Zoznam schválených žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle - § 49 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

 

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov zo dňa 20.05.2019
Zoznam schválených žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle - § 49 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Por.           číslo Meno Priezvisko a titul Predmet podnikania Stanovisko komisie
1 Jaroslav Kaštier Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly kladné stanovisko
2 Magdaléna Vašutová Poskytovanie služieb spojených so starostlivosťou o zvieratá kladné stanovisko
3 Peter Šorec Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov kladné stanovisko
4 Patrik Lapín Počítačové služby kladné stanovisko
5 Michal Pančík Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla kladné stanovisko

 


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti, postrehy a otázky

Zasielajte nám vaše otázky, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac