Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Zagrapanová Lenka, Mgr. 11B 1 043/2445300 lenka.zagrapanova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúca oddelenia Kormaňáková Eva, Mgr. 9A 0 043/2445310 eva.kormanakova@upsvr.gov.sk
Námestovo, Oravská Jasenica Babinská Janka, Mgr. 4A 0 043/2445312 janka.babinska@upsvr.gov.sk
Mútne, Rabčice, Zubrohlava Graňáková Marianna, Mgr. 5A 0 043/2445317 marianna.granakova@upsvr.gov.sk
Hruštín, Klin, Vasiľov, Beňadovo, Klinovská Ivana, Mgr. 6A 0 043/2445315 ivana.klinovska@upsvr.gov.sk
Babín, Sihelné, Lokca Kubíková Nina, Ing. 3A 0 043/2445311 nina.kubikova@upsvr.gov.sk
Oravské Veselé, Vavrečka,Or. Polhora Sládkovič Peter, Mgr. 2A 0 043/2445314 peter.sladkovic@upsvr.gov.sk
Ťapešovo, Bobrov, Rabča Snováková Zdena, Mgr. 7A 0 043/2445316 zdena.snovakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Nižná, Suchá Hora, Podbieľ, Hladovka Gasperová Zdena, Mgr. 302 3 043/2447555 zdena.gasperova@upsvr.gov.sk
Brezovica, Čimhová, Zuberec, Liesek Ješšová Monika, Mgr. 301 3 043/2447402 monika.jessova@upsvr.gov.sk
Trstená Kovalík Jozef, Ing. 303 3 043/2447303 jozef.kovalik@upsvr.gov.sk
Tvrdošín A-L, Zabiedovo, Orav. B.Potok, Štefanov nad Oravou Obrtáčová Monika, Mgr. 313 3 043/2447553 monika.obrtacova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín M-Ž, Habovka, Vitanová Železňáková Helena, Mgr. 312 3 043/2447312 helena.zeleznakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Zákamenné
Oravská Lesná Balková Marta, Ing. 4 2 043/2448551 marta.balkova@upsvr.gov.sk
Zákamenné T-Ž, Breza, Krušetnica Beňušová Janka, Mgr. 3 2 043/2448311 janka.benusova@upsvr.gov.sk
Novoť, Lomná Papánová Valéria, Mgr. 1 2 043/2448310 valeria.papanova@upsvr.gov.sk
Zákamenné A - S Sobčáková Emília, Mgr. 3 2 043/2448311 emilia.sobcakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Krupa Peter, Mgr. 8A 0 043/2445501 peter.krupa@upsvr.gov.sk
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Poláková Anna, Mgr. 8A 0 043/2445318 anna.polakova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Agenda služieb pre zámestnávateľa Chylová Dagmar, Mgr. 304 3 043/2447313 dagmar.chylova@upsvr.gov.sk
Výbor pre otázky zamestnanosti
Duchoňová Lujza, Bc. 21A 2 043/2445110 lujza.duchonova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Barta Pavol, Mgr. 20A 2 043/2445115 pavol.barta@upsvr.gov.sk
Matušňáková Mária, Mgr. 21A 2 043/2445110 maria.matusnakova@upsvr.gov.sk
Vranová Ema, JUDr. 20A 2 043/2445115 ema.vranova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúca oddelenia Jakubjaková Janka, Ing. 13B 1 043/2445400 janka.jakubjakova@upsvr.gov.sk
Bjaloňová Monika, Mgr. 20B 2 043/2445458 monika.bjalonova@upsvr.gov.sk
Boorová Marianna, Mgr. 20B 2 043/2445458 marianna.boorova@upsvr.gov.sk
Brišová Petra, Mgr. 12B 1 043/2445454 petra.brisova@upsvr.gov.sk
Duchoňová Lujza, Bc. 21A 2 043/2445110 lujza.duchonova@upsvr.gov.sk
Frčová Elena, Mgr. 16B 1 043/2445410 elena.frcova@upsvr.gov.sk
Gruchaľáková Zuzana, Ing. 20B 2 043/2445458 zuzana.gruchalakova@upsvr.gov.sk
Hládeková Gabriela, Mgr. 16B 1 043/2445452 gabriela.hladekova@upsvr.gov.sk
Jagelka Lukáš, Ing. 16B 1 043/2445410 lukas.jagelka@upsvr.gov.sk
Macalova Eva, Mgr. 14B 1 043/2445412 eva.macalova@upsvr.gov.sk
Martvoňová Janka, Ing. 15B 1 043/2445453 janka.martvonova@upsvr.gov.sk
Miklátková Monika, Mgr. 10B 1 043/2445222 monika.miklatkova@upsvr.gov.sk
Paveleková Renáta, Mgr. 12B 1 043/2445401 renata.pavelekova@upsvr.gov.sk
Slobodová Eva, Mgr. 15B 1 043/2445455 eva.slobodova@upsvr.gov.sk
Šimulčíková Judita, Ing. 10B 1 043/2445220 judita.simulcikova@upsvr.gov.sk
Teleláková Oľga, Mgr. 10B 1 043/2445220 olga.telelakova@upsvr.gov.sk
Vorčáková Miroslava, Mgr. 14B 1 043/2445451 miroslava.vorcakova@upsvr.gov.sk
Vrábľová Katarína, Mgr. 14B 1 043/2445412 katarina.vrablova@upsvr.gov.sk
Vrtielová Ivana, Mgr. 10B 1 043/2445222 ivana.vrtielova@upsvr.gov.sk
Žitňáková Emília, Mgr. 16B 1 043/2445411 emilia.zitnakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Bielopotocká Gabriela, Mgr. 305 3 043/2447451 gabriela.bielopotocka@upsvr.gov.sk
Machajová Eva 309 3 043/2447250 eva.machajova@upsvr.gov.sk
Majerčáková Jana, Mgr. 310 3 043/2447452 jana.majercakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Bôžek Štefan, Ing. 17A 1 043/2445450 stefan.bozek@upsvr.gov.sk
Huráková Mária, Ing. 11A 1 043/2445512 maria.hurakova@upsvr.gov.sk
Skurčáková Jana, Mgr. 20B 2 043/2445456 jana.skurcakova@upsvr.gov.sk
Vlžáková Gabriela, Mgr. 11A 1 043/2445512 gabriela.vlzakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Pindiak Miroslav, Mgr. 309 3 043/2447250 miroslav.pindiak@upsvr.gov.sk
späť