Úsek sociálnych vecí a rodiny, Tvrdošín

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Liesek, Ústie nad Pr, + náhradné výživné Bajová Jarmila, Ing. 114 1 043/2447511 jarmila.bajova@upsvr.gov.sk
Beňová Katarína, Ing. 112 1 043/2447551 katarina.benova@upsvr.gov.sk
Dominová Mária, Bc. 114 1 043/2447511 maria.dominova@upsvr.gov.sk
Kurátorová Marta, Mgr. 102 1 043/2447554 marta.kuratorova@upsvr.gov.sk
Turčáková Daniela, Mgr. 113 1 043/2447552 daniela.turcakova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Čičmanová Oľga, Mgr. 111 1 043/2447602 olga.cicmanova2@upsvr.gov.sk
Gregorcová Eva, Ing 111 1 043/2447602 eva.gregorcova@upsvr.gov.sk
Klokočková Alena, Mgr. 110 1 043/2447601 alena.klokockova@upsvr.gov.sk
Korčušková Lucia, Mgr. 106 1 043/2447604 lucia.korcuskova@upsvr.gov.sk
Suranová Silvia, Bc. 101 1 043/2447350 silvia.suranova@upsvr.gov.sk
Škumát Milan, Bc. 110 1 043/2447601 milan.skumat@upsvr.gov.sk
Ulrichová Martina, Mgr. 106 1 043/2447604 martina.ulrichova@upsvr.gov.sk
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
Jandurová Silvia, Mgr. 103 1 043/2447641 silvia.jandurova@upsvr.gov.sk
Korčušková Eva, Mgr. 103 1 043/2447641 eva.korcuskova@upsvr.gov.sk
Kovalíková Eva, Mgr. 105 1 043/2447671 eva.kovalikova@upsvr.gov.sk
Kozáková Elena, Ing. 105 1 043/2447671 elena.kozakova@upsvr.gov.sk
Kriššová Eva, Mgr. 102 1 043/2447554 eva.krissova@upsvr.gov.sk
Letrich Juraj 104 1 043/2447642 juraj.letrich@upsvr.gov.sk
Melníková Tatiana, Mgr. 104 1 043/2447642 tatiana.melnikova@upsvr.gov.sk
Poradensko-psychologické služby
Mamirová Monika, Mgr. 215 2 043/2447503 monika.mamirova@upsvr.gov.sk
späť