Kontakty

Riaditeľ úradu

J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen, informácie UPSVR Zvolen - tel: 045/2441999, zv@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka úradu Šlosiariková Katarína, PhDr., PhD 411 3 045/2441 100 katarina.slosiarikova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa Petrasová Agáta, Ing. 412 3 045/2441 101 agata.petrasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky - podateľňa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa - Zvolen, J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen Katreniaková Mária 212 1 045/2441 195 maria.katreniakova@upsvr.gov.sk
podateľňa - Detva, Štúrova 35, 962 12 Detva Gajdošová Gabriela 11 1 045/2443 195 gabriela.gajdosova@upsvr.gov.sk
podateľňa - Krupina, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina Čierna Alena, Mgr. 230 1 045/2442 195 alena.cierna@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Kompletný prehľad rozdelenia agendy OSO si nájdete na záložke "Oddelenie služieb pre občana" - "Pracovisko OSO"
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana - pracovisko Zvolen
Vedúca oddelenia Dolníková Monika, Ing. 203 1 045/2441 310 monika.dolnikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 11 - recepcia Minárová Milota 120 0 045/2441 315 milota.minarova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 06 Andreánska Jana 120 0 045/2441 311 jana.andreanska@upsvr.gov.sk
Pracovisko 04 Bariaková Zlata, Mgr. 120 0 045/2441 338 zlata.bariakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 09 Brzuľová Ivana, Mgr. 205 1 045/2441 319 ivana.brzulova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 03 Dančeková Elena, Mgr. 120 0 045/2441 329 elena.dancekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 18 Gáboríková Erika 105 0 045/2441 325 erika.gaborikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 02 Giertlová Janka, Bc. 202 1 045/2441 318 janka.giertlova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 10 Golianová Zuzana, Bc. 120 0 045/2441 317 zuzana.golianova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 05 Halamová Silvia, Bc. 120 0 045/2441 331 silvia.halamova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 20 Hric Miroslav, Ing. 105 0 045/2441 323 miroslav.hric@upsvr.gov.sk
Pracovisko 14 Končková Katarína, Ing. 105 0 045/2441 333 katarina.konckova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12 Koreňová Lenka 105 0 045/2441 326 lenka.korenova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 24 Kučerová Jana, Ing. 202 1 045/2441 336 jana.kucerova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 16 Martinková Katarína, Mgr. 105 0 045/2441 332 katarina.martinkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 07 Murínová Monika, Bc. 205 1 045/2441 328 monika.murinova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 17 Murínová Vlasta 202 1 045/2441 327 vlasta.murinova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 06 Mülerová Alena, Ing. 203 1 045/2441 316 alena.mullerova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko 23 Petrová Monika, Mgr. 202 1 045/2441 324 monika.petrova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 08 Sedliaková Adriana 205 1 045/2441 314 adriana.sedliakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 19 Supuková Otília, Ing. 105 0 045/2441 334 otilia.supukova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana - pracovisko Krupina
Vedúca oddelenia Tóthová Janka, Ing. 355 1 045/2442 350 janka.tothova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 01 - recepcia Cesnaková Miroslava 231 1 045/2442 363 miroslava.cesnakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12 Babiaková Martina, Mgr. 251 1 045/2442 366 martina.babiakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 10 Balogová Ľubica 252 1 045/2442 365 lubica.balogova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 08 Bartíková Renáta 253 1 045/2442 351 renata.bartikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 11 Baťová Jana 251 1 045/2442 361 jana.batova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 06 Benková Miroslava, Ing. 254 1 045/2442 353 miroslava.benkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12 Fegyesová Zuzana 254 1 045/2442 353 zuzana.fegyesova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 03 Foltánová Katarína 255 1 045/2442 352 katarina.foltanova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 09 Krajčová Denisa 254 1 045/2442 364 denisa.krajcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 02 Slúková Miroslava 255 1 045/2442 357 miroslava.slukova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 05 Tomaškinová Anna 252 1 045/2442 359 anna.tomaskinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana - pracovisko Detva
Vedúca oddelenia Vaculčiaková Marta, Mgr. 24 1 045/2443 370 marta.vaculciakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 01 - recepcia Krnáčová Anna, Ing. 11 1 045/2443 385 anna.krnacova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 07 Babicová Renáta, Mgr. 14 1 045/2443 381 renata.babicova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 02 Budáčová Lenka, Mgr. 12 1 045/2443 379 lenka.budacova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 10 Gašparová Lenka, Mgr. 17 1 045/2443 375 lenka.gasparova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 06 Hanesová Katarína, Mgr. 14 1 045/2443 386 katarina.hanesova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 14 Jančíchová Michaela, Mgr. 19 1 045/2443 384 michaela.jancichova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 05 Matúšková Henrieta, Mgr. 13 1 045/2443 373 henrieta.matuskova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 03 Melichová Iveta, Mgr. 12 1 045/2443 382 iveta.melichova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 02 Miháliková Silvia, Ing. 12 1 045/2443 379 silvia.mihalikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 13 Obrtancová Oľga, Bc. 19 1 045/2443 387 olga.obrtancova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 09 Očenášová Anna, Mgr. 16 1 045/2443 376 anna.ocenasova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12 Purdeková Alena, Bc. 17 1 045/2443 374 alena.purdekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 04 Sliacka Ľubica, Mgr. 13 1 045/2443 378 lubica.sliacka@upsvr.gov.sk
Viazanicová Elena 11 1 045/2443 377 elena.viazanicova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Beľa Milan, Mgr. 410 3 045/2441 300 milan.bela@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Zvolen
Adam Jozef, Ing. 204 1 045/2441 337 jozef.adam@upsvr.gov.sk
Horňáková Michaela, Mgr. 204 1 045/2441 322 michaela.hornakova@upsvr.gov.sk
Koščová Erika, Mgr. 204 1 045/2441 321 erika.koscova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Krupina
Halászová Františka, Mgr. 354 2 045/2442 362 frantiska.halaszova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Detva
Grexa Pavel 28 2 045/2443 151 pavel.grexa@upsvr.gov.sk
Jamnický Ján, Ing. 28 2 045/2443 372 jan.jamnicky@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania - Zvolen
Bosáková Viera, Ing. 306 2 045/2441 302 viera.bosakova@upsvr.gov.sk
Štímelová Zuzana, Ing. 306 2 045/2441 301 zuzana.stimelova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania - pracovisko Krupina
Slámková Anna, PhDr. 351 2 045/2442 301 anna.slamkova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania - pracovisko Detva
Hegedűsová Mária, Bc. 23 2 045/2443 301 maria.hegedusova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Zvolen
Genčiová Annamária, Mgr., PhD. 209 1 045/2441 426 annamaria.genciova@upsvr.gov.sk
Gergel Milan, PhDr. 209 1 045/2441 421 milan.gergel@upsvr.gov.sk
Rausová Anna, Bc. 209 1 045/2441 424 anna.rausova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Tereňová Eva, Bc. 209 1 045/2441 420 eva.terenova@upsvr.gov.sk
Turčanová Anna, PeadDr. 209 1 045/2441 427 anna.turcanova@upsvr.gov.sk
Urbanová Martina, Ing. 209 1 045/2441 423 martina.urbanova@upsvr.gov.sk
Zvolen, Námestie SNP 35/48
Magicová Anna, Mgr. 427 4 045/2441 422 anna.magicova@upsvr.gov.sk
Škarčáková Ivana, Ing. 429 4 045/2441 425 ivana.skarcakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Krupina
Feja Radoslav, Mgr. 242 1 045/2442 421 radoslav.feja@upsvr.gov.sk
Ponický Jakub, Mgr. 242 1 045/2442 422 jakub.ponicky@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Detva
Golianová Zuzana, Mgr. 22 2 045/2443 421 zuzana.golianova2@upsvr.gov.sk
Sláviková Andrea, Ing. 22 1 045/2443 422 andrea.slavikova2@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie AOTP a ESF - Zvolen
Dolniaková Eva, Mgr. 304 2 045/2441 456 eva.dolniakova@upsvr.gov.sk
Klimová Katarína, Mgr. 310 2 045/2441 454 katarina.klimova@upsvr.gov.sk
Lakotová Eva, Bc. 309 2 045/2441 453 eva.lakotova@upsvr.gov.sk
Moravcová Mária, Mgr. 309 2 045/2441 231 maria.moravcova@upsvr.gov.sk
Oslancová Erika 309 2 045/2441 233 erika.oslancova@upsvr.gov.sk
Sieglová Petra, Ing. 310 2 045/2441 401 petra.sieglova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Šníderová Jana, PhDr. 308 2 045/2441 450 jana.sniderova@upsvr.gov.sk
Štefunková Anna, Bc. 304 2 045/2441 455 anna.stefunkova@upsvr.gov.sk
Štrbíková Eva 310 2 045/2441 404 eva.strbikova@upsvr.gov.sk
Švecová Katarína, Bc. 309 2 045/2441 235 katarina.svecova@upsvr.gov.sk
Vajdová Mária 310 2 045/2441 457 maria.vajdova@upsvr.gov.sk
Vilhančeková Katarína, Bc. 310 2 045/2441 403 katarina.vilhancekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a ESF - Krupina
Holúbková Mária 326 2 045/2442 473 maria.holubkova@upsvr.gov.sk
Kyslý Ľubomír, Ing. 327 2 045/2442 471 lubomir.kysly@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a ESF - Detva
Kubková Mária 27 2 045/2443 484 maria.kubkova@upsvr.gov.sk
Šufliarska Jana 25 2 045/2443 482 jana.sufliarska@upsvr.gov.sk
Uhrinová Katarína 27 2 045/2443 483 katarina.uhrinova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Aktivačné centrum - Zvolen
Fischer Anna 211 1 045/2441 435 anna.fischer@upsvr.gov.sk
Jankovský Ján, Mgr. 211 1 045/2441 435 jan.jankovsky@upsvr.gov.sk
Kopyl Galina, PhDr. 211 1 045/2441 433 galina.kopyl@upsvr.gov.sk
Vedúci oddelenia Maťaš Vladimír, Ing. 211 1 045/2441 430 vladimir.matas@upsvr.gov.sk
Sitárová Marcela, Ing. 211 1 045/2441 435 marcela.sitarova@upsvr.gov.sk
Sklenárová Denisa 211 1 045/2441 433 denisa.sklenarova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum - Krupina
Antalov Ivan 328 2 045/2442 432 ivan.antalov@upsvr.gov.sk
Čelková Dušana, Ing. 342 2 045/2442 431 dusana.celkova@upsvr.gov.sk
Gajdoš Patrik, Bc. 328 2 045/2442 432 patrik.gajdos@upsvr.gov.sk
Jambrichová Beáta 342 2 045/2442 435 beata.jambrichova@upsvr.gov.sk
Luptáková Zuzana, M.A. 342 2 045/2442 433 zuzana.luptakova@upsvr.gov.sk
Ondrík Milan 328 2 045/2442 432 milan.ondrik@upsvr.gov.sk
Šumichrastová Barbora, Ing. 342 2 045/2442 433 barbora.vicianova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum - Detva
Chodúr Dušan 21 1 045/2443 435 dusan.chodur@upsvr.gov.sk
Gavurík Ján 21 1 045/2443 435 jan.gavurik@upsvr.gov.sk
Marková Mária 21 1 045/2443 435 maria.markova@upsvr.gov.sk
Sarvašová Lucia, Ing. 21 1 045/2443 433 lucia.sarvasova@upsvr.gov.sk
Stieranková Eva, Bc. 21 1 045/2443 435 eva.stierankova@upsvr.gov.sk
Svoreň Peter 21 1 045/2443 435 peter.svoren@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Náhlik Miroslav, PhDr. 414 3 045/2441 500 miroslav.nahlik@upsvr.gov.sk
Zvolen, Námestie SNP 35/48
Kraus Rastislav, Mgr. 425 4 045/2441 505 rastislav.kraus@upsvr.gov.sk
Rejko Ľubomír, Mgr. 423 4 045/2442 736 lubomir.rejko@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb - Zvolen, Námestie SNP 35/48

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Baňasová Soňa, Mgr. 414 4 045/2441 611 sona.banasova@upsvr.gov.sk
Chrenková Petra, Mgr. 418 4 045/2441 616 petra.chrenkova@upsvr.gov.sk
Madarasová Anna, Mgr. 412 4 045/2441 612 anna.madarasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb - Krupina
Krčmáriková Monika, Mgr. 334 2 045/2442 735 monika.krcmarikova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb - Detva
Lizoň Dušan, Mgr. 26 2 045/2443 756 dusan.lizon@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Zvolen, Námestie SNP 35/48
Bosáková Renáta, Mgr. 421 4 045/2441 607 renata.bosakova@upsvr.gov.sk
Danielová Ľuboslava, Bc. 416 4 045/2441 608 luboslava.danielova@upsvr.gov.sk
Hrčková Ľubica, Mgr. 421 4 045/2441 604 lubica.hrckova@upsvr.gov.sk
Hrončiaková Drahuša, Bc. 416 4 045/2441 603 drahusa.hronciakova@upsvr.gov.sk
Kanková Lucia, Mgr. 419 4 045/2441 613 lucia.kankova@upsvr.gov.sk
Vedúci oddelenia Klimo Adrián, Mgr. 415 4 045/2441 600 adrian.klimo@upsvr.gov.sk
Melicherová Zuzana, Mgr. 418 4 045/2441 605 zuzana.melicherova@upsvr.gov.sk
Nikšičová Katarína, Mgr. 418 4 045/2441 614 katarina.niksicova@upsvr.gov.sk
Račková Ľubomíra, Mgr. 417 4 045/2441 606 lubomira.rackova@upsvr.gov.sk
Valová Ružena, Bc. 419 4 045/2441 602 ruzena.valova@upsvr.gov.sk
Vinczeová Zuzana, Mgr. 421 4 045/2441 609 zuzana.vinczeova@upsvr.gov.sk
Zeliesková Katarína, Mgr. 417 4 045/2441 601 katarina.zelieskova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Krupina
Baucová Viera, Bc. 236 1 045/2442 734 viera.baucova@upsvr.gov.sk
Konôpková Ľubica, PhDr. 234 1 045/2442 732 lubica.konopkova@upsvr.gov.sk
Pupavová Katarína, Mgr. 235 1 045/2442 733 katarina.pupavova@upsvr.gov.sk
Repiská Zuzana, Mgr. 333 2 045/2442 736 zuzana.repiska@upsvr.gov.sk
Stehlíková Veronika, Mgr. 233 1 045/2442 731 veronika.stehlikova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Detva
Chovancová Jarmila, PhDr. 32 2 045/2443 786 jarmila.chovancova@upsvr.gov.sk
Chromeková Miroslava, Mgr. 31 2 045/2443 781 miroslava.chromekova@upsvr.gov.sk
Melichová Jana, Mgr. 33 2 045/2443 782 jana.melichova@upsvr.gov.sk
Renčková Eva, Mgr. 32 2 045/2443 783 eva.renckova@upsvr.gov.sk
Sujová Zlatica, Mgr. 31 2 045/2443 785 zlatica.sujova@upsvr.gov.sk
Šufliarska Nicole, Mgr. 31 2 045/2443 781 nicole.sufliarska@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - Zvolen
Féderová Silvia 312 2 045/2441 511 silvia.federova@upsvr.gov.sk
Gálusová Lucia, Mgr. 312 2 045/2441 513 lucia.galusova2@upsvr.gov.sk
Igriniová Ľubica, Ing. 402 3 045/2441 512 lubica.igriniova@upsvr.gov.sk
Janák Tomáš, Bc. 207 1 045/2441 533 tomas.janak@upsvr.gov.sk
Kanková Ľudmila, Bc. 404 3 045/2441 514 ludmila.kankova@upsvr.gov.sk
Krieková Zuzana, Ing. 404 3 045/2441 515 zuzana.kriekova@upsvr.gov.sk
Mazúchová Mária 312 2 045/2441 518 maria.mazuchova@upsvr.gov.sk
Miartuš Richard, Bc. 404 3 045/2441 519 richard.miartus@upsvr.gov.sk
Moravčíková Andrea, Mgr. 403 3 045/2441 552 andrea.moravcikova@upsvr.gov.sk
Pálová Jana, Mgr. 404 3 045/2441 514 jana.palova@upsvr.gov.sk
Pramuková Martina, Mgr. 312 2 045/2441 516 martina.pramukova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Sieglová Beáta, Bc. 401 3 045/2441 510 beata.sieglova@upsvr.gov.sk
Sitárová Diana, Mgr. 402 3 045/2441 559 diana.sitarova@upsvr.gov.sk
Stadtherr Igor, Mgr., PhD. 207 1 045/2441 521 igor.stadtherr@upsvr.gov.sk
Šiagiová Tatiana, Mgr. 312 2 045/2441 516 tatiana.siagiova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - pracovisko Krupina
Dobrocká Miriam, Ing. 336 2 045/2442 705 miriam.dobrocka@upsvr.gov.sk
Kohútová Erika, Mgr. 353 2 045/2442 701 erika.kohutova@upsvr.gov.sk
Koóšová Lenka, Ing. 356 2 045/2442 704 lenka.koosova@upsvr.gov.sk
Kulichová Mária, Bc. 352 2 045/2442 725 maria.kulichova@upsvr.gov.sk
Šimková Lucia 358 2 045/2442 703 lucia.simkova@upsvr.gov.sk
Turanová Erika, Mgr. 357 2 045/2442 723 erika.turanova@upsvr.gov.sk
Valášiková Ľubica 335 2 045/2442 707 lubica.valasikova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - pracovisko Detva
Benzlová Eva, Mgr. 35 2 045/2443 773 eva.benzlova@upsvr.gov.sk
Čavojová Elena 34 2 045/2443 753 elena.cavojova@upsvr.gov.sk
Fekiačová Alena, Mgr. 35 2 045/2443 775 alena.fekiacova@upsvr.gov.sk
Fekiačová Anna, Mgr. 34 2 045/2443 755 anna.fekiacova@upsvr.gov.sk
Chromeková Zuzana, Ing. 34 2 045/2443 755 zuzana.chromekova@upsvr.gov.sk
Komárová Jana, Mgr. 35 2 045/2443 754 jana.komarova@upsvr.gov.sk
Luptáková Emília, Mgr. 36 2 045/2443 759 emilia.luptakova@upsvr.gov.sk
Soláriková Božena, Mgr. 36 2 045/2443 758 bozena.solarikova@upsvr.gov.sk
Urbanová Adriana, Ing. 33 2 045/2443 757 adriana.urbanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - Zvolen
Balková Ľudmila, Mgr. 311 2 045/2441 675 ludmila.balkova@upsvr.gov.sk
Chromeková Viera, Bc. 311 2 045/2441 672 viera.chromekova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Daubnerová Jana, Bc. 206 1 045/2441 640 jana.daubnerova@upsvr.gov.sk
Dúbravský Peter, Bc. 303 2 045/2441 674 peter.dubravsky@upsvr.gov.sk
Fóglová Petra, Ing. 305 2 045/2441 644 petra.foglova@upsvr.gov.sk
Gubančoková Alena, Mgr. 306 2 045/2441 646 alena.gubancokova@upsvr.gov.sk
Gurová Gabriela, Bc. 303 2 045/2441 671 gabriela.gurova@upsvr.gov.sk
Ivanová Ladislava, Bc. 305 2 045/2441 641 ladislava.ivanova@upsvr.gov.sk
Jančíková Lucia, Bc. 302 2 045/2441 676 lucia.jancikova@upsvr.gov.sk
Ližbetinová Mária, Mgr. 302 2 045/2441 673 maria.lizbetinova@upsvr.gov.sk
Maliniaková Jana 305 2 045/2441 645 jana.maliniakova@upsvr.gov.sk
Matejdesová Eva, Ing. 303 2 045/2441 671 eva.matejdesova@upsvr.gov.sk
Záchenská Renáta 305 2 045/2441 642 renata.zachenska@upsvr.gov.sk
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - pracovisko Krupina
Koľová Slavomíra, Mgr. 258 1 045/2442 744 slavomira.kolova@upsvr.gov.sk
Parobková Mária, Ing. 256 1 045/2442 741 maria.parobkova@upsvr.gov.sk
Tkáčiková Helena, Bc. 258 1 045/2442 743 helena.tkacikova@upsvr.gov.sk
Záhorská Mária 257 1 045/2442 742 maria.zahorska@upsvr.gov.sk
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - pracovisko Detva
Bartková Adriana, Mgr. 18 1 045/2443 792 adriana.bartkova@upsvr.gov.sk
Kováčiková Anna, Mgr. 18 1 045/2443 791 anna.kovacikova@upsvr.gov.sk
Spodniaková Branislava, Ing. 18 1 045/2443 793 branislava.spodniakova@upsvr.gov.sk
Vajsová Darina, Bc. 18 1 045/2443 792 darina.vajsova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Bačová Adriana, Mgr. 307 2 045/2441 131 adriana.bacova@upsvr.gov.sk
Bradáč Richard, Mgr. 208 1 045/2441 130 richard.bradac@upsvr.gov.sk
Pružinská Soňa, Mgr. 307 2 045/2441 134 sona.pruzinska@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Bielená Mária 408 3 045/2441 176 maria.bielena@upsvr.gov.sk
Čuláková Inna, JUDr. 406 3 045/2441 182 inna.culakova@upsvr.gov.sk
Kohoušková Jana 407 3 045/2441 174 jana.kohouskova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Kristová Marta, Ing. 405 3 045/2441 170 marta.kristova@upsvr.gov.sk
Marhevková Eva, Ing. 408 3 045/2441 191 eva.marhevkova@upsvr.gov.sk
Ostrihoňová Jana 407 3 045/2441 175 jana.ostrihonova@upsvr.gov.sk
Straková Iveta 409 3 045/2441 173 iveta.strakova@upsvr.gov.sk
Turiaková Karolína, Ing. 406 3 045/2441 181 karolina.turiakova@upsvr.gov.sk
Žigová Iveta, Ing. 409 3 045/2441 172 iveta.zigova@upsvr.gov.sk

Osobný úrad

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Danišová Mária 413 3 045/2441 122 maria.danisova@upsvr.gov.sk
Králiková Miroslava, Ing. 413 3 045/2441 121 miroslava.kralikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie EURES

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kučerová Alžbeta, Ing. 201 1 045/2441 303 alzbeta.kucerova2@upsvr.gov.sk
späť