Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Lučenec</strong>

Oznamy úradu a novinky

Oznámenie o zrušení skrátených hodín na úradoch od 10.1.2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že od pondelka 10.01.2022 budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny fungovať v štandardných úradných hodinách.

07. 01. 2022 viac
Oznam pre klientov

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a prijímané protipandemické opatrenia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec prechádza na režim „recepcie“.


Žiadame klientov, aby zvážili osobnú návštevu úradu a využívali radšej telefonické a e-mailové kontakty zverejnené na internetovej stránke úradu.

e-mail: lc@upsvr.gov.sk

informácie: 047/2440 999

Ďakujeme za pochopenie!

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Lučenec sú všetky termíny pre klientov úradu ZRUŠENÉ!

Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas zhoršenej epidemiologickej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností.

Ďalší termín úrad určí písomne, telefonicky, alebo e-mailom.

22. 11. 2021 viac
Dotácie pre deti na stravu a školské potreby
20. 09. 2021 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na kalendárny rok 2022

V súlade so zákonom číslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec  zverejňuje na základe schválených priorít na rok 2022 „Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na kalendárny rok 2022“ pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec.

26. 07. 2021 viac
Výzva č. 1/2021
28. 04. 2021 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac