Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Skurčák Peter, Mgr. 30A 3 043/2445500 peter.skurcak@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Námestovo
poradenstvo v oblasti osobných partnerských, manželských partnerských, manželských výchovných, rodinných problémov Pajtová Klára, Mgr. 32B 3 043/2445504 klara.pajtova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
poradenstvo v oblasti osobných partnerských, manželských výchovných, rodinných problémov Čajková Monika, Mgr. 215 2 043/2447503 monika.mamirova@upsvr.gov.sk
Referát Aktivačné centrum
Martvoň Jaroslav 34B 3 043/2445350 jaroslav.martvon@upsvr.gov.sk
Vaterková Katarína, Mgr. 34B 3 043/2445351 katarina.vaterkova@upsvr.gov.sk
Polhorská Michaela, Mgr. 34B 3 043/2445350 michaela.polhorska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Sivoňová Katarína, Ing. 10A 1 043/2445510 katarina.sivonova@upsvr.gov.sk
Klin, Lokca, Zubrohlava Balušíková Anna, Mgr. 12A 1 043/2445551 anna.balusikova@upsvr.gov.sk
Námestovo – mesto, Sihelné Dominová Daniela, Mgr. 12A 1 043/2445552 daniela.dominova@upsvr.gov.sk
Hruštín, Breza, Mútne, Duľov Gargašová Janka, Mgr. 13A 1 043/2445553 janka.gargasova@upsvr.gov.sk
Námestovo – Brehy (Veterná, Severná, Slnečná) Rabčice, Beňadovo, Oravská Jasenica, Ťapešovo Juriňáková Antónia, Mgr. 14A 1 043/2445515 antonia.jurinakova@upsvr.gov.sk
Dotácie Laštík Ján, PhDr. 10A 1 043/2445550 jan.lastik@upsvr.gov.sk
Rabča + náhradné výživné písm. od A po M Luscoňová Mária, Mgr. 14A 1 043/2445513 maria.lusconova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Oravské Veselé, Vasiľov Murínová Darina, Mgr. 12A 1 043/2445551 darina.murinova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Tarčáková Monika, Mgr. 33B 3 043/2445511 monika.tarcakova@upsvr.gov.sk
Bobrov, Krušetnica, Lomná, Vavrečka + náhradné výživné písm. od N po Ž Tomašíková Valéria, PhDr. 14A 1 043/2445513 valeria.tomasikova@upsvr.gov.sk
Novoť, Oravská Lesná Troppová Renáta, Mgr. 12A 1 043/2445514 renata.troppova@upsvr.gov.sk
Babín, Zákamenné Vnenčáková Lenka, Mgr. 13A 1 043/2445553 lenka.vnencakova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
Beňadovo, Hruštín, Lokca, Námestovo Oravská Jasenica, Vasiľov Gluštíková Oľga, Mgr. 4B 0 043/2445516 olga.glustikova@upsvr.gov.sk
Babín, Bobrov, Oravské Veselé, Rabča, Sihelné, Ťapešovo Jašurová Marta 4B 0 043/2445516 marta.jasurova@upsvr.gov.sk
Klin, Mútne, Oravská Polhora, Rabčice, Vavrečka, Zubrohlava Vaterková Oľga, Mgr. 0 3B 043/2445517 olga.vaterkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
NP Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Bandíková Slávka, Mgr. - NP 102 1 043/2447554 slavka.bandikova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín-mesto, Krásna Hôrka, Čimhová Beňová Katarína, Ing. 112 1 043/2447551 katarina.benova@upsvr.gov.sk
Trstená-mesto, Habovka, Hladovka Brišáková Ivana, Mgr. 114 1 043/2447511 ivana.brisakova@upsvr.gov.sk
Trstená - Západ, Brezovica, Podbiel, Zuberec Dulovičová Renáta, Mgr. 113 1 043/2447552 renata.dulovicova@upsvr.gov.sk
Nižná, Zábiedovo, Or.Biely Potok, Štefanovn/Oravou + náhradné výživné Pirožáková Eva, Mgr. 112 1 043/2447551 eva.pirozakova@upsvr.gov.sk
Liesek, Ústie nad Pr, + náhradné výživné Tomášová Nicolette, Bc. 114 1 043/2447511 nicolette.tomasova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín-sídl. Medvedzie, Medvedzie-dedina, Vitanová, Suchá Hora, Oravice Turčáková Daniela, Mgr. 113 1 043/2447552 daniela.turcakova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
Hrnčiarová Eva, Mgr. 314 3 043/2447513 eva.hrnciarova@upsvr.gov.sk
Perichtová Gabriela, Mgr. 315 3 043/2447314 gabriela.perichtova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Protušová Mária, Mgr. 36A 3 043/2445600 maria.protusova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí Dzureková Monika, Mgr. 35B 3 043/2445604 monika.dzurekova@upsvr.gov.sk
Rabčice, Hruštín, Babín, Beňadovo, Mútne Farská Gabriela, Mgr. 35A 3 043/2445602 gabriela.farska@upsvr.gov.sk
Zákamenné, Oravská Jasenica, Lokca, Vasiľov, Príprava na NRS Gemeľová Emília, Mgr. 34A 3 043/2445603 emilia.gemelova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela detí Laštíková Barbora 32A 3 043/2445601 Barbora.Lastikova@upsvr.gov.sk
Oravská Lesná, Novoť, Krušetnica, Lomná + Kuratela plnoletých FO Loffayová Monika, Mgr. 35A 3 043/2445603 monika.loffayova@upsvr.gov.sk
Námestovo, Vavrečka, Ťapešovo Lokajová Jana, Mgr. 33A 3 043/2445601 jana.lokajova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela plnoletých FO Makúchová Ľudmila 35B 3 043/2445604 ludmila.makuchova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí Pajtová Silvia 35B 3 043/2445604 silvia.pajtova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Bobrov, Zubrohlava, Klin Ratičáková Martina, Mgr. 33A 3 043/2445601 martina.raticakova@upsvr.gov.sk
Rabča, Oravské Veselé, Sihelné Volčeková Denisa, Mgr. 34A 3 043/2445603 denisa.volcekova@upsvr.gov.sk
Breza + Kuratela detí Zábeľová Antónia, Mgr. 32A 3 043/2445603 antonia.zabelova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Trstená mesto + Ústie, Hladovka, Štefanov, + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Čičmanová Oľga, Mgr. 111 1 043/2447602 olga.cicmanova2@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela plnoletých fyzických osôb Garajová Soňa 106 1 043/2447604 sona.garajova@upsvr.gov.sk
Sidlisko Medvedzie - bytovky od 151/33 do 161/43, Nižná, Zemianska Dedina, Podbiel, Oravský Biely Potok, + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Gregorcová Eva, Ing. 111 1 043/2447602 eva.gregorcova@upsvr.gov.sk
Sídlisko Medvedzie od bytovky 127/2 – 141/19, Krásna Hôrka, Liesek, Čimhová, Suchá Hora + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Klokočková Alena, Mgr. 110 1 043/2447601 alena.klokockova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí, Maťošková Zuzana 106 1 043/2447604 zuzana.matoskova@upsvr.gov.sk
Sídlisko Medvedzie od bytovky 162/44 do 264/53 a od bytovky 140/20 do 150/32, Medvedzie obec, Zábiedovo, Vitanová, Brezovica, Habovka, Zuberec Štubendeková Krasňaská Patrícia 110 1 043/2447601 Stubendekova Krasnanska Patricia @upsvr.gov.sk
Tvrdošín mesto, Trstená Západ, kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Suranová Silvia, Mgr. 106 1 043/2447604 silvia.suranova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP – kuratela detí Ulrichová Martina, Mgr. 106 1 043/2447604 martina.ulrichova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
vedúca oddelenia Kavoňová Gabriela, Mgr. 6B 0 043/2445640 gabriela.kavonova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Bobrov, Babín, Lokca, Lomná, Zákamenné Farská Zdenka, Ing. 5B 0 043/2445642 zdenka.farska@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Novoť, Sihelné, Námestovo, Vavrečka Ferancová Alena, Mgr. 7B 0 043/2445643 alena.ferancova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Zubrohlava, Hruštín, Beňadovo, Ťapešovo, Oravská Jasenica , Oravské Veselé Mayerová Andrea, Mgr. 5B 0 043/2445645 andrea.mayerova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Klin, Oravská Polhora, Rabča Mokošáková Ľubica, Mgr. 7B 0 043/2445644 lubica.mokosakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Breza, Mútne, Krušetnica, Oravská Lesná, Rabčice, Vasiľov Vajdiarová Viera, Mgr. 2B 0 043/2445641 viera.vajdiarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Posudkové činnosti Toporová Valéria, PhDr. PhD. 1B 0 043/2445670 valeria.toporova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Hruštín, Lokca, Mútne, Námestovo, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Rabčice Barčáková Michaela, Mgr. 2B 0 043/2445671 michaela.barcakova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Klin, Oravská Polhora, Rabča, Zákamenné, Sihelné, Breza Lukačovská Zuzana, Mgr. 1B 0 043/2445672 zuzana.lukacovska@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Babín, Beňadovo, Krušetnica, Lomná, Novoť, Vavrečka, Oravská Lesná, Vasiľov, Oravské Veselé, Zubrohlava, Bobrov Miškovčíková Martina, Mgr. 1B 0 043/2445672 martina.miskovcikova@upsvr.gov.sk
NP - Integrovaný prístup k výkonu soc. práce Kurňavková Anna, Mgr. 33B 3 043/2445511 anna.kurnavkova@upsvr.gov.sk
zamestnancami úradov Kšenzuliaková Michaela, Mgr. 33B 3 043/2445511 michaela.ksenzuliakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Peňažné príspevky na kompenzáciu
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Tvrdošín - Medvedzie, Trstená mesto, Štefanov, Or. B. Potok Gibasová Slávka, Ing. 103 1 043/2447641 slavka.gibasova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Zuberec, Habovka, Podbiel, Brezovica, Čimhová, Hladovka, Suchá Hora Lepišová Eva, Mgr. 103 1 043/2447641 eva.lepisova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Nižná, Zemianska Dedina, Vitanová, Liesek, Trstená - Západ Letrich Juraj 104 1 043/2447642 juraj.letrich@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Tvrdošín, Krásna Hôrka, Zábiedovo, Ústie Melníková Tatiana, Mgr 104 1 043/2447642 tatiana.melnikova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Posudkové činnosti - Liesek, Zuberec, Habovka, O. Biely Potok, Podbiel, Nižná, Štefanov, Tvrdošín A-K Kovalíková Eva, Mgr. 105 1 043/2447671 eva.kovalikova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Suchá Hora, Hladovka, Vitanová, Čimhová, Brezovica, Zábiedovo, Trstená,Ústie,Tvrdošín L-Z Kozáková Elena, Ing. 105 1 043/2447671 elena.kozakova@upsvr.gov.sk
NP - Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Obtulovičová Janka, Mgr. 102 1 043/2447554 janka.obtulovicova@upsvr.gov.sk
späť