, Čataj, Réca, Nový Svet, Boldog, Tureň, Senec/R-Z/ Fialek Martin, PhDr. 15a 2 02/20453601 martin.fialek@upsvr.gov.sk
Hurbanova Ves,Hrubý Šúr, Kostolná p/D, Nová Dedinka, Chorvátsky Grob, Zálesie, Ivanka p/D, Tomášov, Vlky, Veľký Biel /Senec I- P/ Mitrášová Simonka, Mgr. 17 2 02/20453607 sinona.mitrasova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Rovinka, Hamuliakovo, Miloslavov, Kalinkovo, Kráľová p/S, Hrubá Borša, Malinovo, Most p/B, Blatné, Senec /A-H/ Hodasová Gabriela, Mgr. 15a 2 02/204 53601 gabriela.hodasova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Zemanová Petra, Mgr. 17 2 02/204 53607 petra.zemanova@upsvr.gov.sk
pracovisko Fučíkova s. č. 556, Senec
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Matušáková Natália Mgr. 3 príz. 02/204 53639, 033/ 2443616 natalia.matusakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Izsaková Petra, Mgr. 2 príz. 02/20453604 petra.izsakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b príspevok na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti § 49 - uzavreté dohody Mária Poljovková, Mgr. 406 3 033/2443400 maria.poljovkova@upsvr.gov.sk
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49 Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56 Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť - §57 Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59 Ľudmila Majerčíková , Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50 Príspevok integračnému podniku - § 53f) Kompenzačné príspevky integračnému podniku - § 53g) Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60 Karin Grausová, Ing. 404 3 033/2443402 karin.grausova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j Príspevok na aktivačnú činnosť § 52 Príspevok na aktivačnú činosť formou dobrovoľníckej služby - §52a) Daniela Soboličová, Mgr. 403 3 033/2443220 daniela.sobolicova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu udržania pracovných miest - §50k, asistent výboru pre otázky zamestnanosti, agenda projektov ESF, overovateľ výdavkov ESF Ing. Zuzana Čierna 403 3 033/2443222 zuzana.cierna@upsvr.gov.sk
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a Ľubica Kováčová 403 3 033/2443222 lubica.kovacova2@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 Príspevok na podporu mobility za prácou - § 53a) Príspevok na presťahovanie za prácou - § 53c) Jana Tuchyňová Ing. 404 3 033/2443403 033/2443402 jana.tuchynova@upsvr.gov.sk karin.grausova@upsvr.gov.sk
Asistent projektového manažéra , implementácia projektu Zuzana Čierna Ing. 403 3 033/2443222 zuzana.cierna@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43 Klára Melicharová, Mgr. 413 3 033/2443315 klara.melicharova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ - §46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca -§47 Zuzana Hornáková, Mgr. 413 3 033/2443401 zuzana.hornakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43 momentálne neobsadené

Referát správneho konania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Monika Švarcová, Mgr. 406 3 033/2443316 monika.svarcova@upsvr.gov.sk
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Mária Kadlecová, Mgr. 206 1 033/2443110 maria.kadlecova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Zuzana Pavlovičová, JUDr. 8 príz. 02/20453301 zuzana.pavlovicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačných centier

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Viera Konkoľová, Ing. 313 2 033/2443370 viera.konkolova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Anton Štrba 313 2 033/2443370 anton.strba@upsvr.gov.sk
späť