Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Skurčák Peter, Mgr. 30A 3 043/2445500 peter.skurcak@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Námestovo
Kubiznova Andrea, Mgr. 32B 3 043/2445503 andrea.kubiznova@upsvr.gov.sk
Pajtová Klára, Mgr. 32B 3 043/2445504 klara.pajtova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Kubiznová Andrea, Mgr. 215 2 043/2447503 andrea.kubiznova@upsvr.gov.sk
Mamirová Monika, Mgr. Mamirová Monika, Mgr. 2 043/2447503 monika.mamirova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Sivoňová Katarína, Ing. 10A 1 043/2445510 katarina.sivonova@upsvr.gov.sk
Klin, Lokca, Zubrohlava Balušíková Anna, Mgr. 12A 1 043/2445551 anna.balusikova@upsvr.gov.sk
Babín, Zákamenné Bubláková Oľga, Mgr. 13A 1 043/2445553 olga.bublakova@upsvr.gov.sk
Námestovo – mesto, Sihelné Dominová Daniela, Mgr. 12A 1 043/2445552 daniela.dominova@upsvr.gov.sk
Hruštín, Breza, Mútne, Duľov Gargašová Janka, Mgr. 13A 1 043/2445553 janka.gargasova@upsvr.gov.sk
Námestovo – Brehy (Veterná, Severná, Slnečná) Rabčice, Beňadovo, Oravská Jasenica, Ťapešovo Juriňáková Antónia, Mgr. 14A 1 043/2445515 antonia.jurinakova@upsvr.gov.sk
Dotácie Laštík Ján, PhDr. 10A 1 043/2445550 jan.lastik@upsvr.gov.sk
Rabča + náhradné výživné písm. od A po M Luscoňová Mária, Mgr. 14A 1 043/2445513 maria.lusconova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Oravské Veselé, Vasiľov Murínová Darina, Mgr. 12A 1 043/2445551 darina.murinova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Tarčáková Monika, Mgr. 33B 3 043/2445511 monika.tarcakova@upsvr.gov.sk
Bobrov, Krušetnica, Lomná, Vavrečka + náhradné výživné písm. od N po Ž Tomašíková Valéria, PhDr. 14A 1 043/2445513 valeria.tomasikova@upsvr.gov.sk
Novoť, Oravská Lesná Troppová Renáta, Mgr. 12A 1 043/2445514 renata.troppova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Liesek, Ústie nad Pr, + náhradné výživné Bajová Jarmila, Ing. 114 1 043/2447511 jarmila.bajova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Bandíková Slávka, Mgr. - NP 102 1 043/2447554 slavka.bandikova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín-mesto, Krásna Hôrka, Čimhová Beňová Katarína, Ing. 112 1 043/2447551 katarina.benova@upsvr.gov.sk
Trstená-mesto, Habovka, Hladovka Dominová Mária, Bc. 114 1 043/2447511 maria.dominova@upsvr.gov.sk
Trstená - Západ, Brezovica, Podbiel, Zuberec Dulovičová Renáta, Mgr. 113 1 043/2447552 renata.dulovicova@upsvr.gov.sk
Nižná, Zábiedovo, Or.Biely Potok, Štefanovn/Oravou + náhradné výživné Pirožáková Eva, Mgr. 112 1 043/2447551 eva.pirozakova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín-sídl. Medvedzie, Medvedzie-dedina, Vitanová, Suchá Hora, Oravice Turčáková Daniela, Mgr. 113 1 043/2447552 daniela.turcakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Protušová Mária, Mgr. 39A 3 043/2445600 maria.protusova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí Dzureková Monika, Mgr. 35B 3 043/2445604 monika.dzurekova@upsvr.gov.sk
Farská Gabriela, Mgr. 32A 3 043/2445602 gabriela.farska@upsvr.gov.sk
Gemeľová Emília, Mgr. 34A 3 043/2445603 emilia.gemelova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela detí Laštíková Barbora 32A 3 043/2445601 Barbora.Lastikova@upsvr.gov.sk
Loffayová Monika, Mgr. 34A 3 043/2445603 monika.loffayova@upsvr.gov.sk
Námestovo, Vavrečka Lokajová Jana, Mgr. 33A 3 043/2445601 jana.lokajova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela plnoletých FO Makúchová Ľudmila 35B 3 043/2445604 ludmila.makuchova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí Pajtová Silvia 35B 3 043/2445604 silvia.pajtova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Bobrov, Zubrohlava, Klin Ratičáková Martina, Mgr. 33A 3 043/2445601 martina.raticakova@upsvr.gov.sk
Rabča, Oravské Veselé, Sihelné Volčeková Denisa, Mgr. 34A 3 043/2445603 denisa.volcekova@upsvr.gov.sk
Zábeľová Antónia, Mgr. 32A 3 043/2445603 antonia.zabelova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Čičmanová Oľga, Mgr. 111 1 043/2447602 olga.cicmanova2@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela plnoletých FO, pracovisko Tvrdošín Garajová Soňa 106 1 043/2447604 sona.garajova@upsvr.gov.sk
Gregorcová Eva, Ing. 111 1 043/2447602 eva.gregorcova@upsvr.gov.sk
Klokočková Alena, Mgr. 110 1 043/2447601 alena.klokockova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí, pracovisko Tvrdošín Maťošková Zuzana 106 1 043/2447604 zuzana.matoskova@upsvr.gov.sk
Trstená - mesto, Ústie , Medvedzie bytovky od 127/2-150/32, Liesek, Zábiedovo, Čimhová Škumát Milan, Bc. 110 1 043/2447601 monika.pindiakova@upsvr.gov.sk
Suranová Silvia, Bc. 101 1 043/2447350 silvia.suranova@upsvr.gov.sk
Ulrichová Martina, Mgr. 106 1 043/2447604 martina.ulrichova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
vedúca oddelenia Kavoňová Gabriela, Mgr. 6B 0 043/2445640 gabriela.kavonova@upsvr.gov.sk
Farská Zdenka, Ing. 5B 0 043/2445642 zdenka.farska@upsvr.gov.sk
Ferancová Alena, Mgr. 7B 0 043/2445643 alena.ferancova@upsvr.gov.sk
Genzorová Mária, Mgr. 2B 0 043/2445671 maria.genzorova@upsvr.gov.sk
Lukačovská Zuzana, Mgr. 1B 0 043/2445672 zuzana.lukacovska@upsvr.gov.sk
Mayerová Andrea, Mgr. 5B 0 043/2445645 andrea.mayerova@upsvr.gov.sk
Miškovčíková Martina, Mgr. 1B 0 043/2445672 martina.miskovcikova@upsvr.gov.sk
Mokošáková Ľubica, Mgr. 7B 0 043/2445644 lubica.mokosakova@upsvr.gov.sk
Obtulovičová Janka, Mgr. 33B 3 043/2445511 janka.obtulovicova@upsvr.gov.sk
Toporová Valéria, PhDr. PhD. 1B 0 043/2445670 valeria.toporova@upsvr.gov.sk
Vajdiarová Viera, Mgr. 2B 0 043/2445641 viera.vajdiarova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Jandurová Silvia, Mgr. 103 1 043/2447641 silvia.jandurova@upsvr.gov.sk
Letrich Juraj 104 1 043/2447642 juraj.letrich@upsvr.gov.sk
Korčušková Eva, Mgr. 103 1 043/2447641 eva.korcuskova@upsvr.gov.sk
Kovalíková Eva, Mgr. 105 1 043/2447671 eva.kovalikova@upsvr.gov.sk
Kozáková Elena, Ing. 105 1 043/2447671 elena.kozakova@upsvr.gov.sk
Kriššová Eva, Mgr. 102 1 043/2447554 eva.krissova@upsvr.gov.sk
Melníková Tatiana, Mgr 104 1 043/2447642 tatiana.melnikova@upsvr.gov.sk
späť