Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Adrian Demko 415 3 033/2443310 adrian.demko@upsvr.gov.sk
Šenkvice, RECEPCIA Mgr. Martina Hlavenová 411 3 033/2443318 martina.hlavenova@upsvr.gov.sk
Pezinok V-Ž, Dubová, Píla, RECEPCIA Mgr. Anna Urbanová 411 3 033/2443313 anna.urbanova@upsvr.gov.sk
Modra K-Ž Mgr. Miroslava Jurčovičová 411 3 033/2443313 miroslava.jurcovicova@upsvr.gov.sk
Pezinok S-U, Báhoň, Vištuk Mgr. Kristína Vajdová 410 3 033/2443311 kristina.vajdova@upsvr.gov.sk
Pezinok A- G, Vinosady, Doľany Janka Cabadajová 410 3 033/2443311 jana.cabadajova@upsvr.gov.sk
Pezinok K-Ň Mgr. Natália Ivaničová 408 3 033/2443320 natalia.ivanicova@upsvr.gov.sk
Modra A- J, Častá, Štefanová Ivan Šustek 408 3 033/2443317 ivan.sustek@upsvr.gov.sk
Pezinok O-R, Viničné Budmerice Bc. Lucia Hlavinová 408 3 033/2443317 lucia.hlavinova@upsvr.gov.sk
Svätý Jur, Jablonec Mgr. Jarmila Dančišinová 407 3 033/2443314 jarmila.dancisinova@upsvr.gov.sk
Pezinok H-J, Slovenský Grob Mgr. Klaudia Podolcová 407 3 033/2443319 klaudia.podolcova@upsvr.gov.sk
Limbach Mgr. Dominika Pavlíková 407 3 033/2443312 dominika.pavlikova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Jana Buchová 414 3 033/2443410 jana.buchova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Silvia Uscká 414 3 033/2443411 silvia.uscka@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
zodpovedný pracovník za úsek ASPO v Senci Mgr. Anežka Vicenová 4 príz. 02/20453300 anezka.vicenova@upsvr.gov.sk
Tureň, Senec H,CH, I,J,K Recepcia Mgr. Poórová Erbenová Ivana 9 príz. 02/20453316 ivana.poorovaerbenova@upsvr.gov.sk
Boldog,Senec A,B,C,Č,D,E,F,G Recepcia Mgr. Silvia Švrčková 9 príz. 02/20453316 silvia.svrckova@upsvr.gov.sk
Kalinkovo, Hamuliakovo, Igram, Chorvátsky Grob Ing. Elena Stoláriková 1 príz. 02/20453310 elena.stolarikova@upsvr.gov.sk
Senec L, M,N,O, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves,Malinovo, Nový Svet Eva Kolláriková 1 príz. 02/20453310 eva.kollarikova2@upsvr.gov.sk
Senec T,U,V,W,X,Y,Z,Ž, Čataj,Hrubá Borša, Most pri Bratislave, Rovinka Gabriela Smolejová 1 príz. 02/20453314 gabriela.smolejova@upsvr.gov.sk
Senec S, Š,Blatné, Kráľová pri Senci,Miloslavov, Zálesie Dana Belašičová 2 príz. 02/20453311 dana.belasicova@upsvr.gov.sk
Senec P,R, Bernolákovo, Kostolná pri Dunaji Bc. Michaela Kakašová 2 príz. 02/20453318 michaela.kakasova@upsvr.gov.sk
Nová Dedinka,Tomášov, Veľký Biel, Vlky Mgr.Táňa Kalmanová 2 príz. 02/20453311 tana.kalmanova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Reca Kristína Jiránková 3 príz. 02/20453315 kristina.jirankova@upsvr.gov.sk
Ivanka pri Dunaji, Kaplna Iveta Bittová 3 príz. 02/20453313 iveta.bittova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Ing. Ingrid Chalásová 7 príz. 02/20453410 ingrid.chalasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ŠSD, Koordinácia EÚ, A,Č,D,CH,L,Ľ,N,O,R,V,W,Koz Mgr. Ulrichová Eva 305 2 033/2443551 eva.ulrichova@upsvr.gov.sk
ŠSD,Bi,Bl,Bo,Br,Bu,By,M,P,Kr,Ku,Kv,Ky Zmajkovičová Mária 305 2 033/2443551 maria.zmajkovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD, Koordinácia EÚ,Ba,Be,G,H,J,Z,U,Km,Kn,Kob-Kou Ing. Porubanová Zuzana 302 2 033/2443553 zuzana.porubanova@upsvr.gov.sk
ŠSD,C,F,I,S,Š,T,Ť,E,Ka,Ke,Kh,Ki,Kl,Kov,Ž Oscitá Jana 302 2 033/2443554 jana.oscita@upsvr.gov.sk
DHN, NV-obce v okrese Pezinok Mgr. Gábrišová Dáša 309 2 033/2443510 dasa.gabrisova@upsvr.gov.sk
DHN, NV, Sl. Grob, Pezinok, Vinosady,Viničné Lic. Durdovanský Andrej 309 2 033/2443510 andrej.durdovansky@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Mgr. Haladová Eva 304 2 033/2443550 eva.haladova@upsvr.gov.sk
referát hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok - pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu, Koordinácia EÚ-L Ing. Koišová Michaela 15 1 02/20453552 michaela.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD H V U Y, NV Bernolákovo, Blatné, Boldog, Chorv.Grob, Čataj, Dun.Lužná, Hamuliakovo, Hr.Borša, Hr. Šúr, Hurbanova Ves, Nová Dedinka, Most pri Bratislave, Tomášov, DHN Senec L-Z Ing. Šikulová Jolana 15b 1 02/20453550 jolana.sikulova@upsvr.gov.sk
ŠSD K Z, DHN Bernolákovo, Rovinka, Kaplna Mériová Melánia 11 1 02/20453551 melania.meriova@upsvr.gov.sk
ŠSD R Š T Ť X , koordinácia EÚ P- X Y, DHN Reca, Boldog, Nový Svet, Most pri Bratislave Mgr. Róková Jana 11 1 02/20453551 jana.rokova@upsvr.gov.sk
ŠSD J S W Ž O , DHN Tomášov, Tureň, Kostolná, Kráľová pri Senci, Vlky , Nová Dedinka Szaszáková Martina 11 1 02/20453554 martina.szaszakova@upsvr.gov.sk
ŠSD N M , Koordinácia EÚ A-J, Z DHN Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Hamuliakovo, Hr.Borša, Hr.Šúr, Hurbanova Ves, Malinovo Mgr. Šalgovičová Ivana 11 1 02/20453554 ivana.salgovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD A B E Ch I, NV Ivanka Pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná, Kráľová pri Senci, Miloslavov, Malinovo, Nový Svet, Reca, Rovinka, Tureň, Veľký Biel, Zálesie DHN Veľký Biel, Chorv.Grob, Kalinkovo, Miloslavov, Most pri Bratislave Mgr. Múčka Kristína 15 1 02/20453511 kristina.mučka@upsvr.gov.sk
ŠSD P C G , DHN Senec A - K, NV Senec Bc. Uherčíková Alžbeta 15b 1 02/20453511 alzbeta.uhercikova@upsvr.gov.sk
ŠSD Č D Ď Dz Dž L F, Koordinácia EÚ K-O, DHN Dun.Lužná, Čataj, Igram, Blatné, Tomášov, Hamuliakovo Bc. Váleková Martina 15 1 02/20453553 martina.valekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hradská Emília, Mgr. 210 1 033/2443670 emilia.hradska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Urban Miroslav, MUDr. 209 1 - -
A,B,C,D,DZ,E,F,G,H Bieliková Silvia, Mgr. 212 1 033/2443671 silvia.bielikova@upsvr.gov.sk
CH,I,J,L,S,T,U,V,W,Z Hrotková Jana, Mgr. 212 1 033/2443671 jana.hrotkova@upsvr.gov.sk
K,M,N,O,P,R Čeligová Zuzana, Mgr. 210 1 033/2443670 zuzana.celigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: Ka-Ko Miháliková Viera, Mgr. 310 2 033/2443644 viera.mihalikova@upsvr.gov.sk
A,Á,B,C,Č,F,O,V,W Kramaričová Jana, Bc. 312 2 033/2443643 jana.kramaricova@upsvr.gov.sk
CH,N,Ň,R,Ř,S,Š,U,Ú,Z,Ž Mičudová Alena, Ing. 312 2 033/2443643 alena.micudova@upsvr.gov.sk
D,Ď,DZ,DŽ,G,J,L,Ľ,P Krištofová Mária, Ing. 310 2 033/2443641 maria.kristofova2@upsvr.gov.sk
E,É,H,I,Kr-Ky,M,T,Ť Gschweng Zuzana 310 2 033/2443644 zuzana.gschweng@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Fučíkova 556, 903 01 Senec
posudkový lekár Salmáš Zdenko, MUDr. - - - -
A,D,Ď,I,F,J,K,L,V,W + kontrola Kakašová Erika, Mgr. 6 príz. 02/20453670 Erika.Kakasova@upsvr.gov.sk
E,G,M,N,Ň,O,P,R,T,Ť,U,Z Agnerová Zuzana, Mgr. 6 príz. 02/20453671 Zuzana.Agnerova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,H,CH,S,Š,X,Ž Hupková Irena 6 príz. 02/20453671 Irena.Hupkova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: F,G Hrachovská Eva, Mgr. 4 príz. 02/20453640 Eva.Hrachovska@upsvr.gov.sk
A,B,J,M,P,X,Z,Ž ,Ho Kausitzová Klára, Ing. 4 príz. 02/20453641 Klara.Kausitzova@upsvr.gov.sk
C,Č,D,Ď,CH,O,S,Š,U,T,Ť Mikyšková Emília 5 príz. 02/20453642 Emilia.Mikyskova@upsvr.gov.sk
E,H I, R,K,L,N,Ň,V,W Takácsová Zuzana, Mgr. 5 príz. 02/20453642 Zuzana.Takacsova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jaslovská Elena, Mgr. 303 2 033/ 244 3600 elena.jaslovska@upsvr.gov.sk
Modra Pösingerová Veronika, Mgr. 305 2 033/244 3603 veronika.posingerova@upsvr.gov.sk
Pezinok Veronika Fleischhackerová, Mgr. 304 2 033/244 3601 veronika.fleischhackerova@upsvr.gov.sk
Pezinok Kanková Barbara, Mgr. 305 2 033/244 3607 barbara.kankova@upsvr.gov.sk
Častá, Doľany, Limbach, Píla, Sv. Jur, Vinosady Kováčová Daniela, Bc. 304 2 033/244 3601 daniela.kovacova@upsvr.gov.sk
Pezinok-Grinava, Báhoň, Budmerice, Dubová, Jablonec, Šenkvice, Štefanová, Viničné , Vištuk, Slovenský Grob Klieštiková Daniela, Mgr. 305 2 033/244 3604 daniela.kliestikova @upsvr.gov.sk
koordinátor NP DEI Pavlacova Jana, Mgr. 308 2 033/244 3232 jana.pavlacova@upsvr.gov.sk
NP DEI OT Výchovné opatrenia /Pezinok/ Michaela Záhorská, Mgr. 607 5 033/2443605 michaela.rahlova@upsvr.gov.sk
NRS Gavalcová Dana, Mgr. 302 2 033/244 3602 dana.gavalcova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP EF.II Jurčíková Michaela, Mgr. 308 2 033/244 3232 michaela.jurcikova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Slováková Michaela, Mgr. 302 2 033/2443611 michaela.slovakova@upsvr.gov.sk
referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu -Rovinka Róková Katarína, Mgr. 12 2 02/204 53600 katarina.rokova@upsvr.gov.sk
Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Hamuliakovo, Senec /A,B,C,D,E/ Briestenská Zuzana, Mgr. 12 2 02/204 53603 zuzana.briestenska@upsvr.gov.sk
Hurbanova Ves,Nová Dedinka, Kalinkovo,Malinovo, Kostol. pri Dunaji, Veľký Biel, Senec/F,G,H,CH/ Križanová Mária, Mgr. 14 2 02/204 53602 maria.krizanova2@upsvr.gov.sk
Bernolákovo, Vlky, Tomášov, Tureň, Senec/O,P,R/ Úradníková Ľubica, PhDr, 14 2 02/204 53602 lubica.uradnikova@upsvr.gov.sk
Kaplná, Čataj, Igram, Boldog, Chor. Grob, Senec/S,T,U,V,Z/ Mrázová Katarína, Mgr. 14 2 02/204 53606 katarina.mrazova@upsvr.gov.sk
Kráľová pri Senci, Miloslavov, Dunajská Lužná, Senec/M,N/ Mitrášová Simona, Mgr. 15a 2 02/204 53601 simona.mitrasova@upsvr.gov.sk
Most pri Bratislave,Blatné, Reca+N.Svet, Hrubá Borša,Hr. Šúr, Senec/I,J,K,L/ Magyarová Ivana, Mgr. 14 2 02/204 53606 ivana.magyarova@upsvr.gov.sk
NRS Hodasová Gabriela, Mgr. 15a 2 02/204 53601 gabriela.hodasova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Zemanová Petra, Mgr. 12 2 02/204 53600 petra.zemanova@upsvr.gov.sk
pracovisko Fučíkova s. č. 556, Senec
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Natália Matušáková, Mgr. 3 príz. 02/204 53639, 033/ 2443616 natalia.matusakova@upsvr.gov.sk
NP DEI OT Výchovné opatrenia Izsaková Petra, Mgr. 2 príz. 02/20453604 petra.izsakova@upsvr.gov.sk
NP DEI OT Výchovné opatrenia Murcinová Máriana, Mgr. 2 príz. 02/20453604 mariana.murcinova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP DEI /Senec/ Zvolenský Vladimír, Mgr. 1 príz. 02/20453605 vladimir.zvolensky@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b Mária Poljovková, Mgr. 406 3 033/2443400 maria.poljovkova@upsvr.gov.sk
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49 Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 Príspevok na sťahovanie za prácou - § 53a Veronika Čechová, Ing. 403 3 033/2443451 veronika.cechova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60 NP - Praxou k zamestnaniu v BSK - § 54 Karin Grausová, Ing. 404 3 033/2443402 karin.grausova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j NP "Šanca na zamestnanie pre BSK" Daniela Soboličová, Mgr. 402 3 033/2443220 daniela.sobolicova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu udržania pracovných miest - §50k, asistent výboru pre otázky zamestnanosti, agenda projektov ESF, overovateľ výdavkov ESF Eva Halászová 403 3 033/2443222 eva.halaszova2@upsvr.gov.sk
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a Ľubica Kováčová 403 3 033/2443222 lubica.kovacova2@upsvr.gov.sk
Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56 Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť - §57 Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59 Ľudmila Majerčíková, Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Príspevok na aktivačnú činnosť § 52 Príspevok na aktivačnú činosť formou dobrovoľníckej služby - §52a) Jana Tuchyňová 404 2 033/2443403 jana.tuchynova@upsvr.gov.sk
Asistent projektového manažéra , implementácia projektu, rozpočty a publicita Antónia Kissová , Bc. 306 2 033/2443555 antonia.kissova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43 Klára Melicharová, Mgr. 413 3 033/2443315 klara.melicharova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ - §46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca -§47 Zuzana Hornáková, Mgr. 413 3 033/2443401 zuzana.hornakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43 Jarmila Kováčová, Mgr. 8b príz. 02/20453312 jarmila.kovacova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Monika Švarcová, Mgr. 406 3 033/2443316 monika.svarcova@upsvr.gov.sk
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Mária Kadlecová, Mgr. 206 1 033/2443110 maria.kadlecova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Zuzana Pavlovičová, JUDr. 8 príz. 02/20453301 zuzana.pavlovicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačných centier

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Viera Konkoľová, Ing. 313 2 033/2443370 viera.konkolova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Anton Štrba 313 2 033/2443370 anton.strba@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Ladislav Matula, Ing. 313 2 033/2443370 ladislav.matula@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Koordinátor AC Daniel Kmeťo 10 2 02/20453370 daniel.kmeto@upsvr.gov.sk
späť