Plán priorít na rok 2022

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

Plán priorít na rok 2022 [ DOC 64.5 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2021
späť