Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Skurčák Peter, Mgr. 30A 3 043/2445500 peter.skurcak@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím
Mušáková Marcela, Mgr. 31A 3 043/2445502 marcela.musakova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Námestovo
Hládeková Jana, Mgr. 35A 3 043/2445504 jana.hladekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Sivoňová Katarína, Ing. 10A 1 043/2445510 katarina.sivonova@upsvr.gov.sk
Balušíková Anna, Mgr. 12A 1 043/2445551 anna.balusikova@upsvr.gov.sk
Bubláková Oľga, Mgr. 13A 1 043/2445553 olga.bublakova@upsvr.gov.sk
Dominová Daniela, Mgr. 12A 1 043/2445552 daniela.dominova@upsvr.gov.sk
Gargašová Janka, Mgr. 13A 1 043/2445553 janka.gargasova@upsvr.gov.sk
Juriňáková Antónia, Mgr. 14A 1 043/2445515 antonia.jurinakova@upsvr.gov.sk
Laštík Ján, PhDr. 10A 1 043/2445550 jan.lastik@upsvr.gov.sk
Miškovičová Zdenka, Mgr. 14A 1 043/2445513 zdenka.miskovicova@upsvr.gov.sk
Murínová Darina, Mgr. 12A 1 043/2445551 darina.murinova@upsvr.gov.sk
Tarčáková Monika, Bc. 36A 1 043/2445511 monika.tarcakova@upsvr.gov.sk
Tomašíková Valéria, PhDr. 14A 1 043/2445513 valeria.tomasikova@upsvr.gov.sk
Troppová Renáta, Mgr. 12A 1 043/2445514 renata.troppova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Protušová Mária, Mgr. 39A 3 043/2445600 maria.protusova@upsvr.gov.sk
Dafčík Vladimír, Bc. 34A 3 043/2445603 vladimir.dafcik@upsvr.gov.sk
Farská Gabriela, Mgr. 32A 3 043/2445602 gabriela.farska@upsvr.gov.sk
Gemeľová Emília, Mgr. 34A 3 043/2445603 emilia.gemelova@upsvr.gov.sk
Chromeková Marta, Mgr. 33A 3 043/2445601 marta.chromekova@upsvr.gov.sk
Loffayová Monika, Mgr. 34A 3 043/2445603 monika.loffayova@upsvr.gov.sk
Naništová Zuzana, Mgr. 33A 3 043/2445601 zuzana.naništova@upsvr.gov.sk
Sochuliaková Andrea, Judr. 32A 3 043/2445602 andrea.sochuliakova@upsvr.gov.sk
Zábeľová Antónia, Mgr. 32A 3 043/2445603 antonia.zabelova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Prielomkova Andrea, Mgr. 32B 3 043/2445503 andrea.prielomkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Poradensko-psychologické služby
Ružvoňová Ivana, Mgr. 215 2 043/2447503 ivana.ruzvonova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
vedúca oddelenia Kavoňová Gabriela, Mgr. 6B 0 043/2445640 gabriela.kavonova@upsvr.gov.sk
Farská Zdenka, Ing. 2B 0 043/2445642 zdenka.farska@upsvr.gov.sk
Ferancová Alena, Mgr. 7B 0 043/2445643 alena.ferancova@upsvr.gov.sk
Genzorová Mária, Mgr. 5B 0 043/2445671 maria.genzorova@upsvr.gov.sk
Jablonská Jana, Mgr. 2B 0 043/2445642 jana.jablonska2@upsvr.gov.sk
Lukačovská Zuzana, Mgr. 5B 0 043/2445672 zuzana.lukacovska@upsvr.gov.sk
Miškovčíková Martina, Mgr. 5B 0 043/2445672 martina.miskovcikova@upsvr.gov.sk
Mokošáková Ľubica, Mgr. 7B 0 043/2445643 lubica.mokosakova@upsvr.gov.sk
Stašáková Viera, Mgr. 36A 3 043/2445511 viera.stasakova@upsvr.gov.sk
Toporová Valéria, PhDr. PhD. 6B 0 043/2445670 valeria.toporova@upsvr.gov.sk
Vajdiarová Viera, Mgr. 2B 0 043/2445641 viera.vajdiarova@upsvr.gov.sk
späť