Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana (evidencia nezamestnaných)

Vazovova 7/A 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kolozsváryová Lenka, Ing. 313 2 02/204 43 727 Lenka.Kolozsvaryova@upsvr.gov.sk
Bratislava I, II, III
4 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Kopecký Tomáš 133 prízemie 02/204 43 927 tomas.kopecky@upsvr.gov.sk
5 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Christovová Alica 132 prízemie 02/204 43 932 Alica.Christovova@upsvr.gov.sk
7 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Petrášová Silvia 131 prízemie 02/204 43 817 Silvia.Petrasova2@upsvr.gov.sk
10 - D, Ď Vichnáleková Nikola, Mgr. 211 1. 02/204 43 804 nikola.vichnalekova@upsvr.gov.sk
11 - V Szegedyová Michaela, mentoring Szászová Natália, Mgr. 211 1 02/204 43 890 michaela.szegedyova@upsvr.gov.sk
12 - Š Zvaríková Zuzana, Ing. 212 1 02/204 43 632 Zuzana.Zvarikova@upsvr.gov.sk
13 - SS - SŽ, N Lipnická Mária, Mgr. 212 1 02/204 43 848 Maria.Lipnicka@upsvr.gov.sk
14 - R, Ř Szászová Natália, Mgr. 213 1 02/204 43 815 Natalia.Szaszova@upsvr.gov.sk
15 - O, POL - PŽ Šimunič Šimon, Mgr. 213 1 02/204 43 631 simon.simunic@upsvr.gov.sk
16 - SA - SR, Ť Studená Zuzana, Mgr. 214 1 02/204 43 827 Zuzana.Studena@upsvr.gov.sk
17 - J, Ž Bruderová Rita 214 1 02/204 43 849 rita.bruderova@upsvr.gov.sk
18 - T, Z Ševčíková Veronika 216 1 02/204 43 812 veronika.sevcikova@upsvr.gov.sk
19 - PA - POK, U Melečki Denisa 216 1 02/204 43 720 denisa.melecki@upsvr.gov.sk
20 - Koo-Kub Hrádeková Paulína, Mgr., mentoring Ernstová Zuzana, Mgr. 218 1 02/204 43 602 paulina.hradekova@upsvr.gov.sk
21 - KAM-KOŇ Ernstová Zuzana, Mgr. 218 1 02/204 43 823 Zuzana.Ernstova@upsvr.gov.sk
24 - KA - KAL, MA - MAŽ Fabiánová Nora, Mgr. 223 1 02/204 43 633 Nora.Fabianova@upsvr.gov.sk
25 - HR-HŽ, KUC-KŽ Janovská Zuzana, Mgr. 224 1 02/204 43 634 Zuzana.Janovska@upsvr.gov.sk
27 - I,W, BUD-BŽ, dožiadania Wűrflová Valéria 225 1 02/204 43 810 Valeria.Wurflova@upsvr.gov.sk
28 - F,CH Vagundová Zdena, Mgr. 226 1 02/204 43 612 Zdena.Vagundova@upsvr.gov.sk
29 - MB - MŽ Macková Michaela, Mgr. 226 1 02/204 43 622 Michaela.Mackova@upsvr.gov.sk
30 - BES - BUČ, E Cillerová Alexandra, Mgr. 229 1 02/204 43 726 alexandra.cillerova@upsvr.gov.sk
32 - A, Á, L, Ľ Šramková Zuzana, Ing. 229 1 02/204 43 730 Zuzana.Sramkova@upsvr.gov.sk
33 - G, HA - HAM, Q, X, Y Vontorčíková Henrieta, mentoring Poórová Patrícia 228 1 02/204 43 617 henrieta.vontorcikova@upsvr.gov.sk
34 - HAN - HO Poórová Patrícia 228 1 02/204 43 879 Patricia.Poorova@upsvr.gov.sk
35 - C, Č Podmajerská Mária 227 1 02/204 43 933 Maria.Podmajerska@upsvr.gov.sk
36 - BA - BER Ožvoldová Ingrid, Ing. 227 1 02/204 43 621 ingrid.ozvoldova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava IV - Karloveská 6/C (budova Alianz)
vedúca úseku Majerčáková Mária, Mgr. 625 6 02/204 48 800 maria.majercakova@upsvr.gov.sk
Recepcia Neuwirthová Jana 624 6 02/204 48 828 Jana.Neuwirthova@upsvr.gov.sk
Recepcia Klasová Božena 624 6 02/204 48 829 Bozena.Klasova@upsvr.gov.sk
P, J Pešková Silvia 616 6 02/204 48 806 Silvia.Peskova@upsvr.gov.sk
H, O, I Marušová Mária, Ing. 616 6 02/204 48 804 Maria.Marusova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Ma-Me,Dz,Dž,Z Zednikovičová Zuzana 616 6 02/204 48 820 zuzana.zednikovicova@upsvr.gov.sk
Ka-Kn,R,T.Ť Náterová Slavka, Ing. 615 6 02/204 48 808 slavka.naterova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,N,Ň,V,W,Ch Segešová Helena 615 6 02/204 48 812 Helena.Segesova@upsvr.gov.sk
S,Š Žužičová Zuzana Bc. 614 6 02/204 48 811 zuzana.zuzicova@upsvr.gov.sk
G,Ko-Kž,U Sýkorová Beáta 614 6 02/204 48 826 Beata.Sykorova@upsvr.gov.sk
A,C,E,F,Q,X,Y,Mi-Mu Dická Jarmila, Ing. 621 6 02/204 48 815 jarmila.dicka@upsvr.gov.sk
B,Č Krúpová Martina 621 6 02/204 48 802 martina.krupova@upsvr.gov.sk
Recepcia Hudecová Nora, Bc. 629 6 02/204 48 805 nora.hudecova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava V - Kutlíkova 17 (budova Technopol)
vedúca úseku Sarköziová Eva, Mgr. 212 2 02/204 50 837 Eva.Sarkoziova@upsvr.gov.sk
Ba - Br Obertová Mária 210 2 02/204 50 836 Maria.Obertova@upsvr.gov.sk
D, F Karabová Alena 210 2 02/204 50 835 Alena.Karabova@upsvr.gov.sk
Bs - Bz, H, Juríková Alena, Bc. 210 2 02/204 50 833 Alena.Jurikova@upsvr.gov.sk
Ko – Kz Kramarčíková Anna, Mgr. 210 2 02/ 204 50 839 Anna.Kramarcikova@upsvr.gov.sk
C, Ch, I, J, Hanzelová Ľudmila 211 2 02/204 50 844 Ludmila.Hanzelova@upsvr.gov.sk
M, E Heribanová Zdenka 215 2 02/204 50 842 Zdenka.Heribanova@upsvr.gov.sk
P, N Rigáňová Renáta 215 2 02/204 50 841 Renata.Riganova@upsvr.gov.sk
V, W, Y, Z Koštialová Jana, PaedDr. 216 2 02/204 50 840 Jana.Kostialova@upsvr.gov.sk
Sa - Sr Daitová Alena 216 2 02/204 50 830 alena.daitova@upsvr.gov.sk
L, R, O Šipekyová Veronika, Mgr. 209 2 02/204 50 843 Veronika.Sipekyova@upsvr.gov.sk
Ka - Kn, G, A, Veselová Martina, Mgr. 209 2 02/204 50 845 Martina.Veselova@upsvr.gov.sk
St - Sz, T, U Sládeková Iveta 209 2 02/204 50 831 iveta.sladekova@upsvr.gov.sk
Recepcia Kučerová Miriam 208 2 02/204 50 817 miriam.kucerova@upsvr.gov.sk
Recepcia Krivosudská Helena 208 2 02/204 50 829 Helena.Krivosudska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
koordinátor referátu, informačné karty, povolenia na zamestnávanie cudzincov zastupuje Vaculínová Daniela, Ing. 314 2 02/204 43 873 daniela.vaculinova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Balabanská Magdaléna, Ing. 314 2 02/204 43 872 Magdalena.Balabanska@upsvr.gov.sk
Informačné karty Pavelka Jakub 314 2. 02/204 43 861 jakub.pavelka@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Bošanská Milada, Bc. 315 2 02/204 43 874 Milada.Bosanska@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Rábeková Dana, Ing. 315 2 02/204 43 898 Dana.Rabekova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Garajová Zlatica, Bc. 316 2 02/204 43 831 Zlatica.Garajova@upsvr.gov.sk
EURES, Informačné karty, Hromadné prepúšťanie Poizlová Magdaléna, Ing. 319 2 02/204 43 710 Magdalena.Poizlova@upsvr.gov.sk
Krásna Denisa, Mgr. 631 5. 02/204 43 866 denisa.krasna@upsvr.gov.sk
späť