Riaditeľ

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Daňo Jozef, Mgr. 24A 2 043/2445101 jozef.dano@upsvr.gov.sk
sekretariát Stašáková Erika, Mgr. 24A 2 043/2445101 erika.stasakova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Adamec Ľubomír, Ing. 37A 3 043/2445133 lubomir.adamec@upsvr.gov.sk
Bandíková Andrea, Mgr. 37A 3 043/2445133 andrea.bandikova@upsvr.gov.sk
Suroviaková Alena, Ing. 37A 3 043/2445130 alena.suroviakova@upsvr.gov.sk
späť