Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Tatiana Melikantová , PhDr. 124 1. 053/2440310 tatiana.melikantova@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúcej oddelenia Ľuboslava Antlová , Mgr. 124 1. 053/2440456 luboslava.antlova@upsvr.gov.sk
Recepcia Božena Leitnerová , Mgr. 1 príz. 053/2440550 bozena.leitnerova@upsvr.gov.sk
Recepcia Marta Jarošiová , Bc. 2 príz. 053/2440221 marta.jarosiova@upsvr.gov.sk
Recepcia Daniela Fischerová , Mgr. 3 príz. 053/2440335 daniela.fischerova@upsvr.gov.sk
Dožiadania Monika Havrillová, Bc. 115/1 1. 053/2440643 monika.havrillova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Tatiana Schrötterová , Mgr. 123 1. 053/2440455 tatiana.schrotterova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Gabriela Sarnová, Ing. 123 1. 053/2440455 jana.slamena@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Lukáš Dzurický, Mgr. 123 1. 053/2440303 lukas.dzuricky@upsvr.gov.sk
poradca EURES Antónia Poklembová , PhDr. 123 1. 053/2440303 antonia.poklembova@upsvr.gov.sk
spolupráca a OAOTP Klaudia Šmelková , Bc. 115/1 1. 053 /2440317 klaudia.smelkova@upsvr.gov.sk
Arnutovce Mária Klimušová, Mgr. 13 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Betlanovce Zuzana Zemančíková, Mgr. 21 1. 053/2440557 zuzana.zemancikova@upsvr.gov.sk
Danišovce Michaela Slivošová, Mgr. 27 1. 053/2440331 michaela.slivosova@upsvr.gov.sk
Harichovce Branislava Hojnošová, PhDr. 14 príz. 053/2440311 branislava.hojnosova@upsvr.gov.sk
Hincovce Elena Debreceniová, Mgr. 34 1. 053/2440304 elena.debreceniova@upsvr.gov.sk
Hnilčík Barbora Cirbusová, Mgr. 19 1. 053/2440559 barbora.cirbusova@upsvr.gov.sk
Hnilec Eva Vojtilová, Bc. 5 príz. 053/2440337 eva.vojtilova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Klimušová Mária, Mgr. 13 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (H,CH,I,J,K) Dana Lesňáková, Ing. 18 1. 053/2440313 dana.lesnakova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (L,Ľ,M,N,Ň, O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Janka Spišáková, Mgr. 29 1. 053/2440560 janka.spisakova@upsvr.gov.sk
Chrasť nad Hornádom Janka Spišáková, Mgr. 29 1. 053/2440560 janka.spisakova@upsvr.gov.sk
Iliašovce Alexandra Dutková, Ing. 16 príz. 053/2440319 alexandra.dutkova@upsvr.gov.sk
Jamník Slávka Čurillová, Mgr. 30 1. 053/2440318 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Letanovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K) Barbora Bukšárová Slivenská, Mgr. 9 príz. 053/2440320 barbora.buksarovaslivenska@upsvr.gov.sk
Letanovce (L,Ľ, M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Lukáš Blažek, Bc. 15 príz. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Lieskovany Veronika Starostová, Mgr. 28 1. 053/2440516 veronika.starostova@upsvr.gov.sk
Markušovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J) Silvia Oravcová, Mgr. 22 1. 053/2440333 silvia.oravcova@upsvr.gov.sk
Markušovce (Ka- Kk) Slávka Čurillová, Mgr. 30 1. 053/2440318 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Markušovce (Kl) Barbora Cirbusová, Mgr. 19 1. 053/2440559 barbora.cirbusova@upsvr.gov.sk
Markušovce (Km- Ko) Danica Pomorská, Mgr. 31 1. 053/2440316 danica.pomorska@upsvr.gov.sk
Markušovce (Kp- Kz) Mária Korfantová, Mgr. 12 príz. 053/2440523 maria.korfantova@upsvr.gov.sk
Markušovce ( L,Ľ,M,N,Ň,O,P) Martin Zeleňák, Mgr. 23 1. 053/2440408 martin.zelenak@upsvr.gov.sk
Markušovce (R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Branislava Hojnošová, PhDr. 14 príz. 053/2440311 branislava.hojnosova@upsvr.gov.sk
Matejovce nad Hornádom Katarína Kubíková, Ing. 7 príz. 053/2440551 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Mlynky Danica Pomorská, Mgr. 31 1. 053/2440316 danica.pomorska@upsvr.gov.sk
Odorín Mária Klimušová, Mgr. 13 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Poráč Lucia Andrašíková, Mgr. 33 1. 053/2440304 lucia.andrasikova@upsvr.gov.sk
Rudňany (A,B,C, Č,D, Ď,E,F,G) Erik Vozár, Mgr. 10 príz. 053/2440556 erik.vozar@upsvr.gov.sk
Rudňany (H, CH,I) Alexandra Dutková, Ing. 16 príz. 053/2440319 alexandra.dutkova@upsvr.gov.sk
Rudňany (J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Mária Vargovčíková, Mgr. 20 1. 053/2440557 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Smižany (A,B) Elena Debreceniová, Mgr. 34 1. 053/2440304 elena.debreceniova@upsvr.gov.sk
Smižany (C,Č) Zuzana Zemančíková, Mgr. 21 1. 053/2440557 zuzana.zemancikova@upsvr.gov.sk
Smižany (D, Ď,O) Veronika Starostová, Mgr. 28 1. 053/2440516 veronika.starostova@upsvr.gov.sk
Smižany (E,F) Martin Zeleňák, Mgr. 23 1. 053/2440408 martin.zelenak@upsvr.gov.sk
Smižany (G) Lucia Andrašíková, Mgr. 33 1. 053/2440304 lucia.andrasikova@upsvr.gov.sk
Smižany (H,CH,I,J) Lukáš Blažek, Bc. 15 príz. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Smižany (K) Petra Farkašovská, Mgr. 8 príz. 053/2440314 petra.farkasovska@upsvr.gov.sk
Smižany (L,Ľ,M,N,Ň) Barbora Bukšárová Slivenská, Mgr. 9 príz. 053/2440320 barbora.buksarovaslivenska@upsvr.gov.sk
Smižany (O) Veronika Starostová, Mgr. 28 1. 053/2440516 veronika.starostova@upsvr.gov.sk
Smižany (P) Klimušová Mária, Mgr. 13 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Smižany (R,S,Š) Mária Korfantová, Mgr. 12 príz. 053/2440523 maria.korfantova@upsvr.gov.sk
Smižany (T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Dana Dobrovičová 11 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (A) Petra Farkašovská, Mgr. 8 príz. 053/2440314 petra.farkasovska@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (B) Erik Vozár, Mgr. 10 príz. 053/2440556 erik.vozar@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (C,Č,D,Ď) Veronika Starostová, Mgr. 28 1. 053/2440516 veronika.starostova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (E,F,G) Danica Pomorská, Mgr. 31 1. 053/2440316 danica.pomorska@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (H, CH) Gabriela Švarcová, Bc. 6 príz. 053/2440521 gabriela.svarcova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (I,J, Ka) Silvia Oravcová, Mgr. 22 1. 053/2440333 silvia.oravcova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Ke- Ko) Barbora Cirbusová, Mgr. 19 1. 053/2440559 barbora.cirbusova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Kr-Kz, L,Ľ) Slávka Čurillová, Mgr. 30 1. 053/2440557 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (M) Lucia Andrašíková, Mgr. 33 1. 053/2440304 lucia.andrasikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (N,Ň,O) Dana Dobrovičová 11 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (P) Katarína Kubíková, Ing. 7 príz. 053/2440551 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (R,S) Michaela Slivošová, Mgr. 27 1. 053/2440331 michaela.slivosova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Š,T, Ť) Eva Vojtilová, Bc. 5 príz. 053/2440337 eva.vojtilova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (U,V,W) Mária Vargovčíková, Mgr. 20 1. 053/2440557 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Z,Ž) Martin Zeleňák, Mgr. 23 1. 053/2440408 martin.zelenak@upsvr.gov.sk
Spišské Tomášovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ) Zuzana Zemančíková, Mgr. 21 1. 053/2440557 zuzana.zemancikova@upsvr.gov.sk
Spišské Tomášovce (M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Elena Debreceniová, Mgr. 34 1. 053/2440304 elena.debreceniova@upsvr.gov.sk
Spišský Hrušov Dana Lesňáková, Ing. 18 1. 053/2440313 dana.lesnakova@upsvr.gov.sk
Teplička nad Hornádom (A- H) Katarína Kubíková, Ing. 7 príz. 053/2440551 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Teplička nad Hornádom (I-Ž) Petra Farkašovská, Mgr. 8 príz. 053/24403014 petra.farkasovska@upsvr.gov.sk
Vítkovce Dana Dobrovičová 11 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
Vedúca referátu služieb pre občana Ondrušová Melánia, Ing 13 1. 053/2442317 melania.ondrusova@upsvr.gov.sk
Spolupráca a OAOTP, dožiadania Goliášová Anna 17 1. 053/2442315 anna.goliasova@upsvr.gov.sk
Bystrany (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ, M) Lopatková Dagmara, Mgr. 2 príz. 053/2442311 dagmara.lopatkova@upsvr.gov.sk
Bystrany (N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Krigovská Anna, Ing. 3 príz. 053/2442311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Kaľava Kopnická Mária, Mgr. 10 1. 053/2442515 maria.kopnicka@upsvr.gov.sk
Kolinovce Krigovská Anna, Ing. 3 príz. 053/2442311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Krompachy (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Dudrová Ivana, Mgr. 4 príz. 053/2442318 ivana.dudrova@upsvr.gov.sk
Krompachy (H,CH,I,J,K,L,Ľ, M) Fľaková Mária 5 príz. 053/2442318 maria.flakova@upsvr.gov.sk
Krompachy (N,Ň,O,P,R) Sekáčová Daša, Mgr. 6 1. 053/2442517 dasa.sekacova@upsvr.gov.sk
Krompachy (S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Terpáková Mária, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Olcnava Lopatková Dagmara, Mgr. 2 príz. 053/2442311 dagmara.lopatkova@upsvr.gov.sk
Oľšavka Lopatková Dagmara, Mgr. 2 príz. 053/2442311 dagmara.lopatkova@upsvr.gov.sk
Slatvina Sekáčová Daša, Mgr. 6 1. 053/2442517 dasa.sekacova@upsvr.gov.sk
Slovinky (A- N) Šupiková Ľubica, Mgr. 7 1. 053/2442517 lubica.supikova@upsvr.gov.sk
Slovinky (O-Ž) Kopnická Mária, Mgr. 10 1. 053/2442515 maria.kopnicka@upsvr.gov.sk
Spišské Vlachy (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ, M,N,Ň,O,P) Kopnická Mária, Mgr. 10 1. 053/2442515 maria.kopnicka@upsvr.gov.sk
Spišské Vlachy (R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Terpáková Mária, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Vojkovce Terpáková Mária, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Žehra (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH) Šupiková Ľubica, Mgr. 7 1. 053/2442517 lubica.supikova@upsvr.gov.sk
Žehra (I,J,K,L,Ľ, M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Sekáčová Daša, Mgr. 6 1. 053/2442517 dasa.sekacova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
Vedúca pracoviska Tatiana Zdravecká, PhDr. 26 sut. 053/2443300 tatiana.zdravecka@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúcej pracoviska a agent pre VPM Mária Lukáčová, Ing. 219 2. 053/2443310 maria.lukacova@upsvr.gov.sk
Spolupráca s OAOTP Magdaléna Gajdošová,Mgr. 221 2. 053/2443318 magdalena.gajdosova@upsvr.gov.sk
Recepcia, výdaj žiadosti, dožiadania, potvrdenia Dana Blažovská 16 príz. 053/2443100 dana.blazovska@upsvr.gov.sk
Recepcia, príjem dokladov ŠSD Gabriela Lörincová, Bc. 17 príz. 053/2443100 gabriela.lorincova@upsvr.gov.sk
Projekt BAZ,ZAZ, zástupca pre úsek služieb pre občana a recepcie Marcela Kipikašová, Ing. 3 príz. 053/2443314 marcela.kipikasova@upsvr.gov.sk
Informatik Jozef Guza, Ing. 216 2. 053 /2443151 jozef.guza@upsvr.gov.sk
Gelnica (A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ) Magdaléna Klingová, JUDr. 5 príz. 053/2443315 magdalena.klingova@upsvr.gov.sk
Gelnica (E,F,G)) Erik Vozár, Mgr. 6 príz. 053/2443315 erik.vozar@upsvr.gov.sk
Gelnica( H - Ž) Lucia Kuchtová 8 príz. 053/2443317 lucia.kuchtova@upsvr.gov.sk
Helcmanovce (A - O) Janka Jablonovská 14 príz. 053/2443312 janka.jablonovska@upsvr.gov.sk
Helcmanovce (P - Ž) Eva Petričková 15 príz. 053/2443312 eva.petrickova@upsvr.gov.sk
Henclová Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Hrišovce Erik Vozár, Mgr. 6 príz. 053/2443315 alzbeta.ferencova@upsvr.gov.sk
Jaklovce Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Kojšov Mária Novotná 4 príz. 053/2443323 maria.novotna@upsvr.gov.sk
Kluknava Anna Vilčková, Bc. 12 príz. 053/2443514 anna.vilckova@upsvr.gov.sk
Margecany Anna Vilčková, Bc. 12 príz. 053/2443514 anna.vilckova@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Hnilcom Eva Petričková 15 príz. 053/2443312 eva.petrickova@upsvr.gov.sk
Nálepkovo(A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, H, CH, I, J, V, W, X, Y, Z, Ž) Andrea Smoradová, Bc. 9 príz. 053/2443551 andrea.smoradova@upsvr.gov.sk
Nálepkovo (K, L, Ľ, M, N, Ň, O, P, Q, R, S, Š, T, Ť, U) Mária Novotná 4 príz. 053/2443323 maria.novotna@upsvr.gov.sk
Prakovce Janka Jablonovská 14 príz. 053/2443312 janka.jablonovska@upsvr.gov.sk
Richnava (A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, J, K, L, Ľ, M) Magdaléna Klingová, JUDr. 5 príz. 053/2443315 magdalena.klingova@upsvr.gov.sk
Richnava (H, CH, I, N, Ň, O, P, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž) Erik Vozár, Mgr. 6 príz. 053/2443315 alzbeta.ferencova@upsvr.gov.sk
Smolnícka Huta Anna Vilčková, Bc. 12 príz. 053/2443514 anna.vilckova@upsvr.gov.sk
Smolník Anna Vilčková, Bc. 12 príz. 053/2443514 anna.vilckova@upsvr.gov.sk
Stará Voda Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Švedlár(A - Ž) Zdena Kűfferová 11 príz. 053/2443514 zdena.kufferova@upsvr.gov.sk
Úhorná Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Veľký Folkmár Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Závadka Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Žakarovce Andrea Smoradová, Bc. 9 príz. 053/2443551 andrea.smoradova@upsvr.gov.sk
§53, § 32, §53a, rozhodovacia činnosť, NV Zora Schűtzova, Mgr. 7 príz. 053/2443513 zora.schutzova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mária Števliková, Ing. 13 príz. 053/2443321 maria.stevlikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca Mokrišová Helena, Mgr. 214 2. 053/2440558 helena.mokrisova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Badzik Lukáš, Mgr. 216 2. 053/2440515 lukas.badzik@upsvr.gov.sk
samostatný radca Biacovská Renáta Mgr. 212 2. 053/2440512 renata.biacovska@upasvr.gov.sk
samostatný radca Duľová Ingrid, Mgr. 216 2. 053/2440515 ingrid.dulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Fajthová Denisa, Mgr. 216 2. 053/2440515 denisa.fajthova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Gaborčíková Alena, Mgr. 213 2. 053/2440555 alena.gaborcikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Leitnerová Monika, Mgr. 215 2. 053/2440514 monika.leitnerova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Majcherová Magdaléna, Mgr. 217 2. 053/2440517 magdalena.majcherova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Perovská Ľuba, Mgr. 217 2. 053/2440517 luba.perovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca Pallová Marcela, Ing. 213 2. 053/2440555 marcela.pallova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Radović Lýdia, Mgr. 212 2. 053/2440512 lydia.radovic@upsvr.gov.sk
samostatný radca Snopková Miroslava, Ing. 219 2. 053/2440501 miroslava.snopkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Šefčíková Valéria, Mgr. 219 2. 053/2440501 valeria.sefcikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Štiffelová Darina, Ing. 217 2. 053/2440517 darina.stiffelova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Zakuciová Dana, PhDr. 215 2. 053/2440514 dana.zakuciova@upsvr.gov.sk
Terénni pracovníci
referent Polomová Zuzana, Mgr. 208 1. 053/2440520 zuzana.polomova@upsvr.gov.sk
referent Maximová Mariana, Mgr. 208 1. 053/2440520 mariana.maximova@upsvr.gov.sk
referent Šoltés Tomáš, Mgr. 208 1. 053/2440520 tomas.soltes@upsvr.gov.sk
Pracovisko Krompachy
samostatný radca Čurillová Ivana, Mgr. 22 2. 053/2442511 ivana.curillova@upsvr.gov.sk
odborný radca Ferenčáková Adriána, Mgr. 22 2. 053/2442513 adriana.ferencakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Kontrošová Michaela, Mgr. 28 2. 053/2442553 michaela.kontrosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Pošteková Zdenka, Bc. 22 2. 053/2442513 zdenka.postekova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Ščurková Marta, Mgr. 27 2. 053/2442551 marta.scurkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Gelnica
samostatný radca Mihaliková Michaela, Mgr 7 suterén 053/2443515 michaela.mihalikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Marianna Hamžíková, Mgr. 7 suterén 053/2443515 marianna.hamzikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Blanka Marcinková, JUDr. 3 suterén 053/2443516 blanka.marcinkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Karin Pavlovová, Mgr. 2 suterén 053/2443552 karin.pavlovova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Andrea Mníchová, Ing. 1 suterén 053/2443512 andrea.mnichova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Veronika Rendošová, Bc. 1 suterén 053/2443512 veronika.rendosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Radka Korfantová, Mgr. 13 suterén 053/2443517 radka.korfantova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Miriam Marčeková, Ing. 13 suterén 053/2443517 miriam.marcekova@upsvr.gov.sk
Terénni pracovníci - prac. Gelnica
referent Arpád Plachetka, Mgr. 2 prízemie 053/2443101 arpad.plachetka@upsvr.gov.sk
referent Juraj Tindira, Mgr. 2 prízemie 053/2443101 juraj.tindira@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

Odborárov 53, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Aktivačné centrum SN -1 532440372
Aktivačné centrum SN -2 532440371
Aktivačné centrum SN -3 532440370
Aktivačné centrum Krompachy 532442370
Aktivačné centrum Gelnica 533443370

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Tirpáková Eva, Ing. 320 3 053/2440400 eva.tirpakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou, §32 ods. 12 písm. d - náhrada časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní Bajtoš Miškovská Zuzana, Ing. 224 2 053/2440459 zuzana.bajtosmiskovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, NP REŠTRAT pre MUoZ, NP REŠTART pre DNO Bednárová Tatiana, Mgr. 226 2 053/2440458 tatiana.bednarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Brandoburová Henrieta, Ing. 222 2 053/2440405 henrieta.brandoburova@upsvr.gov.sk
hlavný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, Cermanová Dana 227 2 053/2440402 dana.cermanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NP Šanca pre mladých Fedorčáková Lucia, Mgr. 317 3 053/2440553
samostatný radca, NP Praxou k zamestnaniu Gondová Mária, Ing. 316 3 053/2440407 maria.gondova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Výbor pre otázky zamestnanosti, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť Gondová Zuzana, Ing. 318 3 053/2440410 zuzana.gondova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Harhovská Júlia, Ing. 223 2 053/2440223 julia.harhovska@upsvr.gov.sk
hlavný referent, §50 - Príspevok na vytvorenie miesta pre ZUoZ , §53b - Príspevok na dopravu do zamestnania, §47 - Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca Hrušovská Darina 229 2 053/244406 darina.hrusovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §50 - Príspevok na vytvorenie miesta pre ZUoZ , §53b - Príspevok na dopravu do zamestnania, §47 - Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca Hvizdošová Renáta, Mgr. 229 2 053/244401 renata.hvizdosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NP Šanca pre mladých Ilašová Adriana, Ing. 318 3 053/2440553 adriana.ilasova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta Kollárová Mária, Mgr. 227 2 053/2440402 maria.kollarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj , §50j - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Kuruc Stanislav, Mgr. 228 2 053/2440312 stanislav.kuruc@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,§52a - príspevok na dobrovoľnícku službu Majcherová Eva, Mgr. 228 2 053/2440312 eva.majcherova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §51 - Absolventská prax Melikantová Marcela. Mgr. 225 2 053/2440452 marcela.melikantova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť Olšiaková Katarína, Ing. 318 3 053/2440403 katarina.olsiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnan Paločková Zdenka, Mgr. 228 2 053/2440552 zdenka.palockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou, §32 ods. 12 písm. d - náhrada časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní Piklová Adriana, Mgr. 224 2 053/2440459 adriana.piklova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Regásková Zuzana, Ing. 315 3 053/2440220 zuzana.regaskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca-NP Praxou k zamestnaniu Sitková Zuzana, Ing. 201 2 053/2440453 zuzana.sitkova@upsvr.gov.sk
hlavný referent, §51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní Školníková Zdenka 316 3 053/2440407 zdenka.skolnikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca-NP Praxou k zamestnaniu Tekáčová Mária, Mgr. 225 2 053/2440452 maria.tekacova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NP REŠTART pre DNO Tóthová Beáta, Ing. 228 2 053/2440312 beata.tothova3@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Vlková Zuzana, Ing. 223 2 053/2440223 zuzana.vlkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Záhradníková Lívia, Ing. 222 2 053/2440405 livia.zahradnikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, NP REŠTRAT pre MUoZ, NP REŠTART pre DNO Zvolenská Janka, Mgr. 226 2 053/2440458 janka.zvolenska@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Stoličná Danica, Mgr. 211 2 053/2440450 danica.stolicna@upsvr.gov.sk
samostatný radca, zástupkyňa vedúcej , odborné poradenské služby Dzimková Ľubomíra, Ing. 211 2 053/2440457 lubomira.dzimkova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania NP Vzdelávanie mladých UoZ Ing. Lucia Jiroušková 221 2 053/2440454 Lucia.jirouskova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania NP Vzdelávanie mladých UoZ Mgr. Klaudia Maláková- Dzurová 115/2 1 053/2440460 klaudia.malakovadzurova@upsvar.gov.sk
odborný poradca NP Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie Mgr. Katarína Filipová 115/2 1 053/2440460 katarina.filipova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ Ing. Lucia Tkáčová
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ Mgr. Lívia Vincentyová
samostatný radca, odborné poradenské služby Stanislavova Iveta, Mgr. 221 2 053/2440454 iveta.stanislavova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Gajanová Lenka, Mgr. 115/2 1 053/2440451 lenka.gajanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Langová Anna, Mgr. 115/2 1 053/2440451 anna.langova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
samostatný radca, odborné poradenské služby Kurillová Kvetoslava 26 2 053/2442319 kvetoslava.kurillova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie Mgr. Andrea Patzová 26 2 053/2442319 andrea.patzova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ
odborný poradca NP Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre dlhodobonezamestnaných UoZ
pracovisko Gelnica
samostatný radca, odborné poradenské služby Čechová Lenka, Mgr. 225 2 053/2443311 lenka.cechova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Odborárov 53, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Sopková Marietta, Mgr. 107 príz. 053/2440670 marietta.sopkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Jindová Helga, Bc.,Ing. 101 príz. 053/2440644 jindova.helga@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Susová Zuzana, Mgr. 101 príz. 053/2440644 zuzana.susova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Bednárová Miroslava, Mgr. 101 príz. 053/2440644 miroslava.bednarova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Mikolajová Zuzana, Mgr. 102 príz. 053/2440641 zuzana.mikolajova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Lačná Mária, Mgr. 102 príz. 053/2440641 maria.lacna@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Kalafutová Dalida, Mgr. 102 príz. 053/2440641 dalida.kalafutova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Jezerčáková Monika, Mgr. 108 príz. 053/2440645 monika.jezercakova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Chovančíková Dominika, Mgr. 108 príz. 053/2440645 dominika.chovancikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Grigerová Alena 103 príz. 053/2440673 alena.grigerova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Ilkovič Dávid 103 príz. 053/2440673 david.ilkovic@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Šestáková Monika, Mgr. 104 príz. 053/2440677 monika.šestakova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Petrovičová Ingrid, Mgr. 106 príz. 053/2440672 ingrid.petrovicova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Varša Pavel, Mgr. 106 príz. 053/2440672 pavel.varsa@upsvr.gov.sk
praovisko Krompachy
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Cukerová Katarína, Bc. 6 príz. 053/2442643 katarina.cukerova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Ontková Alena, Ing. 6 príz. 053/2442641 alena.ontkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Kovalčíková Alena, Mgr. 3 053/2443640 alena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Budinský Miroslav, Ing. 14 053/2443642 miroslav.budinsky@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Ferencová Daniela, Mgr. 12 053/2443643 daniela.ferencova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Podracká Nikoleta, Ing. 12 053/2443643 nikoleta.podracka@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Timková Lucia, Ing. 11 053/2443641 lucia.timkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Tokarčíková Martina, PhDr. 5 053/2443644 martina.tokarcikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Olejníková Jaroslava, Ing. 13 053/2443671 jaroslava.olejnikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Paukertová Ingrid, Bc. 1 053/2443670 ingrid.paukertova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Barboričová Monika 4 053/2443672 barboricova.monika@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Odborárov 53, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Makarová Beáta, Ing. B 203 1 053/2440170 beata.makarova@upsvr.gov.sk
podateľňa Spišská Nová Ves Kočišová Anna A 4 príz. 053/2440999 anna.kocisova@upsvr.gov.sk
podateľňa Spišská Nová Ves Gardošíková Andrea A 4 príz. 053/2440999 andrea.gardosikova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok JUDr. Jozef Rimský B 209 1 053/2440182 jozef.rimsky@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Dana Sirotná B 209 1 053/2440182 dana.sirotna@upsvr.gov.sk
pokladňa Mgr. Longauerová Lenka B 205 1 053/2440191 lenka.longauerova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
podateľňa Vojtilová Mária 12 1 053/2442195 maria.vojtilova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
podateľňa Hudáková Lýdia 20 príz. 053/2443195 lydia.hudakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Krajňáková Eva, PhDr., PhD. 310 2 053/2440600 eva.krajnakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Augustinová Magdaléna, PhDr. 303 2 053/2440603 magdalena.augustinova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bartková Zuzana, Mgr. 307 2 053/2440606 zuzana.bartkova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Bučáková Helena, Mgr. 304 2 053/2440602 helena.bucakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Hrubjaková Katarína, Mgr. 309 2 053/2440601 katarina.hrubjakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Hrušková Monika, Mgr. 301 2 053/2440614 monika.hruskova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Hurajtová Eva, Mgr. 301 2 053/2440614 eva.hurajtova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Rumanová Miroslava, Mgr. 307 2 053/2440606 miroslava.rumanova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Suchý Marek, Mgr. 309 2 053/2440601 marek.suchy@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť Štefanková Renáta, Mgr. 308 2 053/2440611 renata.stefankova@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent Džubáková Ivana, PhDr. 402 3 053/2440607 ivana.dzubakova@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent Varša Pavel, Mgr. ml. 402 3 053/2440607 pavel.varsa2@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Nemergutová Lenka, Mgr. 401 3 053/2440605 lenka.nemergutova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Wachterová Adriana, Mgr. 401 3 053/2440605 adriana.wachterova@upsvr.gov.sk
OT NRS - sociálny pracovník Borženská Mária, Mgr. 405 3 053/2440102 maria.borzenska@upsvr.gov.sk
OT NRS - psychológ Ondrejčáková Veronika, Mgr. 405 3 053/2440102 veronika.ondrejcakova@upsvr.gov.sk
OT VO - sociálny pracovník Fiľakovská Zuzana, Mgr. 406 3 053/2440604 zuzana.filakovska@upsvr.gov.sk
OT VO - psychológ 406 3 053/2440604
pracovisko Krompachy
Sociálnoprávna ochrana detí Bogačevičová Katarína, Mgr. 26 2 053/2442605 katarina.bogacevicova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Kseňáková Henrieta, Mgr. 24 2 053/2442514 henrieta.ksenakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Švigár Roman, Mgr. 24 2 053/2442514 roman.svigar@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Holotňáková Marcela, Mgr. 25 2 053/2442606 marcela.holotnakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Balgová Radoslava, Mgr 25 2 053/2442606 radoslava.balgova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
Sociálnoprávna ochrana detí Čechová Viera, Mgr. 11 suterén 053/2443602 viera.cechova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Dzurendová Katarína, Mgr. 60 suterén 053/2443606 katarina.dzurendova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Petríková Slávka, Mgr. 59 suterén 053/2443601 slavka.petrikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Rostášová Alžbeta, PhDr. 10 suterén 053/2443603 alzbeta.rostasova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Šimková Karolína, Mgr. 9 suterén 053/2443600 karolina.simkova@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent Olexová Ivana, Mgr. 61 suterén 053/2443604 ivana.olexova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Nalevanková Patrícia, Mgr. 61 suterén 053/2443604 patricia.nalevanova@upsvr.gov.sk
OT VO - sociálny pracovník Petrušová Viktória, Mgr. 4 suterén 053/2443605 viktoria.petrusova@upsvr.gov.sk
OT VO - psychológ 4 suterén 053/2443605

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVR Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica

Hlavná 1, 056 01 Gelnica Recepcia: 053/244 3 100
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca pracoviska Zdravecká Tatiana, PhDr. 26 -1 053/244 3 500 tatiana.zdravecka@upsvr.gov.sk
Recepcia Blažovská Dana 43 príz. 053/244 3 100 dana.blazovska@upsvr.gov.sk
Agenda ekonomiky - podateľňa Hudáková Lýdia 20 príz. 053/244 3 195 lydia.hudakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana (OSO) Kipikašová Marcela, Ing. 6 príz. 053/244 3 314 marcela.kipikasova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre zamestnávateľa (OSZ) Lukáčová Mária, Ing. 219 2 053/244 3 310 maria.lukacova4@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Čechová Lenka, Mgr. 225 2 053/244 3 311 lenka.cechova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Mihaliková Michaela, Mgr. 7 -1 053/244 3 515 michaela.mihalikova@upsvr.gov.sk
Referát PPK ŤZP a PČ Kovalčíková Alena, Mgr. 3 príz. 053/244 3 640 alena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Referát SPO detí a sociálnej kurately Smorada Ján, Ing. 11 -1 053/244 3 600 jan.smorada@upsvr.gov.sk
Agenda Aktivačné centrum Lukáčová Tamara, Mgr. 214 2 053/244 3 370 tamara.lukacova@upsvr.gov.sk
Terénni pracovníci (HN, ŠSD, náhradné výživné) Plachetka Arpád, Mgr. 19 príz. 053/244 3 101 arpad.plachetka@upsvr.gov.sk
späť