Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Adrian Demko 415 3 033/2443310 adrian.demko@upsvr.gov.sk
Šenkvice, RECEPCIA Mgr. Martina Hlavenová 411 3 033/2443318 martina.hlavenova@upsvr.gov.sk
Pezinok V-Ž, Dubová, Píla, RECEPCIA Mgr. Anna Urbanová 411 3 033/2443313 anna.urbanova@upsvr.gov.sk
Modra K-Ž Mgr. Miroslava Jurčovičová 411 3 033/2443313 miroslava.jurcovicova@upsvr.gov.sk
Pezinok S-U, Báhoň, Vištuk Mgr. Kristína Vajdová 410 3 033/2443311 kristina.vajdova@upsvr.gov.sk
Pezinok A- G, Vinosady, Doľany Janka Cabadajová 410 3 033/2443311 jana.cabadajova@upsvr.gov.sk
Pezinok K-Ň Mgr. Natália Ivaničová 408 3 033/2443320 natalia.ivanicova@upsvr.gov.sk
Modra A- J, Častá, Štefanová Ivan Šustek 408 3 033/2443317 ivan.sustek@upsvr.gov.sk
Pezinok O-R, Viničné Budmerice Bc. Lucia Hlavinová 408 3 033/2443317 lucia.hlavinova@upsvr.gov.sk
Svätý Jur, Jablonec Mgr. Jarmila Dančišinová 407 3 033/2443314 jarmila.dancisinova@upsvr.gov.sk
Pezinok H-J, Slovenský Grob Mgr. Klaudia Podolcová 407 3 033/2443319 klaudia.podolcova@upsvr.gov.sk
Limbach Mgr. Dominika Pavlíková 407 3 033/2443312 dominika.pavlikova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Jana Buchová 414 3 033/2443410 jana.buchova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Silvia Uscká 414 3 033/2443411 silvia.uscka@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
zodpovedný pracovník za úsek ASPO v Senci Mgr. Anežka Vicenová 4 príz. 02/20453300 anezka.vicenova@upsvr.gov.sk
Tureň, Senec H,CH, I,J,K Recepcia Mgr. Poórová Erbenová Ivana 9 príz. 02/20453316 ivana.poorovaerbenova@upsvr.gov.sk
Boldog,Senec A,B,C,Č,D,E,F,G Recepcia Mgr. Silvia Švrčková 9 príz. 02/20453316 silvia.svrckova@upsvr.gov.sk
Kalinkovo, Hamuliakovo, Igram, Chorvátsky Grob Ing. Elena Stoláriková 1 príz. 02/20453310 elena.stolarikova@upsvr.gov.sk
Senec L, M,N,O, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves,Malinovo, Nový Svet Eva Kolláriková 1 príz. 02/20453310 eva.kollarikova2@upsvr.gov.sk
Senec T,U,V,W,X,Y,Z,Ž, Čataj,Hrubá Borša, Most pri Bratislave, Rovinka Gabriela Smolejová 1 príz. 02/20453314 gabriela.smolejova@upsvr.gov.sk
Senec S, Š,Blatné, Kráľová pri Senci,Miloslavov, Zálesie Dana Belašičová 2 príz. 02/20453311 dana.belasicova@upsvr.gov.sk
Senec P,R, Bernolákovo, Kostolná pri Dunaji Bc. Michaela Kakašová 2 príz. 02/20453318 michaela.kakasova@upsvr.gov.sk
Nová Dedinka,Tomášov, Veľký Biel, Vlky Mgr.Táňa Kalmanová 2 príz. 02/20453311 tana.kalmanova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Reca Kristína Jiránková 3 príz. 02/20453315 kristina.jirankova@upsvr.gov.sk
Ivanka pri Dunaji, Kaplna Iveta Bittová 3 príz. 02/20453313 iveta.bittova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Ing. Ingrid Chalásová 7 príz. 02/20453410 ingrid.chalasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ŠSD, Koordinácia EÚ, A,Č,D,CH,L,Ľ,N,O,R,V,W,Koz Mgr. Ulrichová Eva 305 2 033/2443551 eva.ulrichova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Koordinácia EÚ,Ba,Be,G,H,J,Z,U,Km,Kn,Kob-Kou Mgr. Belková Iveta 302 2 033/2443553 iveta.belkova@upsvr.gov.sk
ŠSD,C,F,I,S,Š,T,Ť,E,Ka,Ke,Kh,Ki,Kl,Kov,Ž Oscitá Jana 302 2 033/2443554 jana.oscita@upsvr.gov.sk
DHN, NV-obce v okrese Pezinok Mgr. Gábrišová Dáša 309 2 033/2443510 dasa.gabrisova@upsvr.gov.sk
DHN, NV, Sl. Grob, Pezinok, Vinosady,Viničné Lic. Durdovanský Andrej 309 2 033/2443510 andrej.durdovansky@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Mgr. Haladová Eva 304 2 033/2443550 eva.haladova@upsvr.gov.sk
referát hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok - pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu, Koordinácia EÚ-L Ing. Koišová Michaela 15 1 02/20453552 michaela.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD A E H V Y, koordinácia EÚ-A-K M, Náhradná starostlivosť A C E H V Y, DHN Senec L-Z Ing. Šikulová Jolana 15b 1 02/20453550 jolana.sikulova@upsvr.gov.sk
ŠSD K L, Náhradná starostlivosť D Ď Dz Dž K L , DHN Bernolákovo, Blatné, Čataj, Igram Mériová Melánia 11 1 02/20453551 melania.meriova@upsvr.gov.sk
ŠSD O R Š T Ť X , koordinácia EÚ N-Z X Y, Náhradná starostlivosť B O R Š T Ť X, DHN Reca, Boldog, Dunajská Lužná, Nový Svet Mgr. Róková Jana 11 1 02/20453551 jana.rokova@upsvr.gov.sk
ŠSD F J S W Ž, Náhradná starostlivosť Č G J S W Ž F , DHN Tomášov, Tureň, Kostolná, Kráľová pri Senci, Vlky Szaszáková Martina 11 1 02/20453554 martina.szaszakova@upsvr.gov.sk
ŠSD CH I N M U Z, Náhradná starostlivosť CH I N M P U Z, DHN Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Hamuliakovo, Hr.Borša, Hr.Šúr, Hurbanova Ves Mgr. Šalgovičová Ivana 11 1 02/20453554 ivana.salgovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD B D Ď Dz Dž, DHN Veľký Biel, Chorv.Grob, Kalinkovo, Miloslavov, Kaplná, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Malinovo, Rovinka, Dotácie a NV obce okresu SC Mgr. Múčka Kristína 15 1 02/20453511 kristina.mucka@upsvr.gov.sk
ŠSD P C Č G , DHN Senec A - K, Dotácie a NV Senec, Dunajská Lužná Bc. Uherčíková Alžbeta 15b 1 02/20453511 alzbeta.uhercikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hradská Emília, Mgr. 210 1 033/2443670 emilia.hradska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Urban Miroslav, MUDr. 209 1 - -
A,B,C,D,DZ,E,F,G,H Bieliková Silvia, Mgr. 212 1 033/2443671 silvia.bielikova@upsvr.gov.sk
CH,I,J,L,S,T,U,V,W,Z Hrotková Jana, Mgr. 212 1 033/2443671 jana.hrotkova@upsvr.gov.sk
K,M,N,O,P,R Čeligová Zuzana, Mgr. 210 1 033/2443670 zuzana.celigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: Ka-Ko Miháliková Viera, Mgr. 310 2 033/2443644 viera.mihalikova@upsvr.gov.sk
A,Á,B,C,Č,F,O,V,W Kramaričová Jana, Bc. 312 2 033/2443643 jana.kramaricova@upsvr.gov.sk
CH,N,Ň,R,Ř,S,Š,U,Ú,Z,Ž Mičudová Alena, Ing. 312 2 033/2443643 alena.micudova@upsvr.gov.sk
D,Ď,DZ,DŽ,G,J,L,Ľ,P Krištofová Mária, Ing. 310 2 033/2443641 maria.kristofova2@upsvr.gov.sk
E,É,H,I,Kr-Ky,M,T,Ť Gschweng Zuzana 310 2 033/2443644 zuzana.gschweng@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Fučíkova 556, 903 01 Senec
posudkový lekár Salmáš Zdenko, MUDr. - - - -
A,D,Ď,I,F,J,K,L,V,W + kontrola Kakašová Erika, Mgr. 6 príz. 02/20453670 Erika.Kakasova@upsvr.gov.sk
E,G,M,N,Ň,O,P,R,T,Ť,U,Z Agnerová Zuzana, Mgr. 6 príz. 02/20453671 Zuzana.Agnerova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,H,CH,S,Š,X,Ž Hupková Irena 6 príz. 02/20453671 Irena.Hupkova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: F,G Hrachovská Eva, Mgr. 4 príz. 02/20453640 Eva.Hrachovska@upsvr.gov.sk
A,B,J,M,P,X,Z,Ž ,Ho Kausitzová Klára, Ing. 4 príz. 02/20453641 Klara.Kausitzova@upsvr.gov.sk
C,Č,D,Ď,CH,O,S,Š,U,T,Ť Mikyšková Emília 5 príz. 02/20453642 Emilia.Mikyskova@upsvr.gov.sk
E,H I, R,K,L,N,Ň,V,W Takácsová Zuzana, Mgr. 5 príz. 02/20453642 Zuzana.Takacsova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jaslovská Elena, Mgr. 303 2 033/ 244 3600 elena.jaslovska@upsvr.gov.sk
Modra Pösingerová Veronika, Mgr. 305 2 033/244 3603 veronika.posingerova@upsvr.gov.sk
Pezinok Veronika Fleischhackerová, Mgr. 304 2 033/244 3601 veronika.fleischhackerova@upsvr.gov.sk
Pezinok Kanková Barbara, Mgr. 305 2 033/244 3607 barbara.kankova@upsvr.gov.sk
Častá, Doľany, Limbach, Píla, Sv. Jur, Vinosady Kováčová Daniela, Bc. 304 2 033/244 3601 daniela.kovacova@upsvr.gov.sk
Pezinok-Grinava, Báhoň, Budmerice, Dubová, Jablonec, Šenkvice, Štefanová, Viničné , Vištuk, Slovenský Grob Klieštiková Daniela, Mgr. 305 2 033/244 3604 daniela.kliestikova @upsvr.gov.sk
koordinátor NP DEI Vanda Tomáš, PhDr. 308 2 033/244 3232 tomas.vanda@upsvr.gov.sk
koordinátor NP DEI Pavlacova Jana, Mgr. 308 2 033/244 3232 jana.pavlacova@upsvr.gov.sk
NP DEI OT Náhradná starostlivosť Kulkovská Mária, Mgr. 607 5 033/2443606 maria.kulkovska@upsvr.gov.sk
NP DEI OT Výchovné opatrenia /Pezinok/ Michaela Rahlová, Mgr. 607 5 033/2443605 michaela.rahlova@upsvr.gov.sk
NP DEI OT Výchovné opatrenia /Pezinok/ Simona Miháliková, Mgr. 607 5 033/2443605 simona.mihalikova@upsvr.gov.sk
NRS Gavalcová Dana, Mgr. 302 2 033/244 3602 dana.gavalcova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP EF.II Jurčíková Michaela, Mgr. 308 2 033/244 3232 michaela.jurcikova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Slováková Michaela, Mgr. 302 2 033/2443611 michaela.slovakova@upsvr.gov.sk
referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu -Rovinka Róková Katarína, Mgr. 12 2 02/204 53600 katarina.rokova@upsvr.gov.sk
Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Hamuliakovo, Senec /A,B,C,D,E/ Briestenská Zuzana, Mgr. 12 2 02/204 53603 zuzana.briestenska@upsvr.gov.sk
Hurbanova Ves,Nová Dedinka, Kalinkovo,Malinovo, Kostol. pri Dunaji, Veľký Biel, Senec/F,G,H,CH/ Križanová Mária, Mgr. 14 2 02/204 53602 maria.krizanova2@upsvr.gov.sk
Bernolákovo, Vlky, Tomášov, Tureň, Senec/O,P,R/ Úradníková Ľubica, PhDr, 14 2 02/204 53602 lubica.uradnikova@upsvr.gov.sk
Kaplná, Čataj, Igram, Boldog, Chor. Grob, Senec/S,T,U,V,Z/ Mrázová Katarína, Mgr. 14 2 02/204 53606 katarina.mrazova@upsvr.gov.sk
Kráľová pri Senci, Miloslavov, Dunajská Lužná, Senec/M,N/ Nitková Dáša, PhDr. 15a 2 02/204 53601 dasa.nitkova@upsvr.gov.sk
Most pri Bratislave,Blatné, Reca+N.Svet, Hrubá Borša,Hr. Šúr, Senec/I,J,K,L/ Magyarová Ivana, Mgr. 14 2 02/204 53606 ivana.magyarova@upsvr.gov.sk
NRS Hodasová Gabriela, Mgr. 15a 2 02/204 53601 gabriela.hodasova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Zemanová Petra, Mgr. 12 2 02/204 53600 petra.zemanova@upsvr.gov.sk
pracovisko Fučíkova s. č. 556, Senec
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Tomáš Pavúk, Mgr. 3 príz. 02/204 53639, 033/ 2443616 tomas.pavuk@upsvr.gov.sk
NP DEI OT Výchovné opatrenia Izsaková Petra, Mgr. 2 príz. 02/20453604 petra.izsakova@upsvr.gov.sk
NP DEI OT Výchovné opatrenia Murcinová Máriana, Mgr. 2 príz. 02/20453604 mariana.murcinova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP DEI /Senec/ Zvolenský Vladimír, Mgr. 1 príz. 02/20453605 vladimir.zvolensky@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b Mária Poljovková, Mgr. 406 3 033/2443400 maria.poljovkova@upsvr.gov.sk
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49 Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 Príspevok na sťahovanie za prácou - § 53a Veronika Čechová, Ing. 403 3 033/2443451 veronika.cechova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60 NP - Praxou k zamestnaniu v BSK - § 54 Karin Grausová, Ing. 404 3 033/2443402 karin.grausova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j NP "Šanca na zamestnanie pre BSK" Daniela Soboličová, Mgr. 402 3 033/2443220 daniela.sobolicova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu udržania pracovných miest - §50k, asistent výboru pre otázky zamestnanosti, agenda projektov ESF, overovateľ výdavkov ESF Eva Halászová 403 3 033/2443222 eva.halaszova2@upsvr.gov.sk
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a Ľubica Kováčová 403 3 033/2443222 lubica.kovacova2@upsvr.gov.sk
Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56 Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť - §57 Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59 Ľudmila Majerčíková, Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Príspevok na aktivačnú činnosť § 52 Príspevok na aktivačnú činosť formou dobrovoľníckej služby - §52a) Jana Tuchyňová 404 2 033/2443403 jana.tuchynova@upsvr.gov.sk
Asistent projektového manažéra , implementácia projektu, rozpočty a publicita Antónia Kissová , Bc. 306 2 033/2443555 antonia.kissova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43 Klára Melicharová, Mgr. 413 3 033/2443315 klara.melicharova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ - §46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca -§47 Zuzana Hornáková, Mgr. 413 3 033/2443401 zuzana.hornakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43 Jarmila Kováčová, Mgr. 8b príz. 02/20453312 jarmila.kovacova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Monika Švarcová, Mgr. 406 3 033/2443316 monika.svarcova@upsvr.gov.sk
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Mária Kadlecová, Mgr. 206 1 033/2443110 maria.kadlecova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Zuzana Pavlovičová, JUDr. 8 príz. 02/20453301 zuzana.pavlovicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačných centier

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Viera Konkoľová, Ing. 313 2 033/2443370 viera.konkolova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Anton Štrba 313 2 033/2443370 anton.strba@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Ladislav Matula, Ing. 313 2 033/2443370 ladislav.matula@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Koordinátor AC Daniel Kmeťo 10 2 02/20453370 daniel.kmeto@upsvr.gov.sk
späť